دسته: انجمن داروسازان گیلان

قابل توجه همکاران محترم داروساز استان گیلان به اطلاع می رساند زمان ثبت نام برای کاندیدای هیئت مدیره و بازرسی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 3/12/1401 می باشد. درصورت تمایل برای ثبت نام، هرچه سریعتر اقدام نمائید. هیئت مدیره انجمن داروسازان گیلان

قابل توجه همکاران محترم داروساز استان گیلان به اطلاع می رساند زمان ثبت نام برای کاندیدای هیئت مدیره و بازرسی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 3/12/1401 می باشد. درصورت تمایل برای ثبت نام، هرچه سریعتر اقدام نمائید. هیئت مدیره انجمن داروسازان گیلان

قابل توجه همکاران محترم داروساز استان گیلان به اطلاع می رساند زمان ثبت نام برای کاندیدای هیئت مدیره و بازرسی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 3/12/1401 می باشد. درصورت تمایل برای ثبت نام،...

نامه 532دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان به ریاست هیئت اجرایی انتخابات انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام لیست اعضا هیئت اجرایی شعبه گیلان

نامه 532دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان به ریاست هیئت اجرایی انتخابات انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام لیست اعضا هیئت اجرایی شعبه گیلان

نامه 529 دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان به فرمانداری شهرستان رشت درخصوص حضور ناظرین فرمانداری و استانداری در مجمع عمومی

نامه 529 دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان به فرمانداری شهرستان رشت درخصوص حضور ناظرین فرمانداری و استانداری در مجمع عمومی

نامه 441 مورخ 99/6/19- مکاتبه دبیر انجمن داروسازان گیلان با داروسازان محترم معتمد شهرستان رشت و سایر شهرستان های استان درخصوص سهمیه بندی دارو

نامه 441 مورخ 99/6/19- مکاتبه دبیر انجمن داروسازان گیلان با داروسازان محترم معتمد شهرستان رشت و سایر شهرستان های استان درخصوص سهمیه بندی دارو

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با موسسین محترم داروخانه های استان گیلان در خصوص عدم تهیه ماسک از شرکت نلا و سایر شرکت هایی که مجوز لازم را ندارند

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با موسسین محترم داروخانه های استان گیلان در خصوص عدم تهیه ماسک از شرکت نلا و سایر شرکت هایی که مجوز لازم را ندارند

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای برهانی نیا معاونت محترم حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی گیلان در خصوص ابهامات موجود در چگونگی ثبت فروش و کالا گروه دوم به منظور پذیرش اظهارنامه

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای برهانی نیا معاونت محترم حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی گیلان در خصوص ابهامات موجود در چگونگی ثبت فروش و کالا گروه دوم به منظور پذیرش اظهارنامه

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص شکوائیه تعداد زیادی از داروخانه های طرف قرارداد بیمه روستایی مبنی بر عدم پرداخت مطالبات شان از طرف آن معاونت

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص شکوائیه تعداد زیادی از داروخانه های طرف قرارداد بیمه روستایی مبنی بر عدم پرداخت مطالبات شان از طرف آن معاونت

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با موسسین محترم داروخانه های استان ، درخواست اعلام نظر در خصوص انجام یا عدم انجام ثبت نسخ کاغذی

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با موسسین محترم داروخانه های استان ، درخواست اعلام نظر در خصوص انجام یا عدم انجام ثبت نسخ کاغذی

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با جناب آقای برهانی نیا معاونت محترم حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی گیلان در خصوص تسلیم اظهارنامه عملکرد 98 لغایت مرداد ماه جاری

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با جناب آقای برهانی نیا معاونت محترم حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی گیلان در خصوص تسلیم اظهارنامه عملکرد 98 لغایت مرداد ماه جاری

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با موسسین محترم داروخانه های استان گیلان در خصوص تمدید دفاتر درمانی مربوط به بیمه سلامت

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با موسسین محترم داروخانه های استان گیلان در خصوص تمدید دفاتر درمانی مربوط به بیمه سلامت

مکاتبه هیئت مدیره انجمن داروسازان گیلان با کلیه همکاران محترم موسس داروخانه استان گیلان در خصوص پرداخت کمک مالی به منظور کمک به هزینه های جاری انجمن

مکاتبه هیئت مدیره انجمن داروسازان گیلان با کلیه همکاران محترم موسس داروخانه استان گیلان در خصوص پرداخت کمک مالی به منظور کمک به هزینه های جاری انجمن

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با کلیه همکاران محترم موسس داروخانه استان گیلان ، پیرو تفاهم نامه با شرکت آسوده حساب سبز به منظور برخورداری از خدمات مالی و مالیاتی در چهارچوب تفاهم نامه

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با کلیه همکاران محترم موسس داروخانه استان گیلان ، پیرو تفاهم نامه با شرکت آسوده حساب سبز به منظور برخورداری از خدمات مالی و مالیاتی در چهارچوب تفاهم نامه

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با کلیه همکاران محترم داروساز استان گیلان در خصوص لزوم تعویض کارتهای قدیم انجمن داروسازان ایران

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با کلیه همکاران محترم داروساز استان گیلان در خصوص لزوم تعویض کارتهای قدیم انجمن داروسازان ایران

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر بهرام سلطانی ریاست محترم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص کارت های شناسایی دانشجویی

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر بهرام سلطانی ریاست محترم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص کارت های شناسایی دانشجویی