دسته: سازمان نظام پزشکی

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی و ریاست سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص اعلام به همکاران محترم داروساز جهت تسویه بدهی حق عضویت

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی و ریاست سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص اعلام به همکاران محترم داروساز جهت تسویه بدهی حق عضویت

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با کلیه همکاران محترم داروساز استان گیلان در خصوص پرداخت حق عضویت نظام پزشکی تا پایان خرداد ماه 1399

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با کلیه همکاران محترم داروساز استان گیلان در خصوص پرداخت حق عضویت نظام پزشکی تا پایان خرداد ماه 1399

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم دبیر ستاد کنترل و مقابله با بیماری کووید 19 و معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص در نظر گرفتن اقشار جامعه پزشکی جزء مشاغل آسیب دیده و …

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم دبیر ستاد کنترل و مقابله با بیماری کووید 19 و معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص در نظر گرفتن اقشار جامعه پزشکی جزء مشاغل آسیب دیده و …

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با همکاران داروساز استان در خصوص پرداخت حق عضویت نظام پزشکی

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با همکاران داروساز استان در خصوص پرداخت حق عضویت نظام پزشکی

مکاتبه آقای دکتر بابک پورقلیچ مدیر کل محترم حوزه ریاست سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص تفاهم نامه مالیاتی

مکاتبه آقای دکتر بابک پورقلیچ مدیر کل محترم حوزه ریاست سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص تفاهم نامه مالیاتی

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص انجام مکاتبات جعلی گسترده با سربرگ سازمان نظام پزشکی کل کشور …

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص انجام مکاتبات جعلی گسترده با سربرگ سازمان نظام پزشکی کل کشور …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای دکتر ظفرقندی ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام اعتراض جامعه پزشکی مبنی بر رویت تفاهم نامه مالیاتی  …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای دکتر ظفرقندی ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام اعتراض جامعه پزشکی مبنی بر رویت تفاهم نامه مالیاتی …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای جواد انوری مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان در خصوص  مقطوع شدن مالیات عملکرد 97 برخی از مودیان و افزایش سقف مالیاتی از ده برابر به سی برابر

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای جواد انوری مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان در خصوص مقطوع شدن مالیات عملکرد 97 برخی از مودیان و افزایش سقف مالیاتی از ده برابر به سی برابر

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص اعلام موارد فزاینده سرقت، جعل و سوء استفاده از مهر اعضای محترم نظام پزشکی و درخواست اطلاع رسانی به اعضای محترم انجمن …

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص اعلام موارد فزاینده سرقت، جعل و سوء استفاده از مهر اعضای محترم نظام پزشکی و درخواست اطلاع رسانی به اعضای محترم انجمن …

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت به پیوست یک نسخه از راهنمای مالیاتی مشمولان گروه دوم و سوم که توسط جناب آقای دکتر پورکاظمی نایب رئیس محترم کارگروه مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر هیات مدیره نظام پزشکی رشت تنظیم گردیده است

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت به پیوست یک نسخه از راهنمای مالیاتی مشمولان گروه دوم و سوم که توسط جناب آقای دکتر پورکاظمی نایب رئیس محترم کارگروه مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر هیات مدیره نظام پزشکی رشت تنظیم گردیده است

مکاتبه آقای دکتر مهران قسمتی زاده ریاست محترم سازمان نظام پزشکی لاهیجان ـ سباهکل در خصوص دعوت از ریاست محترم انجمن داروسازان گیلان برای حضور در مراسم بزرگداشت « زنده یاد دکتر علیرضا وارسته »ریاست فقید آن سازمان مورخ 98/2/12 و نیز برگزاری کنفرانس علمی « افسردگی و بیماریهای مزمن جسمی » در همان روز

مکاتبه آقای دکتر مهران قسمتی زاده ریاست محترم سازمان نظام پزشکی لاهیجان ـ سباهکل در خصوص دعوت از ریاست محترم انجمن داروسازان گیلان برای حضور در مراسم بزرگداشت « زنده یاد دکتر علیرضا وارسته »ریاست فقید آن سازمان مورخ 98/2/12 و نیز برگزاری کنفرانس علمی « افسردگی و بیماریهای مزمن جسمی » در همان روز

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی وبرنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت به معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص درخواست تجدید نظر در اجرای بخشنامه منوط نمودن فعالیت پزشکی در موسسات پزشکی شهر دوم به مجوز کمیسیون تبصره 7 ماده 13  …

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی وبرنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت به معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص درخواست تجدید نظر در اجرای بخشنامه منوط نمودن فعالیت پزشکی در موسسات پزشکی شهر دوم به مجوز کمیسیون تبصره 7 ماده 13 …

مکاتبه آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی ریاست کل محترم سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص اعلام انجام مکاتباتی جعلی با سربرگ سازمان نظام پزشکی، به ویژه تکرار جعل و سوء استفاده از عنوان و امضای معاونت محترم فنی و نظارت سازمان مرکزی

مکاتبه آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی ریاست کل محترم سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص اعلام انجام مکاتباتی جعلی با سربرگ سازمان نظام پزشکی، به ویژه تکرار جعل و سوء استفاده از عنوان و امضای معاونت محترم فنی و نظارت سازمان مرکزی

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی محترم ریاست کل و عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با ریاست کل دادگستری استان گیلان جناب حاج آقا سیاوش پور در خصوص مطالبه عوارض تابلو و کسب و پیشه توسط شهرداران مناطق پنجگانه شهرستان رشت …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی محترم ریاست کل و عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با ریاست کل دادگستری استان گیلان جناب حاج آقا سیاوش پور در خصوص مطالبه عوارض تابلو و کسب و پیشه توسط شهرداران مناطق پنجگانه شهرستان رشت …