دسته: سازمان نظام پزشکی

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای دکتر ظفرقندی ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام اعتراض جامعه پزشکی مبنی بر رویت تفاهم نامه مالیاتی  …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای دکتر ظفرقندی ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام اعتراض جامعه پزشکی مبنی بر رویت تفاهم نامه مالیاتی …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای جواد انوری مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان در خصوص  مقطوع شدن مالیات عملکرد 97 برخی از مودیان و افزایش سقف مالیاتی از ده برابر به سی برابر

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای جواد انوری مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان در خصوص مقطوع شدن مالیات عملکرد 97 برخی از مودیان و افزایش سقف مالیاتی از ده برابر به سی برابر

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص اعلام موارد فزاینده سرقت، جعل و سوء استفاده از مهر اعضای محترم نظام پزشکی و درخواست اطلاع رسانی به اعضای محترم انجمن …

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص اعلام موارد فزاینده سرقت، جعل و سوء استفاده از مهر اعضای محترم نظام پزشکی و درخواست اطلاع رسانی به اعضای محترم انجمن …

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت به پیوست یک نسخه از راهنمای مالیاتی مشمولان گروه دوم و سوم که توسط جناب آقای دکتر پورکاظمی نایب رئیس محترم کارگروه مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر هیات مدیره نظام پزشکی رشت تنظیم گردیده است

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت به پیوست یک نسخه از راهنمای مالیاتی مشمولان گروه دوم و سوم که توسط جناب آقای دکتر پورکاظمی نایب رئیس محترم کارگروه مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر هیات مدیره نظام پزشکی رشت تنظیم گردیده است

مکاتبه آقای دکتر مهران قسمتی زاده ریاست محترم سازمان نظام پزشکی لاهیجان ـ سباهکل در خصوص دعوت از ریاست محترم انجمن داروسازان گیلان برای حضور در مراسم بزرگداشت « زنده یاد دکتر علیرضا وارسته »ریاست فقید آن سازمان مورخ 98/2/12 و نیز برگزاری کنفرانس علمی « افسردگی و بیماریهای مزمن جسمی » در همان روز

مکاتبه آقای دکتر مهران قسمتی زاده ریاست محترم سازمان نظام پزشکی لاهیجان ـ سباهکل در خصوص دعوت از ریاست محترم انجمن داروسازان گیلان برای حضور در مراسم بزرگداشت « زنده یاد دکتر علیرضا وارسته »ریاست فقید آن سازمان مورخ 98/2/12 و نیز برگزاری کنفرانس علمی « افسردگی و بیماریهای مزمن جسمی » در همان روز

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی وبرنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت به معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص درخواست تجدید نظر در اجرای بخشنامه منوط نمودن فعالیت پزشکی در موسسات پزشکی شهر دوم به مجوز کمیسیون تبصره 7 ماده 13  …

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی وبرنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت به معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در خصوص درخواست تجدید نظر در اجرای بخشنامه منوط نمودن فعالیت پزشکی در موسسات پزشکی شهر دوم به مجوز کمیسیون تبصره 7 ماده 13 …

مکاتبه آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی ریاست کل محترم سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص اعلام انجام مکاتباتی جعلی با سربرگ سازمان نظام پزشکی، به ویژه تکرار جعل و سوء استفاده از عنوان و امضای معاونت محترم فنی و نظارت سازمان مرکزی

مکاتبه آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی ریاست کل محترم سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص اعلام انجام مکاتباتی جعلی با سربرگ سازمان نظام پزشکی، به ویژه تکرار جعل و سوء استفاده از عنوان و امضای معاونت محترم فنی و نظارت سازمان مرکزی

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی محترم ریاست کل و عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با ریاست کل دادگستری استان گیلان جناب حاج آقا سیاوش پور در خصوص مطالبه عوارض تابلو و کسب و پیشه توسط شهرداران مناطق پنجگانه شهرستان رشت …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی محترم ریاست کل و عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با ریاست کل دادگستری استان گیلان جناب حاج آقا سیاوش پور در خصوص مطالبه عوارض تابلو و کسب و پیشه توسط شهرداران مناطق پنجگانه شهرستان رشت …

مکاتبه آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی ریاست محترم شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی با جناب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری در خصوص حذف دو شرط « جمعیت » و « فاصله » از آئین نامه داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی ریاست محترم شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی با جناب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری در خصوص حذف دو شرط « جمعیت » و « فاصله » از آئین نامه داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر محمد جهانگیری معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نامه ارسالی آقای دکتر غلامرضا اصغری معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص « ضرورت ارسال گزارشات عوارض دارویی و اشتباهات مرتبط با مصرف فرآورده های سلامت »

مکاتبه آقای دکتر محمد جهانگیری معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نامه ارسالی آقای دکتر غلامرضا اصغری معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص « ضرورت ارسال گزارشات عوارض دارویی و اشتباهات مرتبط با مصرف فرآورده های سلامت »

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت مبنی بر پیگیری های به عمل آمده توسط سازمان در خصوص بیمه مسئولیت مدنی برای مصونیت از تبعات بازداشت ناشی از عدم تامین وثیقه  …

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت مبنی بر پیگیری های به عمل آمده توسط سازمان در خصوص بیمه مسئولیت مدنی برای مصونیت از تبعات بازداشت ناشی از عدم تامین وثیقه …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی رئیس کل محترم و عضو محترم شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با آقای برزگری مدیر کل محترم دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر پاسخ به استعلام شناسه مورد نظر در خصوص داروخانه های عرضه کننده کالا

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی رئیس کل محترم و عضو محترم شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با آقای برزگری مدیر کل محترم دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر پاسخ به استعلام شناسه مورد نظر در خصوص داروخانه های عرضه کننده کالا

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی رئیس کل محترم و عضو محترم شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با آقای اسماعیلی مدیر محترم سازمان بیمه دی استان گیلان در خصوص مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان استان گیلان مبنی بر  تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد با آن سازمان

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی رئیس کل محترم و عضو محترم شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با آقای اسماعیلی مدیر محترم سازمان بیمه دی استان گیلان در خصوص مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان استان گیلان مبنی بر تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد با آن سازمان

مکاتبه آقای دکتر حسن رودگری مدیر محترم اجرایی مجله علمی انگلیسی سازمان نظام پزشکی کشور مبنی بر اعلام انتشار اولین شماره مجله

مکاتبه آقای دکتر حسن رودگری مدیر محترم اجرایی مجله علمی انگلیسی سازمان نظام پزشکی کشور مبنی بر اعلام انتشار اولین شماره مجله