دسته: اخبار و تازه های بهداشت و درمان

مکاتبه دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر شهدی نژاد – مدیرکل محترم درمان تأمین اجتماعی استان گیلان درخصوص استعلام استحقاق دریافت خدمات دارویی به مراجعین

مکاتبه دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر شهدی نژاد – مدیرکل محترم درمان تأمین اجتماعی استان گیلان درخصوص استعلام استحقاق دریافت خدمات دارویی به مراجعین

مکاتبه شرکت ستارگان نیک واقع در شهرک صنعتی صومعه سرا در خصوص اعلام نیاز به دکتر داروساز جهت قائم مقام مسئول فنی

مکاتبه شرکت ستارگان نیک واقع در شهرک صنعتی صومعه سرا در خصوص اعلام نیاز به دکتر داروساز جهت قائم مقام مسئول فنی

مکاتبه خانم دکتر مهرناز مظفری رئیس انجمن داروسازان گیلان با مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان در خصوص کارتخوان های موجود در داروخانه ها

مکاتبه خانم دکتر مهرناز مظفری رئیس انجمن داروسازان گیلان با مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان در خصوص کارتخوان های موجود در داروخانه ها

اعلام امضاء تفاهم نامه انجمن داروسازان گیلان با شرکت توان الکترونیک کوشا در خصوص تحویل دستگاه کارتخوان و اعلام آدرس گروه جهت عضویت

اعلام امضاء تفاهم نامه انجمن داروسازان گیلان با شرکت توان الکترونیک کوشا در خصوص تحویل دستگاه کارتخوان و اعلام آدرس گروه جهت عضویت

دعوتنامه برگزاری مراسم بزرگداشت روز داروسازی انجمن داروسازان گیلان مورخ 1398/6/7 در سالن ماه عسل

دعوتنامه برگزاری مراسم بزرگداشت روز داروسازی انجمن داروسازان گیلان مورخ 1398/6/7 در سالن ماه عسل

اطلاع رسانی برگزاری مجلس ترحیم مادر همسر گرامی همکار گرانقدر جناب آقای دکتر ابراهیم رأفت ، مرحومه حاجیه خانم فهیمه ملک زاده شفارودی

اطلاع رسانی برگزاری مجلس ترحیم مادر همسر گرامی همکار گرانقدر جناب آقای دکتر ابراهیم رأفت ، مرحومه حاجیه خانم فهیمه ملک زاده شفارودی

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و سرپرست سازمان غذا و دارو  در خصوص کالاهای سلامت

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و سرپرست سازمان غذا و دارو در خصوص کالاهای سلامت

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص پرداخت حق عضویت مربوط به سنوات گذشته

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص پرداخت حق عضویت مربوط به سنوات گذشته

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، اطلاع رسانی در خصوص غیر مجاز بودن قطره مورد با نام تجاری MYRTLE و دستور جمع آوری آن از سطح عرضه

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، اطلاع رسانی در خصوص غیر مجاز بودن قطره مورد با نام تجاری MYRTLE و دستور جمع آوری آن از سطح عرضه

مکاتبه خانم دکتر مهتاب شاهماری معاون محترم غذا و دارو د انشگاه علوم پزشکی استان ایلام در خصوص اعلام کمبود نیروی داروساز در بخش دولتی و خصوصی

مکاتبه خانم دکتر مهتاب شاهماری معاون محترم غذا و دارو د انشگاه علوم پزشکی استان ایلام در خصوص اعلام کمبود نیروی داروساز در بخش دولتی و خصوصی

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر محمد عباسی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد با شبکه های بهداشت و درمان از پایان خرداد 1397 و درخواست اقدامات عاجل نسبت به پرداخت مطالبات

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر محمد عباسی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد با شبکه های بهداشت و درمان از پایان خرداد 1397 و درخواست اقدامات عاجل نسبت به پرداخت مطالبات

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان با خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان مبنی بر مکاتبه ارسالی آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران به پیوست نامه ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع فعالیت دانشجویان بورسیه رشته داروسازی ذکر شده

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان با خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان مبنی بر مکاتبه ارسالی آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران به پیوست نامه ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع فعالیت دانشجویان بورسیه رشته داروسازی ذکر شده