دسته: اخبار و تازه های صنفی داروسازی در کشور

نامه شماره 238 مورخ 99/4/15 – مکاتبه دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با ریاست محترم انجمن داروسازان شعب سراسر کشور درخصوص فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در حوزه داروخانه

نامه شماره 238 مورخ 99/4/15 – مکاتبه دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با ریاست محترم انجمن داروسازان شعب سراسر کشور درخصوص فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در حوزه داروخانه

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با معاونت های محترم غذا و دارو سراسر کشور در خصوص نظارت بر زنجیره توزیع شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه مشمول ارز دولتی

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با معاونت های محترم غذا و دارو سراسر کشور در خصوص نظارت بر زنجیره توزیع شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه مشمول ارز دولتی

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص شروع فعالیت شبکه داروسازان

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص شروع فعالیت شبکه داروسازان

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص پرداخت حق عضویت مربوط به سنوات گذشته

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص پرداخت حق عضویت مربوط به سنوات گذشته

مکاتبه آقای دکتر مهدی پیرصالحی معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص اعلام بخشنامه نحوه اولویت بندی متقاضیان تاسیس داروخانه

مکاتبه آقای دکتر مهدی پیرصالحی معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص اعلام بخشنامه نحوه اولویت بندی متقاضیان تاسیس داروخانه

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با جناب آقای دکتر روحانی مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستور پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه دولتی مطابق قانون حداکثر ظرف 3 ماه و …

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با جناب آقای دکتر روحانی مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستور پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه دولتی مطابق قانون حداکثر ظرف 3 ماه و …

مکاتبه آقای دکتر کلانتری ریاست محترم انجمن داروسازان استان کرمان با آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص حقوق مسئولین فنی در بخش صنعت

مکاتبه آقای دکتر کلانتری ریاست محترم انجمن داروسازان استان کرمان با آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص حقوق مسئولین فنی در بخش صنعت

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر  ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با روسا و دبیران شعب انجمن داروسازان ایران در خصوص تدوین سند توسعه اشتغال داروسازان در افق بلند مدت

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با روسا و دبیران شعب انجمن داروسازان ایران در خصوص تدوین سند توسعه اشتغال داروسازان در افق بلند مدت

مکاتبه آقای دکتر مهدی زارعی ریاست محترم شورایعالی داروخانه ها انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص مشکلات و چالش های متعددی که نظام دارویی کشور در تمامی سطوح و ارکان با آن مواجه است …

مکاتبه آقای دکتر مهدی زارعی ریاست محترم شورایعالی داروخانه ها انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص مشکلات و چالش های متعددی که نظام دارویی کشور در تمامی سطوح و ارکان با آن مواجه است …

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و  مواد تحت کنترل در خصوص تغییر سامانه ثبت و ارسال الکترونیکی مدارک جهت تاسیس داروخانه (HIX) جهت مشاهده آخرین امتیازات متعلقه و نوبت در فهرست

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص تغییر سامانه ثبت و ارسال الکترونیکی مدارک جهت تاسیس داروخانه (HIX) جهت مشاهده آخرین امتیازات متعلقه و نوبت در فهرست

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر شهریاری ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص درخواست توقف اجرای تغییرات آئین نامه تا بازبینی مجدد

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر شهریاری ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص درخواست توقف اجرای تغییرات آئین نامه تا بازبینی مجدد

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیرا ن محترم شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها در خصوص بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه مشمول بیمه پایه

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیرا ن محترم شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها در خصوص بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه مشمول بیمه پایه

مکاتبه آقای دکتر بهزاد زارع بوانی ریاست محترم انجمن داروسازان بهشهر ، نکا و گلوگاه با فرماندار محترم شهرستان بهشهر در خصوص سقف مالی بیمه سلامت

مکاتبه آقای دکتر بهزاد زارع بوانی ریاست محترم انجمن داروسازان بهشهر ، نکا و گلوگاه با فرماندار محترم شهرستان بهشهر در خصوص سقف مالی بیمه سلامت

مکاتبه اعضای محترم انجمن داروسازان نیشابور با آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص تغییر آئین نامه و ضوابط تاسیس داروخانه ها قبل از تاریخ انقضاء اعتبار ضوابط فعلی (تا سال 1399)

مکاتبه اعضای محترم انجمن داروسازان نیشابور با آقای دکتر اصغری معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص تغییر آئین نامه و ضوابط تاسیس داروخانه ها قبل از تاریخ انقضاء اعتبار ضوابط فعلی (تا سال 1399)