دسته: سازمان تامین اجتماعی

نامه 381 مورخ 1401/8/8 مکاتبه مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی با ریاست انجمن داروسازان گیلان در خصوص اصالت دارو و ثبت کد رهگیری

نامه 381 مورخ 1401/8/8 مکاتبه مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی با ریاست انجمن داروسازان گیلان در خصوص اصالت دارو و ثبت کد رهگیری

نامه 351 مورخ 1401/7/26 – مکاتبه مدیر محترم درمان استان گیلان با ریاست انجمن داروسازان گیلان درخصوص اخذ اصالت و کد رهگیری برای دارو LENALIDOMIDE

نامه 351 مورخ 1401/7/26 – مکاتبه مدیر محترم درمان استان گیلان با ریاست انجمن داروسازان گیلان درخصوص اخذ اصالت و کد رهگیری برای دارو LENALIDOMIDE

نامه 342 مورخ 99/5/12 – مکاتبه مدیرکل محترم تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با داروخانه های طرف قرارداد درخصوص ضوابط جدید سه داروی مورداستفاده در بیماری کووید19

نامه 342 مورخ 99/5/12 – مکاتبه مدیرکل محترم تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با داروخانه های طرف قرارداد درخصوص ضوابط جدید سه داروی مورداستفاده در بیماری کووید19

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با جناب آقای دکتر شهدی نژاد مدیریت محترم درمان تامین اجتماعی استان گیلان در خصوص پرداخت مطالبات داروخانه ها تا قبل از اتمام سال 98

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با جناب آقای دکتر شهدی نژاد مدیریت محترم درمان تامین اجتماعی استان گیلان در خصوص پرداخت مطالبات داروخانه ها تا قبل از اتمام سال 98

انجمن داروسازان ایران – اعلام آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه های سراسر کشور توسط سازمانهای بیمه گر

انجمن داروسازان ایران – اعلام آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه های سراسر کشور توسط سازمانهای بیمه گر

اعلام لغو الزام اخذ استحقاق درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در داروخانه ها تا اطلاع ثانوی

اعلام لغو الزام اخذ استحقاق درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در داروخانه ها تا اطلاع ثانوی

انجمن داروسازان گیلان :  اعلام آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان 1398/4/10

انجمن داروسازان گیلان : اعلام آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان 1398/4/10

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازن ایران با آقای زدا سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی در خصوص اعلام همکاران داروساز در سراسر کشور جهت پرداخت حداقل سه ماه از مطالبات داروخانه ها تا 15 اسفند

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازن ایران با آقای زدا سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی در خصوص اعلام همکاران داروساز در سراسر کشور جهت پرداخت حداقل سه ماه از مطالبات داروخانه ها تا 15 اسفند

اعلام آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه ها توسط ادارات بیمه در استان گیلان

اعلام آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه ها توسط ادارات بیمه در استان گیلان

اعلام برگزاری مجلس بزرگداشت مدیر عامل فقید سازمان تامین اجتماعی دکتر سید محمد تقی نوربخش چهارشنبه مورخ 97/8/30 از ساعت 2 الی 4 عصر در مسجد امام رضا (ع) گلسار

اعلام برگزاری مجلس بزرگداشت مدیر عامل فقید سازمان تامین اجتماعی دکتر سید محمد تقی نوربخش چهارشنبه مورخ 97/8/30 از ساعت 2 الی 4 عصر در مسجد امام رضا (ع) گلسار

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی محترم رئیس کل و عضو شورایعالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان در خصوص تاخیر پرداخت مطالبات پزشکان و موسسات پزشکی استان از آن بیمه از شهریور ماه سال 1396 تا کنون و درخواست اقدام به پرداخت مطالبات ..

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی محترم رئیس کل و عضو شورایعالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان در خصوص تاخیر پرداخت مطالبات پزشکان و موسسات پزشکی استان از آن بیمه از شهریور ماه سال 1396 تا کنون و درخواست اقدام به پرداخت مطالبات ..

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان استان گیلان) در خصوص تحویل داروهای ژنریک در صورت تجویز با نام تجاری

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان استان گیلان) در خصوص تحویل داروهای ژنریک در صورت تجویز با نام تجاری

مکاتبه آقای دکتر مهدی بیگدلی ریاست محترم انجمن داروسازان استان زنجان با خانم دکتر ابراهیم خانی مدیر کل محترم بیمه سلامت و آقای دکتر محمدی مدیر کل محترم درمان سازمان تامین اجتماعی استان زنجان در خصوص ابلاغیه حذف داروهای OTC  از لیست اقلام مورد تعهد سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی

مکاتبه آقای دکتر مهدی بیگدلی ریاست محترم انجمن داروسازان استان زنجان با خانم دکتر ابراهیم خانی مدیر کل محترم بیمه سلامت و آقای دکتر محمدی مدیر کل محترم درمان سازمان تامین اجتماعی استان زنجان در خصوص ابلاغیه حذف داروهای OTC از لیست اقلام مورد تعهد سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان استان گیلان) در خصوص اعلام دستورالعمل تجویز داروهای OTC

مکاتبه آقای دکتر سعید خانجانی ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی گیلان (مدیریت درمان استان گیلان) در خصوص اعلام دستورالعمل تجویز داروهای OTC