انجمن داروسازان گیلان خانه داروساز

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام دستور جمع آوری محصول Body Tech Apple Fat Fast

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام دستور جمع آوری محصول Body Tech Apple Fat Fast

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص داروهای قابل تجویز توسط پزشکان  MD , PHD  ایمونولوژی بالینی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص داروهای قابل تجویز توسط پزشکان MD , PHD ایمونولوژی بالینی

مکاتبه آقای دکتر محمد عباسی معاون محترم بهداشتی و دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا با خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشپاه علوم پزشکی گیلان در خصوص ارسال لیست داروخانه های داوطلب شرکت در بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

مکاتبه آقای دکتر محمد عباسی معاون محترم بهداشتی و دبیر ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا با خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشپاه علوم پزشکی گیلان در خصوص ارسال لیست داروخانه های داوطلب شرکت در بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اطلاع رسانی فراخوان تاسیس داروخانه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اطلاع رسانی فراخوان تاسیس داروخانه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام جمع آوری فرآورده غیر مجاز کپسول مهزل بارمان تولید شرکت پیشرو آریا روناک

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام جمع آوری فرآورده غیر مجاز کپسول مهزل بارمان تولید شرکت پیشرو آریا روناک

مکاتبه آقای دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان در خصوص اطلاع رسانی «بسیج ملی کنترل فشار خون بالا»

مکاتبه آقای دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان در خصوص اطلاع رسانی «بسیج ملی کنترل فشار خون بالا»

مکاتبه ناخدا یکم حسن پورغلامی مدیر کل محترم تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان گیلان در خصوص اعلام تغییر کدهای فراسازمانی (کد پنج رقمی) 56 قلم دارو

مکاتبه ناخدا یکم حسن پورغلامی مدیر کل محترم تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان گیلان در خصوص اعلام تغییر کدهای فراسازمانی (کد پنج رقمی) 56 قلم دارو

مکاتبه آقای دکتر علی رضا زارع سرپرست محترم بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن در خصوص اعلام برگزاری مزایده جهت واگذاری داروخانه شبانه روزی بخش سرپایی این بیمارستان

مکاتبه آقای دکتر علی رضا زارع سرپرست محترم بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن در خصوص اعلام برگزاری مزایده جهت واگذاری داروخانه شبانه روزی بخش سرپایی این بیمارستان

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با خانم دکتر خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو در رابطه با پیشنهاد های انجمن به منظور رفع مشکلات عرضه فرآورده های مکمل تغذیه ای و ورزشی

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با خانم دکتر خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو در رابطه با پیشنهاد های انجمن به منظور رفع مشکلات عرضه فرآورده های مکمل تغذیه ای و ورزشی

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در رابطه با مدیریت پسماند در داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در رابطه با مدیریت پسماند در داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام فراخوان موسسه خیریه کهریزک استان البرز جهت حمایت از سالمندان و معلولین

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام فراخوان موسسه خیریه کهریزک استان البرز جهت حمایت از سالمندان و معلولین

مکاتبه خانم دکتر مهتاب شاهماری معاون محترم غذا و دارو د انشگاه علوم پزشکی استان ایلام در خصوص اعلام کمبود نیروی داروساز در بخش دولتی و خصوصی

مکاتبه خانم دکتر مهتاب شاهماری معاون محترم غذا و دارو د انشگاه علوم پزشکی استان ایلام در خصوص اعلام کمبود نیروی داروساز در بخش دولتی و خصوصی

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص اعلام موارد فزاینده سرقت، جعل و سوء استفاده از مهر اعضای محترم نظام پزشکی و درخواست اطلاع رسانی به اعضای محترم انجمن …

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص اعلام موارد فزاینده سرقت، جعل و سوء استفاده از مهر اعضای محترم نظام پزشکی و درخواست اطلاع رسانی به اعضای محترم انجمن …

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت به پیوست یک نسخه از راهنمای مالیاتی مشمولان گروه دوم و سوم که توسط جناب آقای دکتر پورکاظمی نایب رئیس محترم کارگروه مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر هیات مدیره نظام پزشکی رشت تنظیم گردیده است

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت به پیوست یک نسخه از راهنمای مالیاتی مشمولان گروه دوم و سوم که توسط جناب آقای دکتر پورکاظمی نایب رئیس محترم کارگروه مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر هیات مدیره نظام پزشکی رشت تنظیم گردیده است