دسته: انجمن داروسازان گیلان

اطلاعیه برگزاری بازآموزی انجمن داروسازان گیلان تحت عنوان « آنتی بیوتیک ها» مورخ  1398/12/1 با 3 امتیاز غیر مدون

اطلاعیه برگزاری بازآموزی انجمن داروسازان گیلان تحت عنوان « آنتی بیوتیک ها» مورخ 1398/12/1 با 3 امتیاز غیر مدون

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – اطلاع رسانی به همکاران محترم داروساز استان در خصوص تجمع مسالمت آمیز در سالن اجتماعات سازمان مرکزی نظام پزشکی کل در تهران روز شنبه مورخ  98/11/19 ساعت 12 ظهر

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – اطلاع رسانی به همکاران محترم داروساز استان در خصوص تجمع مسالمت آمیز در سالن اجتماعات سازمان مرکزی نظام پزشکی کل در تهران روز شنبه مورخ 98/11/19 ساعت 12 ظهر

فصلنامه حکمت گیل انجمن داروسازان گیلان « تابستان و پاییز 1398 »  شماره  180-179

فصلنامه حکمت گیل انجمن داروسازان گیلان « تابستان و پاییز 1398 » شماره 180-179

179-180-Tabestan&Paeez-98

آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – ارائه فیش واریزی مبلغ یکصد میلیون ریال کمک همکاران انجمن داروسازان گیلان به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان

آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – ارائه فیش واریزی مبلغ یکصد میلیون ریال کمک همکاران انجمن داروسازان گیلان به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – اعلام به موسسین محترم داروخانه در خصوص مراجعه به معاونت محترم غذا و دارو جهت دریافت توکن

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – اعلام به موسسین محترم داروخانه در خصوص مراجعه به معاونت محترم غذا و دارو جهت دریافت توکن

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با همکاران داروساز در خصوص تاسیس داروخانه تعاونی در شهر رشت با هماهنگی اداره کل امور دارو …

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با همکاران داروساز در خصوص تاسیس داروخانه تعاونی در شهر رشت با هماهنگی اداره کل امور دارو …

اطلاعیه برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت مادر گرامی همسر همکار ارجمندمان جناب آقای دکتر حسن انصاری موسس داروخانه شبانه روزی دکتر انصاری منجیل

اطلاعیه برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت مادر گرامی همسر همکار ارجمندمان جناب آقای دکتر حسن انصاری موسس داروخانه شبانه روزی دکتر انصاری منجیل

 

آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – اطلاع رسانی گردهمایی در خصوص گزارش سه ماهه پاییز 98 در سالن اجتماعات انجمن داروسازان گیلان راس ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/10/19

آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – اطلاع رسانی گردهمایی در خصوص گزارش سه ماهه پاییز 98 در سالن اجتماعات انجمن داروسازان گیلان راس ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/10/19

اطلاعیه برگزاری بازآموزی انجمن داروسازان گیلان تحت عنوان « دارودرمانی بیماریهای کودکان » مورخ  1398/10/26 با 3/25 امتیاز غیر مدون

اطلاعیه برگزاری بازآموزی انجمن داروسازان گیلان تحت عنوان « دارودرمانی بیماریهای کودکان » مورخ 1398/10/26 با 3/25 امتیاز غیر مدون

اعلام برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت خواهرزاده گرامی همکار ارجمندمان سرکار خانم دکتر فروغ مهدیزاده مقدم و پیام تسلیت به ایشان

اعلام برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت خواهرزاده گرامی همکار ارجمندمان سرکار خانم دکتر فروغ مهدیزاده مقدم و پیام تسلیت به ایشان

اعلام برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت مادر گرامی همکار ارجمندمان جناب آقای دکتر احمد دلسوز بحری و پیام تسلیت به ایشان

اعلام برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت مادر گرامی همکار ارجمندمان جناب آقای دکتر احمد دلسوز بحری و پیام تسلیت به ایشان

اعلام برگزاری مراسم یادبود مادر گرامی همکار ارجمند جناب آقای دکتر اسماعیلی روز چهارشنبه مورخ 98/9/13

اعلام برگزاری مراسم یادبود مادر گرامی همکار ارجمند جناب آقای دکتر اسماعیلی روز چهارشنبه مورخ 98/9/13

اطلاعیه برگزاری بازآموزی انجمن داروسازان گیلان تحت عنوان « افسردگی و خودکشی ویژه داروسازان » مورخ 1398/9/14 با 3 امتیاز غیر مدون

اطلاعیه برگزاری بازآموزی انجمن داروسازان گیلان تحت عنوان « افسردگی و خودکشی ویژه داروسازان » مورخ 1398/9/14 با 3 امتیاز غیر مدون

اعلام برگزاری مراسم سومین روز درگذشت داروساز پیشکسوت نکونام ، همکار عزیزمان دکتر ابوالفضل محمدصالحی

اعلام برگزاری مراسم سومین روز درگذشت داروساز پیشکسوت نکونام ، همکار عزیزمان دکتر ابوالفضل محمدصالحی