صندوق رفاه داروسازان گیلان

.

اعضای هیات مدیره صندوق رفاه داروسازان گیلان

 

آقای دکتر سیدعبدالله زین العابدینی              رئیس هیات مدیره صندوق

آقای دکتر علی ستوهیان                           خزانه دار صندوق

آقای دکتر فاضل فرزانه                            مدیرعامل صندوق

خانم دکتر مهرناز مظفری                          عضو هیات مدیره صندوق

.


اعضای صندوق رفاه داروسازان گیلان

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
آقای دکتر حسن انصاری 21 آقای دکترجمشید آریافر 1
خانم دکتر یاسمن امینی 22 آقای دکتر علی اکبر آرامی 2
خانم دکتر لیلا اردشیر 23 آقای دکتر میراحمد اخوان 3
خانم دکتر سارا رافع 24 خانم دکتر لیلا آذری 4
دکتر اسدی 25 آقای دکتر ابوالقاسم ایمانی 5
آقای دکتر اسکندر بهشتی 26 آقای دکتر شهرام امیدوار 6
خانم دکتر محترم بهزاد 27 آقای دکتر اسرافیل انصاری 7
آقای دکتر محمد برکتی 28 آقای دکتر منوچهر اخوت پور 8
خانم دکتر عفت سادات بحرالعلومی 29 آقای دکتر محمدجواد امینی 9
خانم دکتر بهاره برزیگر 30 خانم دکتر امریه اوزترک 10
خانم دکتر فاطمه باباپور 31 خانم دکتر طاهره اسلامی 11
خانم دکتر حاج بانو پورمیرزا 32 خانم دکتر حمیرا آذرگشسب 12
آقای دکتر محمدکاظم پورکاظمی 33  دکتر ناهید احمدزاده خانم 13
آقای دکتر احمد پناهی 34 آقای دکتر پیمان ایمانی 14
آقای دکتر غلامعلی پورمحمدی 35 آقای دکتر ابراهیم امیررضایی 15
خانم دکتر ملیکا پورآقایی 36  خانم دکترتوران امام وردی پور 16
خانم دکتر مریم پیک موسوی 37  خانم دکتر نسرین فهیم فر 17
آقای دکتر حسن پاک 38 دکتر شهریار امیدوار آقای 18
آقای دکتر محمدجواد پیرواولیاء 39 دکتر محمد اسماعیلی آقای 19
خانم دکتر ژاله تحویلداری 40 دکتر اباصلت اسلامی آقای 20

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
آقای دکتر یوسف حیدری 61 آقای دکتر جعفر تدریسی 41
خانم دکتر میترا حدادی 62 خانم دکتر مریم تیاور 42
خانم دکتر فروغ حسن دوست 63 خانم دکتر ستاره تفرج 43
خانم دکتر آرزو حریری 64 آقای دکترمحمدرضا ثابت قدم 44
آقای دکتر تیمور حقیقت پناه 65 آقای دکتر حمید جیران زاده 45
آقای دکتر عزیز حسینی 66 آقای دکتر ناصر جهانبخش 46
آقای دکتر عباس حائری 67 آقای دکتر افشین جهش 47
آقای دکتر اسماعیل حسین پور 68 آقای دکتر غلامرضا جعفرپناه 48
خانم دکتر نیوشا حجازی 69 آقای دکتر حامد جلالی 49
خانم دکتر سیده زهرا خاتمی 70 آقای دکتر طهماسب جعفری 50
خانم دکتر والیه خوشفکر 71 خانم دکتر شراره جباری 51
آقای دکتر سیدجواد خوشدل 72 خانم دکتر فهیمه چارانی 52
آقای دکتر حمید خورسند 73 خانم دکتر مژگان حاجی عباسی 53
خانم دکتر پونه خوش اخلاق 74 آقای دکتر علیرضا حسین زاده 54
آقای دکتر مهران خواجه واجاری 75 آقای دکتر حمید حکیمی نژاد 55
خانم دکتر افسانه دنیایی 76 خانم دکتر مریم حائری 56
خانم دکتر مروارید دریاباری 77 خانم دکتر فرزانه حیدری 57
خانم دکتر محترم دادرس 78 خانم دکتر روح انگیز حدادی 58
خانم دکتر زهره دخانیاتی 79 خانم دکتر مریم حسینی 59
آقای دکتر مهدی غلامی داوودی 80 آقای دکتر مصطفی حسندخت 60

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
آقای دکتر هدایت الله شعبانی 101 آقای دکتر احمد ذهنی 81
خانم دکتر زویا شهسواری 102 آقای دکتر جمهور رازقی 82
آقای دکتر علیرضا شکرگزار 103 خانم دکتر زینب رحیمیان 83
خانم دکتر میترا شکرگزار 104 خانم دکتر شمسی راستاد 84
خانم دکتر فاطمه شهیدی 105 آقای دکتر حسین رحیمی 85
خانم دکتر ندا شکوهی مهر 106 آقای دکتر سیدصدرا روحانی 86
آقای دکتر علی ستوهیان 107 آقای دکتر یوسف روحی 87
آقای دکتر علیرضا سودبخش 108 آقای دکتر روزبه رسولی 88
آقای دکتر محمدمهدی ستاری 109 آقای دکتر ابراهیم رافت 89
آقای دکتر سهراب سلطانی پور 110 خانم دکتر گلبر رضائیان 90
خانم دکتر شهره سیف پور 111 آقای دکتر حمید راست روان 91
خانم دکتر فاطمه صالح پور 112 خانم دکتر تامارا زاوش 92
آقای دکتر علی صادقی حریری 113 آقای دکتر علی اکبر زاهدی 93
آقای دکتر محمد صادقی پور 114 خانم دکتر مهناز زرینه 94
آقای دکتر فرزاد صفا 115 آقای دکتر ولی محمد زرگران 95
آقای دکتربهمن صومعه سرایی ثابت 116 آقای دکتر سیدعبدالله زین العابدینی 96
آقای دکتر محمدصادق صمتی 117 آقای دکترغلامرضا صابر زعیمیان 97
خانم دکتر حاجیه طیارپور 118 آقای دکتر کیوان زبردست 98
آقای دکتر آرش طاهرقاسمی 119 آقای دکتر حامد شیرین زاد 99
خانم دکتر زهرا طلوع قمری 120 خانم دکتر نجمه شریفی 100

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
خانم دکتر مریم فیاض 141 آقای دکتر رضا عسگری 121
آقای دکتر موسی قلم آرا 142 آقای دکترمحمدعیسی زاد ماشینچی 122
آقای دکتر حمید قهرمانی 143 آقای دکتر حمید علاف خیری 123
آقای دکتر یوسف مقیمی 144 آقای دکتر علی عرب زاده 124
آقای دکترشاپور قنداق بندشوشتری 145 آقای دکتر حسین عابدینی 125
آقای دکتر محمودرضا قاسمی جم 146 آقای دکتر محمد علی نیا 126
آقای دکتر محمدتقی کاکوئی 147 خانم دکتر فرشته علی محمدی 127
آقای دکتر سیاوش کهنسال 148 خانم دکتر لیلا عشقی 128
خانم دکتر مریم کرباسی 149 آقای دکتر اسدالله عبدالله زاده 129
آقای دکتر بهنام کاویانی وحید 150 آقای دکتر فرید عبدل پور 130
خانم دکتر پریچهر کشاورز 151 آقای دکترنصرت الله عالم زاده گرجی 131
آقای دکتر محمدرضا کاظم موسوی 152 آقای دکتر خلیل عباسی 132
آقای دکتر ارژنگ کلانتریان 153 خانم دکتر نجمه عنایتی 133
آقای دکتر محمد کشاورز 154 آقای دکتر علیرضا فقیه شجاعی 134
خانم دکتر اشرف گلشاهی 155 آقای دکتر فاضل فرزانه 135
خانم دکتر ژیلا گیتی نژاد 156 آقای دکتر محمدعلی فخارفیروزه 136
آقای دکتر علیرضا لطیفی 157 خانم دکتر کفایت فرهادی 137
آقای دکتر شاهرخ ملکی 158 آقای دکتر احمد فلاح زرینکار 138
آقای دکتر سیدمحمود میرراشد 159 آقای دکتر غلامرضا فرازمند 139
آقای دکتر فریدون محمدی 160 خانم دکتر مهرو فیاض 140

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
آقای دکتر اکبر میرزانیا 181 آقای دکتر منوچهر معدل 161
خانم دکتر رقیه محمدزاده 182 آقای دکتر سیدمحمود مقیمی 162
آقای دکتر جواد محمدزاده 183 خانم دکتر سیه فام 163
خانم دکتر مریم منجمی 184 خانم دکتر سیده ساناز میرفطروس 164
خانم دکتر مهناز مجتهدی 185 آقای دکتر علی مهدی دوست 165
خانم دکتر سیده نورا نقبائی 186 آقای دکتر علیرضا مرتضوی 166
آقای دکتر مسعود نظری 187 آقای دکتر حسین میرقاسمی 167
خانم دکتر اختر نمکی 188 آقای دکتر رضا مسیحای اکبر 168
آقای دکتر شهریار نیلاشی 189 خانم دکتر فروغ مهدی زاده 169
آقای دکتر ولی نجف زاده 190 آقای دکتر قاسم محقق 170
خانم دکتر پایون نژادشمسی 191 خانم دکتر زینب متجدد 171
آقای دکتر مهدی نجار نظامی 192 آقای دکتر معبود مشعوف مهر 172
خانم دکتر فریبا نجفی 193 آقای دکتر محسن منشاءزاده 173
آقای دکتر امیرمهدی نصرتی 194 آقای دکتر سیداحمد میرسنبل 174
آقای دکترغلامرضا نظامیوند چگینی 195 خانم دکتر شیوا مهدوی 175
خانم دکتر فاطمه وظیفه شناس 196 آقای دکتر یونس محمایی 176
آقای دکتر محمود وحدتی 197 خانم دکتر اشرف مهدی نیا 177
خانم دکتر معصومه وکیلی صادقی 198 آقای دکتر مسیح میردامادی 178
خانم دکتر رودابه وهاب زاده 199 خانم دکتر مهبا محمددوست 179
خانم دکتر بشری وحید رودسری 200 خانم دکتر فوژان محمدپور 180

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
آقای دکتر عبدالشکور هژیرامیری 201
آقای دکتر فرهاد هیئتی 202
خانم دکتر مریم هاشمی پور 203
خانم دکتر سیما یوسف نژاد 204
آقای دکتر نادر یوسفی 205
خانم دکتر پرمون یوسفی 206
خانم دکتر پریسا یوسفی 207
خانم دکتر مهرناز مظفری 208
خانم دکتر هاجر صفار حمیدی 209
آقای دکتر منصور آزاد 210
آقای دکتر محمدجواد تقوایی 211
خانم دکتر طاهره عاشورپور 212

2 پاسخ‌ها

  1. سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه
    بدین
    ما در زمینه درب های ضد سرقت
    و ضد حریق فعالیت می کنیم.خوشحال میشوم از
    وبسایت ما دیدن کنید

  2. This is a topic that’s near to my heart… Thank you! Exactly where are your contact details though?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.