نامه 529 دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان به فرمانداری شهرستان رشت درخصوص حضور ناظرین فرمانداری و استانداری در مجمع عمومی

شما ممکن است این را هم بپسندید