فهرست کلی داروخانه های استان

آستارا

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

آستارا

۱۲۹۷

۷۰۰۰۴

مرکزی

آستارا

گیلان

۲

لوندویل

۱۳۸۲

۷۰۹۳۳

لوندویل

آستارا

گیلان

آستانه اشرفیه

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

آستانه اشرفیه

۱۳۲۴

۷۰۱۵۷

مرکزی

آستانه اشرفیه

گیلان

۲

کیاشهر

۱۳۰۹

۷۰۰۷۶

کیاشهر

آستانه اشرفیه

گیلان

املش

 

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

املش

۱۳۳۶

۷۰۲۶۵

مرکزی

املش

گیلان

۲

رانکوه

۱۳۸۲

۷۰۹۳۴

رانکوه

املش

گیلان

 

بندرانزلی

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

بندر انزلی

۱۳۰۱

۷۰۰۱۰

مرکزی

بندر انزلی

گیلان

۲

رانکوه

۱۳۸۲

۷۰۹۳۴

رانکوه

املش

گیلان

رشت

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

خشکبیجار

۱۳۴۰

۷۰۳۱۶

خشکبیجار

رشت

گیلان

۲

خمام

۱۳۲۹

۷۰۱۸۱

خمام

رشت

گیلان

۳

رشت

۱۳۰۴

۷۰۰۲۷

مرکزی

رشت

گیلان

۴

سنگر

۱۳۰۸

۷۰۰۶۲

سنگر

رشت

گیلان

۵

کوچصفهان

۱۳۰۸

۷۰۰۶۳

کوچصفهان

رشت

گیلان

۶

لشت نشاء

۱۳۴۱

۷۰۳۳۵

لشت نشاء

رشت

گیلان

۷

لولمان

۱۳۸۸

۷۱۰۹۷

کوچصفهان

رشت

گیلان

رضوانشهر

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

پره سر

۱۳۴۱

۷۰۳۳۶

پره سر

رضوانشهر

گیلان

۲

رضوانشهر

۱۳۳۲

۷۰۲۱۵

مرکزی

رضوانشهر

گیلان

 

 

 

رودبار

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

بره سر

۱۳۷۹

۷۰۸۳۳

خورگام

رودبار

گیلان

۲

توتکابن

۱۳۷۵

۷۰۶۴۶

رحمت آباد و بلوکات

رودبار

گیلان

۳

جیرنده

۱۳۷۲

۷۰۵۵۱

عمارلو

رودبار

گیلان

۴

رستم آباد

۱۳۷۲

۷۰۵۴۶

مرکزی

رودبار

گیلان

۵

رودبار

۱۳۱۱

۷۰۰۹۷

مرکزی

رودبار

گیلان

۶

لوشان

۱۳۶۲

۷۰۴۸۰

مرکزی

رودبار

گیلان

۷

منجیل

۱۳۴۳

۷۰۳۸۲

مرکزی

رودبار

گیلان

رودسر

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

چابکسر

۱۳۴۰

۷۰۳۱۷

چابکسر

رودسر

گیلان

۲

رحیم آباد

۱۳۴۱

۷۰۳۳۷

رحیم آباد

رودسر

گیلان

۳

رودسر

۱۳۰۵

۷۰۰۳۴

مرکزی

رودسر

گیلان

۴

کلاچای

۱۳۳۳

۷۰۲۲۸

کلاچای

رودسر

گیلان

۵

واجارگاه

۱۳۴۴

۷۰۴۰۰

کلاچای

رودسر

گیلان

سیاهکل

 

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

دیلمان

۱۳۷۸

۷۰۷۵۰

دیلمان

سیاهکل

گیلان

۲

سیاهکل

۱۳۰۸

۷۰۰۶۴

مرکزی

سیاهکل

گیلان

شفت

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

احمد سرگوراب

۱۳۷۹

۷۰۸۳۴

احمد سرگوراب

شفت

گیلان

۲

شفت

۱۳۳۱

۷۰۲۰۲

مرکزی

شفت

گیلان

 

صومعه سرا

 

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

صومعه سرا

۱۳۱۹

۷۰۱۵۰

مرکزی

صومعه سرا

گیلان

۲

گوراب زرمیخ

۱۳۷۸

۷۰۷۵۱

میرزا کوچک جنگلی

صومعه سرا

گیلان

۳

مرجقل

۱۳۷۲

۷۰۵۶۵

تولم

صومعه سرا

گیلان

طوالش

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

اسالم

۱۳۷۹

۷۰۸۳۵

اسالم

طوالش

گیلان

۲

چوبر

۱۳۸۳

۷۰۹۶۶

حویق

طوالش

گیلان

۳

حویق

۱۳۸۲

۷۰۹۳۵

حویق

طوالش

گیلان

۴

لیسار

۱۳۷۹

۷۰۸۳۶

کرگانرود

طوالش

گیلان

۵

هشتپر

۱۳۳۰

۷۰۱۹۲

مرکزی

طوالش

گیلان

فومن

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

فومن

۱۳۰۷

۷۰۰۵۴

مرکزی

فومن

گیلان

۲

ماسوله

۱۳۴۱

۷۰۳۳۸

مرکزی

فومن

گیلان

۳

ماکلوان

۱۳۹۱

۷۱۱۶۸

سردارجنگل

فومن

گیلان

لاهیجان

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

رودبنه

۱۳۷۹

۷۰۸۳۷

رودبنه

لاهیجان

گیلان

۲

لاهیجان

۱۳۰۷

۷۰۰۵۵

مرکزی

لاهیجان

گیلان

لنگرود

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

اطاقور

۱۳۷۹

۷۰۸۳۸

اطاقور

لنگرود

گیلان

۲

چاف و چمخاله

۱۳۸۸

۷۱۰۹۲

مرکزی

لنگرود

گیلان

۳

شلمان

۱۳۷۲

۷۰۵۶۶

کومله

لنگرود

گیلان

۴

کومله

۱۳۴۱

۷۰۳۳۹

کومله

لنگرود

گیلان

۵

لنگرود

۱۳۰۴

۷۰۰۲۸

مرکزی

لنگرود

گیلان

ماسال

#

نام شهر

تاریخ تاسیس شهر

کد تقسیماتی شهر

نام بخش

نام شهرستان

نام استان

۱

بازار جمعه

۱۳۷۸

۷۰۷۲۸

شاندرمن

ماسال

گیلان

۲

ماسال

۱۳۴۰

۷۰۳۱۸

مرکزی

ماسال

گیلان

 

لیست داروخانه های استان گیلان

 

رديف

 شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

1

رشت

دكتر اصغرنيا

دكتر محمود اصغرنيا

8892828

رشت: آج بیشه ـ کد . پ 77745-41878

2

رشت

دكتر اميدوار

دكتر شهرام اميدوار

5536774

رشت: خ سردار جنگل روبروی بیمارستان رازی ـ

کد . پ 4144717957

3

رشت

دكتر آريافر

دكتر بيژن آريافر

7223668

رشت: بعد از پل بوسار خیابان نواب صفوی ـ

کد . پ 93519-41637

4

رشت

دكتر آذرگشسب

دكتر حميرا آذرگشسب

5527287

رشت: شهرک حمیدیان چهارراه شهید علیزاده ـ

کد . پ 65997-41468

5

رشت

دكتر اسلامي

دكتر طاهره اسلامي رحيم آباد

6612046

رشت: بلوار امام خمینی بعد از آب و برق روبروی بانک ملی شعبه گیل ـ  کد . پ 4188998985

6

رشت

دكتر ايرواني

دكتر فرزانه ايرواني

7220643

رشت: بعد از پل بوسار ـ خ نواب صفوی ـ

کد . پ 4163765579

7

رشت

آريا

دكتر جمشيد آريافر

3225452

رشت: خ نامجو ـ  نبش بن بست رخشا ـ

کد . پ 4144663447

8

رشت

ابن سينا

دكتر عليرضا مرتضوي

7223345

رشت: بعد از پل بوسار ـ خ نواب صفوي

کد . پ 4163765851

9

رشت

اكسير

دكتر كيوان زبردست

7220283

رشت: بین پل بوسار و چهارراه گلسار ـ

 کد . پ 4164973713

10

رشت

دكتر اميري

دكتر عبدالشكور هژير اميري

6613742

6610769

رشت: جماران ـ نبش كوچه سیزدهم ـ جنب مطب دكتر واعظ زاده ـ کد . پ 4195963669

11

رشت

دكتر اسدی

دكتر ملاحت اسدي

5507905

رشت: علی آباد ـ جنب بانک صادرات ـ

کد . پ 4153877777

12

رشت

دکتر اسماعیل زاده

دکتر فرشته اسماعیل زاده

4223805

رشت: فلکه رازی ـ بلوار شیون فومنی ـ نرسیده به

سه راه معلولین ـ پایین کلینیک پزشکی مهر ـ 

کد . پ 4147936115

13

رشت

دکتر امام وردی پور

دکتر توران امام وردی پور

8832377

رشت: میدان امام حسین ـ شهرک صبا ـ

کد .پ 4187933539

14

رشت

دکتر اردشیر

دکتر لیلا اردشیر

8826479

رشت: خ شهدا (لاهیجان) ـ  نبش کوی شهدای اسلام ـ  کد . پ 4176894369

15

رشت

آراد

دکتر رقیه محمدزاده

7220305

رشت: بعد از پل بوسار ـ نرسیده به فلکه گلسار ـ

کد . پ 4135663514

رديف

 شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

16

رشت

دكتر بهره مند

دكتر بيژن بهره مند

7224669

رشت: بعد از پل بوسار ـ روبروی خیابان نواب صفوی ـ

کد . پ 4135637479

17

رشت

دكتر بخشنده

دكتر محمد بخشنده

3228611

رشت: خ امام خمینی ـ نرسیده به چهارراه میکائیل (قدس) ـ کد . پ  4136913334

18

رشت

دکتر بساکپور

دکترافشین بساکپور

5554587

رشت: میدان یخسازی به طرف حافظ آباد ـ

 کد . پ 4149943755

19

رشت

دكتر پوركاظمي

دكتر محمد كاظم پوركاظمي

2222376

رشت: خ امام خمینی ـ کد . پ 4133713566

20

رشت

دكتر پاك

دكتر حسن پاك

3227930

رشت: خ امام خمینی ـ نرسیده به میدان فرهنگ ـ

کد . پ 4144665149

21

رشت

پاستور

دكتر مژگان حاجي عباسي

7222194

رشت: بعد از پل بوسار جنب انجمن داروسازان گیلان ـ

کد . پ 4135633585

22

رشت

پنجم شهريور

دكتر ظريفه ميرخائف

3222157

رشت: خ انقلاب (حاجی آباد) ـ  کد . پ 4136946393

23

رشت

پاسكال

دكتر  محمود وحدتي

7223195

رشت: بعد از پل بوسار ـ ساختمان پزشکان دانا ـ

داروخانه پاسکال ـ کد . پ

24

رشت

تخت جمشيد

دكتر علي اكبر آرامي

3228507

رشت: خ مطهری روبروی خیابان انقلاب (حاجی آباد) ـ کد . پ 4184645175

25

رشت

دكتر تابان

دكتر اسماعيل تابان

3221807

رشت: خ انقلاب ـ  کد . پ 4136843946

26

رشت

دكتر جهانبخش

دكتر ناصر جهانبخش اصلي

2225454

رشت: خ طالقانی ( بیستون) ـ کد.پ 4143763366

27

رشت

دكتر جيران زاده

(شبانه روزي)

دكتر حميد جيران زاده

8826668

رشت: خ شهداء (خ لاهیجان) ـ کد .پ 4164663717

28

رشت

جرجاني

دكتر بهاره برزيگر

7730915

رشت: گلسار ـ بلوار نماز ـ ساختمان پزشکان جرجانی  

کد پ 4163936656

29

رشت

دکتر جلالی

دکتر مهناز طایفه جلالی

7221482

رشت: بعد از پل بوسار ـ ساختمان نادری ـ

کد . پ 4135633363

30

رشت

دکتر جوادی

دکتر  ساناز جوادی

8841891

رشت: بلوار رسالت ـ سه راه استخر ـ نبش کوچه شهید حرفه ـ روبروی پمپ بنزین خطیبی ـ  کد . پ  4186984696

31

رشت

دکتر چگینی

دکتر غلامرضا نظامیوند چگینی

7238441

رشت: گلسار ـ خ 142 ـ مجتمع پزشکان اکباتان

32

رشت

دكتر حامدتوسلي

دكتر محمد مهدي حامدتوسلي

6666116

رشت: فلکه توشیبا ـ  کد . پ 93911-41889

33

رشت

دكتر حسيني

دكتر مريم حسيني ملاسرایی

7238825

رشت: خ سعدی ـ پیچ سعدی ـ ساختمان پزشکی آرتین

کد . پ 33368-41349

رديف

 شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

34

رشت

دكتر حريري

دكتر آرزو حريري

7228323

رشت: گلسار ـ بلوار سمیه جنب بیمارستان گلسار ـ

کد . پ 4165733573

35

رشت

دكتر حسين زاده

(شبانه روزي)

دكتر عليرضا حسين زاده رافعي

5515716

رشت: خ طالقانی چهارراه دانای علی ـ ضیابری 2 ـ ساختمان امید 1 ـ روبروی دهنه رشتیان ـ

کد . پ  4143815539

36

رشت

دكتر حسندخت

(شبانه روزی)

دكتر مصطفي حسندخت فيروز

7227363

رشت: گلسار ـ درمانگاه صابرين ـ داروخانه

کد . پ 4163863587

37

رشت

دكتر حقيقت شعار

دكتر منيره السادات حقيقت شعار

5515475

رشت: احمدگوراب ـ  کد . پ 4149873117

38

رشت

دکتر حمزه لو

دکتر فرح حمزه لو

5531052

رشت: خ سردار جنگل ـ روبروی بیمارستان رازی ـ 

کد . پ 4144715716

39

رشت

دکتر حکیمی نژاد

دکتر حمید حکیمی نژاد

2223605

رشت: خ امام خمینی ـ بالاتراز کوچه آفخرا ـ

روبروی بانک ملت ـ  کد . پ 4139654653

40

رشت

دکتر حجازی

دکتر نیوشا حجازی

3258842

رشت: خ مطهری ـ گذر معین ـ جنب آژانس اعتماد

کد . پ 4184663715

41

رشت

خیام

دکتر سید حسین نعیمی

7223055

رشت: بين پل بوسار و فلكه گلسار ـ كوچه عسكري

کد . پ 4135637850

42

رشت

دكتر دادرس

دكتر محترم دادرس

3230348

رشت: چهارراه میکائیل(قدس) ـ کد . پ 4137718876

43

رشت

دكتر دخانياتي

دكتر زهره دخانياتي

3240135

رشت: میدان فرهنگ ـ خیابان آزادگان ـ روبروی سایپا ـ کد . پ 4184836619

44

رشت

دکتر دلسوز بحری

دکتر احمد دلسوز بحری

3220530

رشت: روبروی در اورژانس بیمارستان پورسینا ـ

کد . پ 4193743197

45

رشت

دکتر دریاباری

دکتر مروارید دریاباری

5501055

رشت: خ معلم ـ فاز 2 ـ جنب ساختمان ارگ ـ

کد . پ 4153895557

46

رشت

دکتر دژآباد

دکتر یلدا دژآباد

7228750

رشت: گلسار بلوار نماز روبروی درمانگاه صابرین ـ 

کد . پ   4165613484

47

رشت

رامین

آقای رضا دریابگی

2226412

رشت: بعد از میدان بسیج (فلکه صیقلان) ـ

کد . پ 4173785459

48

رشت

دكتر رازقي

دكتر جمهور رازقي

3227302

رشت: چهارراه میکائیل (قدس) خ حافظ ـ

کد . پ 4193734167

49

رشت

دكتر رسايي

دكتر مجيد رسايي

8827309

رشت: خ شهدا (لاهیجان) ـ کد . پ 4175615458

50

رشت

دكتر راجي

دكتر اكرام راجي

5556635

رشت: خ سردار جنگل (سام) ـ کد . پ 4143874494

ردیف

 شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

51

رشت

رازي

دكتر شراره كبيري

3222480

رشت: ميدان سپاه پاسداران (پل عراق)

کد . پ 4188643758

52

رشت

دكتر رحيمي

دكتر حسين رحيمي كلامرودي

7754640

رشت: بلوار شهید انصاری (جاده انزلی) ـ

کد . پ 4178745743

53

رشت

دكتر ربيعي

دكتر محسن ربيعي

6664751

رشت: بلوار شهید بهشتی میدان مصلا چهارراه بیانی ـ

کد . پ 4193975119

54

رشت

دکتر رسولی

دکتر روزبه رسولی

8849159

رشت: خ شهدا ( لاهیجان ) ـ  جنب بانک مسکن ـ

 کد . پ 4176684455

55

رشت

دکتر روحی

دکتر یوسف روحی مرجقل

8810687

رشت: بلوار امام خمینی ـ بعد از میدان مصلی ـ

روبروی شرکت گاز ـ کد . پ 57544701010

56

رشت

دكتر زين العابديني

دكتر سيد عبدالله زين العابديني

3221253

رشت: چهارراه میکائل ـ خ حافظ ـ

کد . پ  4193734000

57

رشت

دكتر زرگرپور

(شبانه روزي)

دكتر مهرداد زرگرپور كاظميان

6662118

رشت: فلکه توشیبا به سمت میدان فرهنگ ـ

کد . پ 4188714588

58

رشت

دكتر سيد شالچي

دكتر سكينه سيدشالچي

5553845

رشت: خ بیستون سه راه سام ـ کد . پ  4143834533

59

رشت

دكتر سلطاني

(شبانه روزي)

دكتر بهرام سلطاني

3232857

رشت: چهارراه میکائیل (قدس) ـ خ حافظ ـ

کد . پ 4193734371

60

رشت

دکتر سیف پور

(شبانه روزي)

دكتر شهره سيف پور

2229140

رشت: خ طالقانی (بیستون) ـ روبروی بزرگراه معلم ـ

کد . پ 4143754596

61

رشت

دکتر سجودی

دکتر رضا سجودی مقدم

7225441

رشت: انتهای خیابان سعدی ـ بعد از پل بوسار ـ

خ نواب صفوی ـ  ساختمان دکتر بنیادی ـ

کد . پ 4163766181

62

رشت

دکتر سرودی

دکتر فیروز سرودی

2247337

رشت: بلوار آیت الله ضیابری ـ نبش کوچه 11 ـ

کد . پ  4143643867

63

رشت

دكتر  سیه فام

دکتر مهناز سیه فام

7233525

رشت: گلسار ـ فلکه شهید قلی پور جنب درمانگاه نصر

 کد . پ  4157617484

64

رشت

دكتر شهيدي

دكتر  فاطمه شهيدي

5556393

رشت: خ طالقانی (بیستون) ـ کد . پ 4154714731

65

رشت

دكتر شهبازي

دكتر محمد حسين شهبازي

4220062

رشت: بعد از فلکه گاز ـ کد . پ 4145695489

66

رشت

دكتر شعباني

دكتر هدايت الله شعباني

3233274

رشت: چهارراه میکائیل (قدس) اول خیابان مطهری ساختمان پزشکی مهر ـ کد . پ 4136815556

67

رشت

دكتر شريفي

دكتر نجمه شريفي خوبده

7764338

رشت: گلسار بلوار دیلمان ـ  کد . پ 4168793413

رديف

 شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

68

رشت

دکتر رضاپور

دکتر سید وحید رضاپور موسوی

7230079

رشت: گلسار ـ خ 85 ـ جنب کلینیک کودکان گیل ـ

کد . پ  4163763333

69

رشت

دکتر طاهرقاسمی

دکتر آرش طاهرقاسمی

8822858

رشت: خ فلسطین ـ روبروی فروشگاه اتکا ـ

کد . پ 4186875476

70

رشت

دكتر عابديني

دكتر حسين عابديني

3221853

رشت: خ مطهری ـ بعد از سه راه حاجی آباد ـ روبروی بانک کشاورزی ـ کد . پ 4136847399

71

رشت

دکتر علی محمدی

دکتر فرشته علی محمدی کیوانی

8851211

رشت: خ شهدا ( لاهیجان) ـ کوی دیانتی ـ

نبش کوچه شهید دیانتی ـ کد . پ 4175836899

72

رشت

دكتر فرزين

دكتر محمد فرزين

5557977

رشت: خ طالقانی (بیستون) ـ چمارسرا ـ

کد . پ  4154896985

73

رشت

فردوس

دكتر عبدالرسول شالچي

7225355

رشت: بین پل بوسار و چهارراه گلسار ـ

کد . پ 4135637585

74

رشت

دكتر فخار

دكتر محمد علي فخار فيروزه

7221234

رشت: گلسار ـ روبروی بیمه تامین اجتماعی ـ

کد . پ 4163853941

75

رشت

دكتر فهيم

دكتر نسرين اصغرنژاد فهيم

3224601

رشت: خ امام خمینی نرسیده به چهارراه میکائیل (قدس) 

کد . پ  4164957458

76

رشت

دكتر فقيه شجاعي

دكتر عليرضا فقيه شجاعي

2220983

رشت: خ لاکانی ـ کد . پ 4138913199

77

رشت

دكتر فرازمند

دكتر غلامرضا فرازمند

5572335

رشت: رشتیان نبش خیابان 22 ـ کد . پ 4154954494

78

رشت

دکتر فرحناک

دکتر کیوان فرحناک

7225616

رشت: بین پل بوسار وفلکه گلسار ـ خ نواب ـ تقاطع خیابان میلاد و کوی ولی عصر

79

رشت

قدس

دكتر محمد مهدي ستاري سبحاني

3221366

رشت: خ مطهری ـ کد . پ 4184613391

80

رشت

دكتر قهرماني

دكتر حميد قهرماني

6603401

رشت: کمربندی شهید بهشتی نرسیده به پل هوایی ـ

کد . پ 4193999689

81

رشت

قانون

دكتر سيد جواد خوشدل

7275659

رشت: گلسار پیچ گلایل ـ داروخانه قانون ـ

 کد . پ 4164843961

82

رشت

دکتر قلم آرا

دکتر موسی قلم آرا

5539890

رشت: بلوار آیت الله رودباری ـ نبش کوچه 17

( شهید روبیاتی)  ـ کد . پ 4144774391

83

رشت

دکتر قائدی

دکتر رایحه قائدی

7270282

رشت: گلسار ـ بلوار گیلان ـ روبروی خیابان  179 ـ

 کد . پ  4166654711

84

رشت

دكترقریشی

دکتر پریسا قریشی

2224344

رشت: خ انقلاب (حاجی آباد) ـ کد . پ 4136717737

رديف

 شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

85

رشت

کارون

(شبانه روزی)

—–

2224606

2222597

رشت: ابتدای خیابان امام خمینی ـ

 کد . پ 4133713978

86

رشت

دکتر کریمی

دكتر محمد رضا كريمي

2222552

رشت: خ امام خمینی ـ  کد . پ 4133713686

87

رشت

كيميا

دكتر مريم فياض

2232987

رشت: خ سردار جنگل (سام سابق) جنب بانک صادرات  کد . پ 4143634348

88

رشت

دكتر كيايي

دكتر حميد رضا كيايي

7229372

رشت: گلسار ـ خ 80 ـ پلاک 24 ـ 

کد . پ 4163845357

89

رشت

دکتر کمالی

دکتر محمد مصدق کمالی

7227063

رشت: بعد از پل بوسار ـ خیابان نواب صفوی ـ

کد . پ 4166814939

90

رشت

دکتر کاشفی

دکتر محمد کاشفی

7235441

رشت:  بلوار بوسار ـ نبش کوچه شهید پورکار  ـ داروخانه دکتر کاشفی

91

رشت

گلسار
(شبانه روزي)

دكتر اكرم براتي

7225453

رشت: بعد از پل بوسار ـ نبش خیابان نواب صفوی ـ 

کد . پ 4165634135

92

رشت

دكتر مرزبان

دكتر تقي مرزبان

2224030

رشت: خ امام خیمی ـ کد . پ 4139656663

93

رشت

مهر

دکتر منور اکبرزاده

2220287

رشت: خ انقلاب (حاجی آباد) ـ کد . پ 4136617361

94

رشت

دكتر ميرمنصوري

دكتر سيده زهرا ميرمنصوري

5561616

رشت: احمد گوراب ـ  کد.پ 35999-41496

95

رشت

دكتر محقق

دكتر قاسم محقق شلماني

3231355

رشت: چهارراه پورسينا ـ کد . پ 4193734534

96

رشت

دكتر مهدي وست

دكتر علي مهدي دوست رودبنه

2246162

رشت: خ اعلم الهدا ـ نبش کوچه احتساب ـ

کد.پ 35334-41546

97

رشت

دكتر مشعوف مهر

دكتر معبود مشعوف مهر

5555966

رشت: جنب پل چمارسرا ـ کد . پ 4143814531

98

رشت

دكتر مقيمي (ميرزاكوچك)

دكتر يوسف مقيمي

4242179

رشت: سلیمانداراب ـ روبروی آرامگاه میرزا کوچک ـ داروخانه میرزا کوچک ـ  کد . پ 4145918133

99

رشت

دكتر ملكي

دكتر شاهرخ ملكي نظري

2222313

رشت: خ سعدی ـ درمانگاه فرهنگیان ـ

 کد . پ 157679355

100

رشت

دكتر ميرسنبل

دكتر سيد احمد ميرسنبل

7232540

رشت: چهارراه گلسار ـ جنب ساختمان شهرداری ـ

کوچه ملک ـ کد . پ  4135664441

101

رشت

دکتر میری

—–

5500117

5543222

رشت: جاده فومن ـ عینک (نخودچر) جنب مطب پزشکی دکتر رستگارـ درمانگاه ولی عصرـ

کد . پ 4159613137

102

رشت

دكتر مظفري

(شبانه روزی)

دكتر مهرناز مظفري

3237574

رشت: فلکه گاز ـ کد . پ  94614-41446

رديف

 شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

103

رشت

دکتر مهدی زاده

دکتر غلامحسن مهدی زاده

5504369

رشت: خ شهید رجایی (رشتیان)ـ نبش میدان جهاد ـ

کد . پ 4155843531

104

رشت

دکتر محمد دوست

دکتر مهبا محمد دوست

2230597

رشت: خ انقلاب (حاجی آباد) ـ
داروخانه دکتر محمددوست ک . پ 4136719868

105

رشت

دكتر مجيدي

دكتر حسين مجيدي

2250587

رشت: خ معلم نرسیده به استانداری ـ
کد . پ  4153654837

106

رشت

دکتر میرزایی

دکتر حامد میرزایی

7235224

رشت: بین پل بوسار و فلکه گلسار ـ کوچه شهید عسکری ـ کوچه بنفشه 3 ـ جنب کلینیک تخت جمشید

کد . پ 4135653917

107

رشت

دکتر محمدپور

دکتر فوژان محمدپور

7751324

رشت: بلوار نماز ـ ساختمان مارلیک ـ

 کد . پ 4167686558

108

رشت

دکتر مدنی

دکتر هائیده مدنی

5504289

رشت:  بلوار شهید رجایی (رشتیان) ـ روبروی مرکز پزشکی جم ـ کد .پ 59934-41558

109

رشت

دکتر محجوب

دکتر علیرضا محجوب خلیق

5571630

رشت: حمیدیان ـ خ شهید بابایی ـ نبش کوچه چهارم   

 کد . پ 4149815337

110

رشت

دکتر مجلسی

دکتر  عبدالرضا مجلسی

3243590

رشت: میدان فرهنگ خ پرستار ـ روبروی کلینیک امام ر

ضا ـ کد . پ 4163773199

111

رشت

دکتر محمدزاده

دکتر جواد محمدزاده

5511064

رشت: میدان جهاد ـ ابتدای شهرک فرهنگیان ـ

کلینیک کودکان میلاد

112

رشت

مرحم

دكتر پريچهر كشاورز

8826892

رشت: فلکه جانبازان ـ ابتدای بلوار امام رضا ـ جنب بانک ملت

113

رشت

نجات

دكتر  محمد جوادزاده حقيقت

3226866

رشت: چهارراه میکائیل (قدس) خ حافظ ـ

کد . پ  16659-41378

114

رشت

دكتر نجف زاده

دكتر ولي نجف زاده

3223244

رشت: چهارراه میکائیل (قدس) ـ خ حافظ ـ

 کد . پ 19193-41377

115

رشت

نيما

دكتر ماريا حسين زاده يوسفي

3233221

رشت: خ نامجو ـ کد . پ 96468-41446

116

رشت

دکتر نیکدل

دکتر علیرضا نیکدل تیموری

7225059

رشت: بین پل بوسار و چهارراه گلسار ـ

        روبروی پل هوایی ـ کد . پ 67761-41637

117

رشت

دکتر نظری

دکتر مسعود نظری منتظر

7234211

رشت: خ سعدی ـ بعد از پل بوسار ـ خ نواب صفوی ـ کوچه جنب داروخانه دکتر آریافر ـ ساختمان پرشین ـ

کد . پ 4163793598

118

رشت

دکتر نیکرو

دکتر راحله نیکرو

7237772

رشت: بلوار بوسار ـ نبش بن بست سوم ـ

کوچه شهید  حسن روحی ـ کد . پ 4157663134

رديف

 شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

119

رشت

دكتر وظيفه شناس

دكتر فاطمه وظيفه شناس

7222227

رشت: بین پل بوسار و فلکه گلسار نبش کوی عسکری ـ

کد . پ 37663-41356

120

رشت

دكتر وحيد

دكتر بشري وحيد رودسري

4228567

رشت: بلوار شهید یهشتی نرسیده به خیابان آیت الله  رودباری ـ نبش کوچه شهید نظری ـ

کد . پ 75999-41459

121

رشت

دكتر هدايتي

دكتر هاجر هدايتي اُمامي

2225473

رشت: خ سعدی ـ داروخانه دکتر هدایتی ـ

 کد . پ 15161-41348

122

رشت

هلال احمر

—–

2229058

2229067

رشت: بلوار ضیابری ـ داروخانه هلال احمر

123

رشت

دكتر يوسفي

(شبانه روزي)

دكتر نادر يوسفي

7229654

رشت: گلسار ـ جنب بانک ملی ـ

کد . پ 4164943867

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

1

رستم آباد

دكتر سدادي

دكتر سعيده سدادي

01326372321

سه راهی رستم آباد ـ جنب پاساژخورشید

 

2

رستم آباد

دكتر منشاءزاده

دكتر محسن منشاءزاده

01326373859

 

3

رستم آباد

دكتر ملكي

دكتر رمضانعلي ملكي چره ئی

01326371888

 

4

رودبار

دكتر ذوقي

(شبانه روزي)

دكتر مازيار عندليب ذوقي

01326222174

 

5

رودبار

دكتر چوپانکاری

دکتر الهام چوپانکاری

01326220031

رودبار: خلیل آباد ـ کوچه شفا

کد . پ 4461934811

6

منجیل

دكتر مهربانی

دکتر ربایه قلمی مهربانی

01326445311

 

7

منجیل

دکتر فرزانه

دکتر فاضل فرزانه

01326442633

رودبار: خ امام خمینی

8

لوشان

شبانه روزي لوشان

دكتر كرباسي

01326423661

 

9

لوشان

دكتر شهسواری

دکتر محبوبه شهسواری علویجه

01326421110

لوشان: خ شهید گودرزوند

.

ردیف

شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

1

فومن

دكتر مقيمي

دكتر سيد محمود مقيمي

01327222333

فومن:

2

فومن

دكتر جعفري

دكتر طهماسب جعفري

01327223121

فومن:

3

فومن

شبانه روزي فومن

دكتر محمد علي نيا

01327228878

فومن: خ شهدا ـ نبش کوچه اطباء ـ

        ساختمان ـ  پزشکان درنا

4

فومن

دكتر حميدي

دكتر هاجر صفار حميدي

01327239009

فومن:

5

فومن

وجدان

محبي

01327222800

فومن:

6

فومن

دکتر مجتهدی

دکتر مهناز مجتهدی

01327232811

فومن: خ شهدا ـ خ شهید کلانتری

7

ملاسرا

دكتر مقيمي

دكتر سيد نعيم مقيمي

01327562109

ملاسرا:

8

شفت

دکتر افصح

(شبانه روزی)

دكتر علي افصح صاحبي

01327822009

شفت:

9

شفت

دكتر پيرو اولياء

دكتر محمد جواد پيرو اولياء

01327822283

شفت:

10

ماکلوان

دكتر هنرمند

دكتر مهناز هنرمند

01327362021

جاده ماسوله ـ بخش ماکلوان:

11

جیرده

دكتر گيتي نژاد

دكتر ژيلا گيتي نژاد

01327953456

جیرده:

12

گشت

دکتر رضائیان

دکتر گلبر رضائیان

 

گشت:

 

 

 

 

 

.

 

 

 

ردیف

شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

1

صومعه سرا

دكتر كهنسال

(شبانه روزي)

دكتر سياوش كهنسال

0182322114

صومعه سرا: خ برشنورد

2

صومعه سرا

آريا

اسماعيل نيك سرشت

01823223790

صومعه سرا: خ پاسداران

3

صومعه سرا

نيك سرشت

غلامحسين نيك سرشت

01823223801

 

4

صومعه سرا

نظامي

سيد اسماعيل نعيمي

01823223804

 

5

صومعه سرا

دكتر كرباسي

دكتر مريم كرباسي

01823232129

 

6

صومعه سرا

دكتر فرد صمیمی

دكتر مهران فرد صمیمی

01823227272

 

7

صومعه سرا

دکتر کیاء موسوی

دکتر علیرضا کیاء موسوی

01823222521

صومعه سرا: خ سردار جنگل

کد. پ 4361743194

8

تولم شهر

دكتر آزاد

(شبانه روزي)

دكتر منصور آزاد

01823775030

 

9

تولم شهر

كيميا

دكتر اسدالله عبدالله زاده نميني

01823772456

 

10

هندخاله

سادات

دكتر سيد محمد كشاورز

01823754763

 

11

کسماء

دكتر حقيقت پناه

دكتر تيمور حقيقت پناه

01823324355

 

12

ماسال

دكتر يعقوبي

(شبانه روزي)

دكتر كيان يعقوبي

01824825167

 

13

ماسال

دكتر طلوعي

دكتر مهرناز طلوعي ثاني

01824827517

ماسال: خ امام خمینی

14

ماسال

جباری

دکتر شراره جباری

01824826566

 

15

شاندرمن

دكتر نيلاشي

دكتر شهريار نيلاشي

01824854434

 

16

شاندرمن

دكتر كاظمي

دكتر محمد كاظمي

01824844359

 

17

طاهر گوراب

میرزانیا

دکتر اکبر میرزانیا

01823583006

 

18

گوراب زرمیخ

عليزاده

غلامرضا عليزاده

01823272373

گوراب زرمیخ: خ امام خمینی

19

گوراب زرمیخ

دكتر جواندل

دكتر داروين جواندل

01823272202

گوراب زرمیخ: خ امام خمینی

20

ضیابر

پاستور

دكتر فاطمه صالحپور

01823362144

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

1

آستانه اشرفیه

قدس

دكتر غلامرضا صابر زعيميان

01424222633

 

2

آستانه اشرفیه

امين

دكتر حسين كوچكي نيا

01424222330

 

3

آستانه اشرفیه

دكتر فرسام

 (شبانه روزي)

دكتر عبدالله فرسام

01424224333

 

4

آستانه اشرفیه

دكتر جلالي

دكتر حسين ميرحقگوي جلالي

01424227404

 

5

آستانه اشرفیه

دكتر جهش

دكتر افشين جهش

01424223855

آستانه اشرفیه: خ امام خمینی

6

آستانه اشرفیه

دكتر طالب پور

دكتر مجيد طالب پور

01424223261

آستانه اشرفیه: خ شهید بهشتی ـ

                 جنب پاساژ  زرعی

7

آستانه اشرفیه

دكتر پورآقايي

دكتر مليكا پورآقايي

01424237251

 

8

آستانه اشرفیه

دکتر حدادی

دكتر ميترا حدادي سیاهکلی

01424235933

آستانه اشرفیه : روبروی حرم

9

کیاشهر

دكتر نيكخو

دكتر علي عليپور نيكخو

01424825166

 

10

کیاشهر

دكتر فرجود

دكتر فريدون فرجود

01424822166

 

11

کیاشهر

دكتر خورسند

(شبانه روزي)

دكتر حميد خورسند ثابت

01424825900

کیاشهر: خ امام خمینی

12

دستک

دكتر حيدري

دكتر يوسف حيدري باطني

01424982247

 

13

چهارده

امير (دكتر طوري)

دكتر ليدا طوري

01424383202

 

 

 

 

 

.   

 

 

   

 

 

 

ردیف

شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

1

لاهیجان

مركزي

دكتر محمد ابراهيم بشردوست

01412234139

لاهیجان. خ شهید کریمی . نبش کوچه برق

2

لاهیجان

دكتر لطيفي

(شبانه روزي)

دكتر عليرضا لطيفي تبريزي

01412238224

 

3

لاهیجان

دكتر اخوت

دكتر هادی اخوت پور

01412233103

لاهیجان. خ شهید کریمی . نبش کوچه توکلی

4

لاهیجان

دكتر بهزاد

دكتر محترم بهزاد خوشگوئي

01412226181

لاهیجان. خ انقلاب

5

لاهیجان

دكتر بحرالعلومي

دكتر عفت السادات بحرالعلومي

01412234900

لاهیجان. خ شهید کریمی . کوچه توکلی

6

لاهیجان

دكتر دهدار

دكتر فرهاد دهدار

01412234373

لاهیجان: خ شهید کریمی ـ کوچه برق

7

لاهیجان

دكتر فقيه

——–

01412233296

لاهیجان: خ شهید کریمی

8

لاهیجان

دكتر وحيد

دكتر ربابه وحيد رودسري

01412230086

 

9

لاهیجان

رازي

دكتر ابوالقاسم ايماني خوشخو

01412238050

 

10

لاهیجان

شفا

دكتر سید عماد روحانی

01412236482

لاهیجان . نبش میدان شهدا

11

لاهیجان

داروخانه دكتر خواجه واجاري

(شبانه روزي)

دكتر مهران خواجه واجاري

01412249664

لاهیجان: خ شهید کریمی . کوچه توکلی

12

لاهیجان

دکتر جعفرپناه

دکتر غلامرضا جعفرپناه

01412239959

لاهیجان: خ سردار جنگل

13

لاهیجان

دکتر حدادی

دکتر روح انگیز حدادی

6-01412249005

لاهیجان: خ انقلاب ـ ساختمان پزشکی شکوفه

 کد . پ 4413834455

14

سیاهکل

دكتر عضدي ديلمي

(شبانه روزي)

دكتر ساسان عضدي ديلمي

01423221476

 

15

سیاهکل

ديلم

موسي حميدي

01423222451

 

16

رودبنه

دكتر نجار تظامی

دکتر مهدی نجار نظامی

01422442063

رودبنه: خ امام خمینی

17

بازکیاگوراب

دكتر شيخي

دكتر حسين شيخي مقدم

01412292545

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

1

لنگرود

دكتر تدريسي

دكتر جعفر تدريسي

01425224242

 

2

لنگرود

دكتر ابراهيمي

دكتر حسين ابراهيمي ديلمي

01425228793

 

3

لنگرود

دكتر باباپور

دكتر فاطمه باباپور

01425249566

 

4

لنگرود

دكتر يگانه

دكتر علي يگانه

01425225979

 

5

لنگرود

دكتر حبيبي

دكتر مسعود حبيبي مقدم

01425225060

 

6

لنکرود

دكتر مسيحا

دكتر رضا مسيحاي اكبر

01425223336

لنگرود: خ امام خمینی ـ داروخانه دکتر مسیحاـ کد . پ 4471965167

7

لنگرود

دكتر حسيني

——-

01425231087

 

8

لنگرود

سينا

دكتر محمد اسماعيل زاده

01425223337

 

9

لنگرود

ميثاقيه

عباس پزشكور

01425223339

 

10

لنگرود

دكتر غفاري

دكتر فردين غفاري

01425241777

 

11

لنگرود

دكتر مهدي نيا (شبانه روزي)

دكتر اشرف مهدي نيا

01425223266

لنگرود: خ امام خمینی ـ روبروی مسجد شهدا

کد . پ 4471653689

12

لنگرود

دکتر نژادشمسی

دکتر پایون نژادشمسی

01425241848

لنگرود: خ امام خمینی ـ کوچه کفش ملی

13

لنگرود

دکتر شعبانی

(شبانه روزی)

دکتر راضیه شعبانی

01425252029

لنگرود: خ امام خمینی ـ خ آزادی 

(ابتدای جاده چمخاله) جنب پاساژ جوادی

14

کومله

دكتر زاهدي

دكتر علي اكبر زاهدي

01425442464

 

15

چاف

زرين

دكتر يونس محمايي

01425664110

 

16

اطاقور

دكتر پيك موسوي

دكتر مريم پيك موسوي

01425534241

 

17

شلمان

دكتر دهقان

دكتر رضا دهقان

01425422526

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

1

رودسر

دكتر زرگران (شبانه روزي)

دكتر ولي محمد زرگران

01426223911

رودسر: میدان امام

2

رودسر

دكتر نجفي

دكتر فريبا نجفي كلدره

01426227283

 

3

رودسر

رازي

دكتر رضا باقرزاده

01426222335

 

4

رودسر

آريا

حسين متقالچي

01426222144

 

5

رودسر

دکتر بزرگ ابراهیمی

دکتر رحمت الله بزرگ ابراهیمی

01426222691

رودسر: خ امام خمینی

6

رودسر

حكمت

محمدتقي حاج آقازاده

01426222008

رودسر: خ انقلاب

7

رودسر

سلامت

رحمت الله لزرجاني

01426222173

 

8

رودسر

صحت

محمد حسن محقق شلمانی

01426222344

 

9

رودسر

دكتر نوروزي

دكتر حسين نوروزي

01426222317

 

10

چابکسر

دكتر كاكويي

دكتر محمد تقي كاكويي

01426422487

 

11

چابکسر

شفا

ناصر حاضري

01426422442

چابكسر: خ شهدا ـ نبش كوچه بهداشت ـ كد.پ 14134-44771                    

12

کلاچای

دكتر صفا

(شبانه روزي)

دكتر فرزاد صفا

01426584185

 

13

کلاچای

دكتر عباسي

دكتر خليل عباسي قاسم آبادي

01426583241

 

14

کلاچای

پناهي

حسن پناهي

01426583443

 

15

کلاچای

رضايي

خانم حوا آقاخاني واجاري

01426582506

 

16

املش

دكتر بابایی

دکتر سیاوش بابایی

01427222413

املش: خ امام خمینی

17

املش

سينا

(شبانه روزي)

دكتر رضا عسكري

سادات محله

01427221166

املش: بلوار امام ـ ساختمان یلدا

18

املش

دکتر مظهری روشن

دکتر فاطمه مظهری روشن

01427222170

املش: خ امام خمینی ـ روبروی پاساز سیرتی

19

املش ـ رانکوه

دکتر صادقی پور

دکتر محمود رضا صادقی پور رودسری

01427262132

 

20

واجارگاه

دكتر صادقي پور

دكتر محمد صادقي پور رودسري

01426462131

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

21

رحیم آباد

دكتر محمدي

دكتر فريدون محمدي

01427623621

 

22

رحیم آباد

مقصودي

(شبانه روزي)

حسن مقصودي

01427622338

 

23

گسکر محله رودسر

دکتر وهاب زاده

دکتر رودابه وهاب زاده رودسری

01426230803

گسکر محله ـ جنب بانک

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ردیف

شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

1

بندر انزلی

دكتر خيري

دكتر حميد علاف خيري

01814246872

 

2

بندرانزلی

دكتر سودبخش

دكتر عليرضا سودبخش

01814243100

 

3

بندر انزلی

دكتر شاهرخي

دكتر محسن شاهرخي

01814242833

 

4

بندر انزلی

دكتر عادلي

خانم طاهره مظلوم

01814248042

بندر انزلی: میدان امام

5

بندر انزلی

دکتر عنایتی

دکتر نجمه عنایتی

01814228367

بندر انزلی: ایستگاه تالش

6

بندر نزلی

دكتر فرازمند

دكتر سهراب فرازمند

01814247323

 

7

بندر انزلی

دكتر ماشينچي

دكتر محمد عيسي زاد ماشينچي

01814248204

 

8

بندر انزلی

دكتر تيمورپور

 (شبانه روزي)

دكتر فريدون تيمورپور

01814243453

 

9

بندر انزلی

پيمان

دكتر زويا شهسواري

01814242906

 

10

بندر انزلی

سينا

دكتر شمسي راستاد

01814249984

بندر انزلی: خ مطهری ـ کوچه فاطمی

11

بندر انزلی

شفا

دکتر علی آراسته خوی

01814245824

 

12

بندر انزلی

دكتر جلالي

دكتر حامد جلالي

01814244674

 

13

بندر انزلی

دكتر رأفت

دكتر ابراهيم رأفت

01814243345

 

14

غازیان

دکتر رستمیان

دکتر علی رستمیان

01813238343

 

15

غازیان

دكتر پورعباس

دكتر محمد كريم (الهيار) پورعباس

01813232805

 

16

غازیان

دكتر خاتمي

دكتر سيده زهرا خاتمي آبكنار

01813225081

 

17

غازیان

دكتر صمتي

دكتر محمدصادق صمتي فومني

01813222248

 

18

غازیان

دكتر ميرقاسمي (شبانه روزي)

دكتر حسين ميرقاسمي

01813228550

 

19

کپورچال

دكتر حسيني

دكتر سعيد نثارحسيني

01822683355

 

20

حسن رود

دكتر ستوهيان

دكتر علي ستوهيان

01822782446

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

1

رضوانشهر

دكتر اميني

(شبانه روزي)

دكتر محمدجواد اميني ماسوله

01824621371

 

2

رضوانشهر

دكتر عشقي

دكتر ليلا عشقي

01824622180

 

3

رضوانشهر

امين

دكتر تامارا زاوش

01824622933

 

4

پونل

دكتر خوشفكر

دكتر واليه خوشفكر

01824623363

پونل: جاده شاندرمن

5

پره سر

دكتر رحيمي

دكتر كيوان رحيمي ريك

01824662080

پره سر: خ امام خمینی

.

 

 

 

 

 

 

ردیف

شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

1

تالش

دكتر ارجمند

دكتر ناصر ارجمند

01824230645

 

2

تالش

شبانه روزي تالش

دكتر محمد اسماعيلي كلاهدوز

01824233133

 

3

تالش

دکتر پورفرهادی

دكتر دلاور پورفرهادی

01824232955

تالش: خ امام خمینی

4

تالش

رازي

تقي دنيايي رودسري

01824232402

 

5

تالش

دكتر فلاح

دكتر احمد فلاح زرينكار

01824271502

 

6

تالش

دكتر عليزاده

دكتر ابراهيم عليزاده ارجمند

01824229464

 

7

تالش

پاستور

دكتر فهيمه چاراني

01824232539

 

8

تالش

دكتر نجاتي

دكتر رامين نجاتي افخم

01824227714

تالش: خ استاد معین ـ ساختمان پزشکان دکتر پورسیدیان

9

اسالم

دكتر ضيايي

دكتر محمد بختیار ضیایی

01824464334

 

10

اسالم

آرمان

دكتر افسانه دنيايي

01824460649

اسالم: سه راه خلخال

11

لیسار

دكتر بهشتي

دكتر اسكندر بهشتي

01824582170

 

12

حویق

دكتر پورمحمدي

دكتر غلامعلي پورمحمدي

01824362454

 

13

خلیف آباد

ماهان

دكتر ابراهيم اميررضايي

01824568290

 

14

خطبه سرا

دكتر اسلامي

دكتر اباصلت اسلامي ديزگاه

01824388765

 

15

چوبر ـ تالش

دكتر انصاري

دكتر اسرافيل انصاري

01824385722

 

 

.

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

ردیف

شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

1

آستارا

دكتر كلانتريان

دكتر ارژنگ گلانتريان

01825226660

 

2

آستارا

دكتر صادقي حريري

دكتر علي صادقي حريري

01825228600

 

3

آستارا

رازي

——

01825216620

 

4

آستارا

سينا

ولي عرب زاده

01825214477

 

5

آستارا

دكتر مهدوي

دكتر شيوا مهدوي

01825214514

 

6

آستارا

دكتر عالم دوست

دكتر گيتا عالم دوست

01825228700

آستارا: خ حکیم نظامی

7

آستارا

دکتر عرب زاده

دکتر علی عرب زاده      

01825263497

آستارا: خ فارابی ـ روبروی بیمارستان شهید بهشتی

8

آستارا ـ شهرک عباس آباد

دکتر عبدل پور

دکترفرید عبدل پور

01825250181

آستارا: شهرک عباس آباد

9

لوندویل

امريه

دكتر امريه اوزترك

01825542454

 

10

لوندویل

دكتر وهابزادگان

دكتر نادر وهابزادگان

01825542800

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

1

سنگر

رازي

هادي فرزانه

01325722525

سنگر: خ امام خمینی

2

سنگر

دکتر واحدی

دکتر سیده مریم واحدی

01325722889

سنگر:

3

سنگر

دكتر ثمري

(شبانه روزي)

دكتر جواد ثمري

01325720148

سنگر:

4

اسلام آباد

دكتر ميردامادي

دكتر مسيح الله ميردامادي

01325742111

اسلام آباد:

5

سراوان

دكتر احمدزاده

دكتر ناهيد احمدزاده

01325873701

سراوان:

6

امام زاده هاشم

دکتر ملائی

دکتر پیمان ملائی

01323223588

امام زاده هاشم:

7

کوچصفهان

بوعلي سينا

دكتر سيد علي امارتي موسوي

01325223282

کوچصفهان:

8

کوچصفهان

رازي

(شبانه روزي)

دكتر پريسا سليمي

01325225322

کوچصفهان: خ شهید کریمی ـ

پلاک 165

9

کوچصفهان

دكتر گهرور

دكتر وحيد گهرور

01325222122

کوچصفهان: خ شهیدعسکری ـ داخل پاساژ ابراهیم زاده

10

بلسبنه

دكتر ثابت قدم

دكتر محمد رضا ثابت قدم

01323233403

بلسبنه:

11

لشت نشاء

دكتر ايماني

(شبانه روزي)

دكتر پيمان ايماني

01324622271

لشت نشاء:

12

لشت نشاء

دكتر استوارعقيده

دكتر فاطمه استوارعقيده

01324623777

لشت نشاء:

13

لشت نشاء

دكتر فرحبخش

دكتر ارسلان فرحبخش

01324622621

لشت نشاء:

14

بالاگفشه

دكتر مهديزاده

دكتر فروغ مهديزاده

01324744216

بالاگفشه:

15

خشکبیجار

دكتر شادور

(شبانه روزي)

دكتر جواد شادور

01324362296

خشکبیجار:

16

خشکبیجار

سعادت

ابراهيم افضلي پور

01324362240

خشکبیجار:

17

حاجی بکنده

دكتر طيارپور

دكتر حاجيه طيارپور

01324453233

حاجی بکنده:

18

لولمان

دكتر يوسفي

دكتر پريسا يوسفي چايجان

01325452936

لولمان:

19

پیربازار

درمان

دكتر احمد ذهني

01323322141

پیربازار:

20

خمام

دكتر طبائي

دكتر سید محمد طبائي

01324222348

خمام:

21

خمام

دكتر حائري

دكتر عباس حائري

01324222662

خمام:

22

خمام

دكتر ارجمندي

(شبانه روزي)

دكتر محمدرضا ارجمندي

01324226111

خمام: خ امام خمینی

23

چوکام

سينا

دكتر مير ابوطالب هاشمي

01324352208

چوکام:

ردیف

شهر

نام داروخانه

نام مؤسس

تلفن

آدرس

24

زیباکنار

دکتر حسین پور

دکتر اسماعیل حسین پور

01324683155

زیباکنار: روبروی بانک صادرات

25

لاکان

دکتر ثابت

دکتر بهمن صومعه سرایی ثابت

4224004

روبروی پل تالشان

26

آقا سید شریف

دکتر اسدی

دکتر اسماعیل اسدی

01323442583

آقا سید شریف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 پاسخ‌ها

 1. I added a new list. As you’ll see it’s bigger than most of them. I hope you all have had a great week!

 2. It’s been a busy week for you. What’s the best way to get rid of the stress of a busy week? The best and only way is by spending some time with the beauties over at http://www.camgirl.pw These are the girls who know how to treat a man right.

 3. amberlaray گفت:

  A good time is what you’ll have with the girls at http://www.camgirl.pw. This is by far the most exciting site on the entire internet. Don’t think twice about visiting this site. Not if you’re in the mood to have a little kinky fun.

 4. Are you looking for love in all the wrong places? There’s just one site where you can meet all kinds of local singles. There’s never a shortage of girls at this site. By far the best part is, you can go on a date tonight. Hook up here https://t.irtyc.com/awx9mr337k?aff_id=29696&offer_id=3788&nopop=1 and start the day off right. Before you know it, you’ll be in love and hearing the birds sing once again.

 5. Francisca گفت:

  I think this is among the most important info for me.
  And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The
  site style is ideal, the articles is really excellent : D.
  Good job, cheers

 6. rima گفت:

  ok, i look it! :)))

 7. Just imagine for a second if you could get into the mind of a millionaire. Think of all the things that you could learn. Well, you actually can do just that. A millionaire is giving away all of his secret right on the internet. You don’t even need to leave the house to learn what made him rich. All it takes is visiting http://e31a67zd-ccr7u13el2cflqp0d.hop.clickbank.net He will literally teach you all of the secrets to making money. Don’t you think it’s time that you earned the living that you deserve? Change your life today by simply following the link above. Do it for yourself and everyone that you care about.

 8. Did you know that people make their entire income promoting ClickBank? You too could be one of the many who have quit their job. Affiliate marketing is as old as the internet. It’s not going to go away any time soon. You too can get your piece of the pie. Why shouldn’t you? Do you really like working the job you have? Are you going to be able to do it until you retire? If you’re job requires physical labor, then you know the answer to that question. There’s no way you’re going to be able to do that when you get older. That’s just the truth and no one needs to tell it to you. Right now you could be making money online. Does it require work? You better believe it does. No honest person is ever going to tell you that it’s possible to become a millionaire online without doing any work whatsoever. It’s not possible. That doesn’t mean there isn’t money to be made. There’s plenty of money out there to be made by people just like yourself. Now you know there’s going to be a pitch for a product. You’re right about that. Click on the link http://64efd6-lz41s3rcelbr7s2xl7x.hop.clickbank.net/ and check it out. There’s a video you can watch that will explain everything. It will tell you how to make money using ClickBank. Watch the video and see what you think. You too can be one of the many who earn a living promoting ClickBank. Some people earn a good living and there’s no reason why you can’t.

 9. Are you the type who likes to hangout on social media? Have you ever thought about making it a career? You can help promote their business using social media. This means you can do what you already love doing and make money at it. Does this sound like something you’d like to do? If so, then check out http://d526fc0l5b3nfyfg3bx3sfpbkq.hop.clickbank.net/ You can help people and make some money in the process. You already hang out at social media sites. Why not make a few bucks doing it?

 10. Whats up very cool website!! Man .. Excellent .. Amazing ..
  I will bookmark your site and take the feeds additionally?
  I am happy to search out a lot of helpful information here within the submit,
  we need develop more techniques on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 11. Cara گفت:

  Right away I am going away to do my breakfast, afterward having my breakfast coming yet again to read
  further news.

 12. Joleen گفت:

  I am really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser
  compatibility issues? A couple of my blog audience have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any suggestions to help fix this issue?

 13. mink lashes گفت:

  Asking questions are truly nice thing if you are not understanding anything totally, however this post offers fastidious understanding yet.

 14. Abella Danger گفت:

  Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinra paranoid about losiing everytthing I’ve worked hard on. Any suggestions?

 15. If some one desires to be updated with newest technologies then he must be pay a quick visit this web page
  and be up to date everyday.

 16. php seo گفت:

  PHP SEO: Search Engine Optimization
  php seo uzmanı olarak şirketimiz php seo hizmeti vermektedir günümüz ortamında site sahiplerinin php bilgisi nekadar iyi olsada php seo metotları arama motorlarında optimize edilmesi gereken hususlardan bir tanesi web siteniz nekadar iyi olsada arama motorlarına duyarlı olmasına özen gösterin. php seo uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 17. Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to detdrmine if its a probllem onn my end or if it’s the blog.
  Any responses would be greatly appreciated.

 18. I blog often and I really thank you for your content.
  The article has treuly peaked my interest. I’m going to book mark
  your site and keep checking for neew details about once a
  week. I opted in for your Feed as well.

 19. Wow, this piece of writing is good, myy sister is analyzing such things, soo I am going to
  let know her.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.