انجمن داروسازان گیلان خانه داروساز

نامه 441 مورخ 99/6/19- مکاتبه دبیر انجمن داروسازان گیلان با داروسازان محترم معتمد شهرستان رشت و سایر شهرستان های استان درخصوص سهمیه بندی دارو

نامه 441 مورخ 99/6/19- مکاتبه دبیر انجمن داروسازان گیلان با داروسازان محترم معتمد شهرستان رشت و سایر شهرستان های استان درخصوص سهمیه بندی دارو

نامه 379 مورخ 99/5/20 – مکاتبه معاون محترم فنی و برنامه ریزی نظام پزشکی با ریاست انجمن داروسازان گیلان درخصوص راهنمای تجویز سه دارو

نامه 379 مورخ 99/5/20 – مکاتبه معاون محترم فنی و برنامه ریزی نظام پزشکی با ریاست انجمن داروسازان گیلان درخصوص راهنمای تجویز سه دارو

379-پاکلی+تاکسل+آلبومین- 379-انوکساپارین 379-ivig

نامه 376 مورخ 99/5/20 – مکاتبه رئیس محترم هیات مدیره انجمن صنعت پخش گیلان با ریاست انجمن داروسازان گیلان درخصوص برنامه توزیع دارو شرکتهای پخش

نامه 376 مورخ 99/5/20 – مکاتبه رئیس محترم هیات مدیره انجمن صنعت پخش گیلان با ریاست انجمن داروسازان گیلان درخصوص برنامه توزیع دارو شرکتهای پخش

نامه شماره 375 مورخ 99/5/19 – مکاتبه معاون فنی و نظارت نظام پزشکی ایران با معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان درخصوص تبریک انتصاب دکتر جان بابائی بعنوان مسئول هماهنگی استفاده از ظرفیت های پزشکی از راه دور

نامه شماره 375 مورخ 99/5/19 – مکاتبه معاون فنی و نظارت نظام پزشکی ایران با معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان درخصوص تبریک انتصاب دکتر جان بابائی بعنوان مسئول هماهنگی استفاده از ظرفیت های پزشکی از راه دور

نامه 372 مورخ 99/5/19 – مکاتبه مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص شناسه ردیابی و رهگیری

نامه 372 مورخ 99/5/19 – مکاتبه مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل درخصوص شناسه ردیابی و رهگیری

نامه 368 مورخ 99/5/19 – مکاتبه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه با انجمن داروسازان گیلان درخصوص گروه های مختلف بیماری ها و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه

نامه 368 مورخ 99/5/19 – مکاتبه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه با انجمن داروسازان گیلان درخصوص گروه های مختلف بیماری ها و شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه

نامه 367 مورخ 99/5/19 – مکاتبه معاون محترم فنی و برنامه ریزی نظام پزشکی با معاونت محترم بهداشتی دانشگاه درخصوص اعتراض به اخطاریه درمورد تعطیلی مراکز بدلیل عدم ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت

نامه 367 مورخ 99/5/19 – مکاتبه معاون محترم فنی و برنامه ریزی نظام پزشکی با معاونت محترم بهداشتی دانشگاه درخصوص اعتراض به اخطاریه درمورد تعطیلی مراکز بدلیل عدم ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت

نامه 353 مورخ 99/5/14 – مکاتبه مدیرکل محترم بیمه سلامت با دبیر انجمن داروسازان گیلان درخصوص خدمات تشخیصی، درمانی بیماران مبتلا به covid-19

نامه 353 مورخ 99/5/14 – مکاتبه مدیرکل محترم بیمه سلامت با دبیر انجمن داروسازان گیلان درخصوص خدمات تشخیصی، درمانی بیماران مبتلا به covid-19

نامه 351 مورخ 99/5/13 – مکاتبه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه با انجمن داروسازان گیلان درخصوص ریکال محلول و ژل corosept

نامه 351 مورخ 99/5/13 – مکاتبه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه با انجمن داروسازان گیلان درخصوص ریکال محلول و ژل corosept

نامه 350 مورخ 99/5/13 – مکاتبه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه با انجمن داروسازان گیلان درخصوص ریکال قرص استامینوفن شرکت زاگرس دارو

نامه 350 مورخ 99/5/13 – مکاتبه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه با انجمن داروسازان گیلان درخصوص ریکال قرص استامینوفن شرکت زاگرس دارو

نامه 342 مورخ 99/5/12 – مکاتبه مدیرکل محترم تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با داروخانه های طرف قرارداد درخصوص ضوابط جدید سه داروی مورداستفاده در بیماری کووید19

نامه 342 مورخ 99/5/12 – مکاتبه مدیرکل محترم تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با داروخانه های طرف قرارداد درخصوص ضوابط جدید سه داروی مورداستفاده در بیماری کووید19

مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درخصوص نسخه پیچی الکترونیک

مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درخصوص نسخه پیچی الکترونیک

مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با مدیرکل دفتر نظارت فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو درخصوص استاندارهای خدمت سند جامع سلامت در داروخانه ها

مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با مدیرکل دفتر نظارت فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو درخصوص استاندارهای خدمت سند جامع سلامت در داروخانه ها

مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با ریاست محترم جمهوری درخصوص نسخه پیچی الکترونیک

مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با ریاست محترم جمهوری درخصوص نسخه پیچی الکترونیک