انجمن داروسازان گیلان خانه داروساز

مکاتبه آقای دکتر مهدی سلیمانجاهی دبیر محترم سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در خصوص اعلام برگزاری دوره ی آموزشی «اصول تولید محتوا برای حوزه سلامت» مورخ 15 مرداد ماه سال جاری

مکاتبه آقای دکتر مهدی سلیمانجاهی دبیر محترم سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در خصوص اعلام برگزاری دوره ی آموزشی «اصول تولید محتوا برای حوزه سلامت» مورخ 15 مرداد ماه سال جاری

مکاتبه شرکت تجارت جهانی اندیشه با آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام برگزاری همایش مورخ 24 مرداد ماه سال جاری و درخواست حمایت و همراهی معنوی

مکاتبه شرکت تجارت جهانی اندیشه با آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام برگزاری همایش مورخ 24 مرداد ماه سال جاری و درخواست حمایت و همراهی معنوی

مکاتبه آقای دکتر غلامحسین مهرعلیان سرپرست محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در خصوص الزام در ثبت حواله شرکتهای ملزومات پزشکی در سامانه حواله الکترونیک الکل طبی فله

مکاتبه آقای دکتر غلامحسین مهرعلیان سرپرست محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در خصوص الزام در ثبت حواله شرکتهای ملزومات پزشکی در سامانه حواله الکترونیک الکل طبی فله

مکاتبه دبیر محترم اجرایی همایش راهبردهای طلایی مدیریت ویژه صنعت سلامت و پزشکی با آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص وقت ملاقات حضوری و حمایت و اعلام برگزاری همایش مورخ 1398/5/17

مکاتبه دبیر محترم اجرایی همایش راهبردهای طلایی مدیریت ویژه صنعت سلامت و پزشکی با آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص وقت ملاقات حضوری و حمایت و اعلام برگزاری همایش مورخ 1398/5/17

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل مخترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با مدیران عامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده داروهای سنتی ایران در خصوص  دستورالعمل ورود فرآورده ها و داروهای سنتی ایران به فهرست

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل مخترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با مدیران عامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده داروهای سنتی ایران در خصوص دستورالعمل ورود فرآورده ها و داروهای سنتی ایران به فهرست

مکاتبه آقای سامان نظری ریاست محترم هیئت مدیره انجمن صنعت پخش گیلان در خصوص اجرایی کردن مسئولیت تنظیم و ارسال لیست تائید تسویه حساب در انتقال سرمایه شرکتها همانند داروخانه از طریق انجمن صنعت پخش

مکاتبه آقای سامان نظری ریاست محترم هیئت مدیره انجمن صنعت پخش گیلان در خصوص اجرایی کردن مسئولیت تنظیم و ارسال لیست تائید تسویه حساب در انتقال سرمایه شرکتها همانند داروخانه از طریق انجمن صنعت پخش

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام لزوم ثبت نام متقاضیان محترم تاسیس داروخانه در استان گیلان در سامانه مدیرت و امور داروخانه ها

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام لزوم ثبت نام متقاضیان محترم تاسیس داروخانه در استان گیلان در سامانه مدیرت و امور داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص تغییر آیین نامه و ضوابط فعلی تاسیس داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص تغییر آیین نامه و ضوابط فعلی تاسیس داروخانه ها

مکاتبه خانم دکتر فاطمه آقازاده مدیر محترم نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی در خصوص ریکال لوزارتان شرکت اکتوورکو

مکاتبه خانم دکتر فاطمه آقازاده مدیر محترم نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی در خصوص ریکال لوزارتان شرکت اکتوورکو

مکاتبه مدیریت محترم شرکت ایمن کار در خصوص معرفی فعالیت و خدمات شرکت در زمیتنه دستگاه های  UPS …

مکاتبه مدیریت محترم شرکت ایمن کار در خصوص معرفی فعالیت و خدمات شرکت در زمیتنه دستگاه های UPS …

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیرکل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص بازنگری فهرست داروهای پرونده ای و سقف تعدادی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیرکل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص بازنگری فهرست داروهای پرونده ای و سقف تعدادی

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با روسای محترم انجمن داروسازان ایران شعب سراسر کشور در خصوص اعلام اسامی کلیه همکاران داروساز که در طرح ارتقا خدمات داروخانه مشارکت نموده اند …

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با روسای محترم انجمن داروسازان ایران شعب سراسر کشور در خصوص اعلام اسامی کلیه همکاران داروساز که در طرح ارتقا خدمات داروخانه مشارکت نموده اند …

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص داروخانه های هلال احمر

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص داروخانه های هلال احمر