دسته: اقتصاد داروخانه

بیانیه داروسازان و دانشجویان داروسازی سراسر کشور شرکت کننده در همایش اعتراض به حذف عناوین خدمات داروسازان در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت توسط دیوان عدالت اداری ، به حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی

بیانیه داروسازان و دانشجویان داروسازی سراسر کشور شرکت کننده در همایش اعتراض به حذف عناوین خدمات داروسازان در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت توسط دیوان عدالت اداری ، به حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای جواد انوری مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان در خصوص  مقطوع شدن مالیات عملکرد 97 برخی از مودیان و افزایش سقف مالیاتی از ده برابر به سی برابر

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای جواد انوری مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان در خصوص مقطوع شدن مالیات عملکرد 97 برخی از مودیان و افزایش سقف مالیاتی از ده برابر به سی برابر

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام تعرفه خدمات سرپایی دارویی جهت اجرا و اطلاع رسانی به داروخانه ها

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام تعرفه خدمات سرپایی دارویی جهت اجرا و اطلاع رسانی به داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر شهریاری ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی راجع به تعرفه مدیریت خدمات دارویی داروسازان در داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر شهریاری ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی راجع به تعرفه مدیریت خدمات دارویی داروسازان در داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر شهریار اسلامی تبار مدیر کل محترم بازرسی ، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در خصوص تعرفه مدیریت خدمات دارویی

مکاتبه آقای دکتر شهریار اسلامی تبار مدیر کل محترم بازرسی ، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در خصوص تعرفه مدیریت خدمات دارویی

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر پزشکیان نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص تعرفه مدیریت خدمات دارویی داروسازان در داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر پزشکیان نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص تعرفه مدیریت خدمات دارویی داروسازان در داروخانه ها

مکاتبه هیئت رئیسه محترم مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با آقای دکتر ایرح فاضل رئیس کل محترم سازما نظام پزشکی در خصوص تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها   …

مکاتبه هیئت رئیسه محترم مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با آقای دکتر ایرح فاضل رئیس کل محترم سازما نظام پزشکی در خصوص تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها …

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با داروسازان کشور در خصوص اعلام رای حذف تعرفه حق فنی داروخانه ها توسط دیوان عدالت اداری برای پنجمین بار در طول 9 سال و تقاضای ابلاغ هر چه سریعتر ویرایش چهارم از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ، شامل خدمات داروسازان در داروخانه و بیمارستان از مقام محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با داروسازان کشور در خصوص اعلام رای حذف تعرفه حق فنی داروخانه ها توسط دیوان عدالت اداری برای پنجمین بار در طول 9 سال و تقاضای ابلاغ هر چه سریعتر ویرایش چهارم از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ، شامل خدمات داروسازان در داروخانه و بیمارستان از مقام محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص رای به حذف تعرفه حق فنی داروخانه ها توسط دیوان عدالت اداری و درخواست جلوگیری از تضییع حقوق داروسازان و بیماران

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص رای به حذف تعرفه حق فنی داروخانه ها توسط دیوان عدالت اداری و درخواست جلوگیری از تضییع حقوق داروسازان و بیماران

مکاتبه آقای دکتر مازیار محمدی سرپرست محترم بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا در خصوص اطلاع رسانی مزایده (اجاره بهاء) خدمات داروخانه شبانه روزی سرپایی بیمارستان

مکاتبه آقای دکتر مازیار محمدی سرپرست محترم بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا در خصوص اطلاع رسانی مزایده (اجاره بهاء) خدمات داروخانه شبانه روزی سرپایی بیمارستان

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر هاشمی مقام محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص درخواست تعیین و ابلاغ تعرفه جدید برای داروخانه ها در سال 97

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر هاشمی مقام محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص درخواست تعیین و ابلاغ تعرفه جدید برای داروخانه ها در سال 97

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص کاهش سود انسولین های قلمی

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص کاهش سود انسولین های قلمی

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی رئیس کل و عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و ریاست محترم شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای احمد زمانی معاون محترم پژوهش ، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص  تقاضای تعدیل 12 ردیف از ضرایب مالیاتی گروه هایی از جامعه پزشکی که با بیمه های مختلف درمانی قرارداد دارند  و  …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی رئیس کل و عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و ریاست محترم شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای احمد زمانی معاون محترم پژوهش ، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تقاضای تعدیل 12 ردیف از ضرایب مالیاتی گروه هایی از جامعه پزشکی که با بیمه های مختلف درمانی قرارداد دارند و …

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقایان دکتر نوربخش مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی و مهندس موهبتی مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت در خصوص اعلام آخرین وضعیت جدول پرداختی مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر در استان مختلف مطابق استعلام 97/4/2

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقایان دکتر نوربخش مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی و مهندس موهبتی مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت در خصوص اعلام آخرین وضعیت جدول پرداختی مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر در استان مختلف مطابق استعلام 97/4/2