دسته: سازمان نظام پزشکی

نامه شماره 477 مورخ 1401/10/5 معاون فنی و نظارت و رئیس کمیته مرکزی تبلیغات به رئیس انجمن های علمی – تخصصی درخصوص ساماندهی فضای تبلیغاتی محیطی و مجازی و الزام به اخذ مجوز تبلیغات امور پزشکی

نامه شماره 477 مورخ 1401/10/5 معاون فنی و نظارت و رئیس کمیته مرکزی تبلیغات به رئیس انجمن های علمی – تخصصی درخصوص ساماندهی فضای تبلیغاتی محیطی و مجازی و الزام به اخذ مجوز تبلیغات امور پزشکی

نامه شماره 375 مورخ 99/5/19 – مکاتبه معاون فنی و نظارت نظام پزشکی ایران با معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان درخصوص تبریک انتصاب دکتر جان بابائی بعنوان مسئول هماهنگی استفاده از ظرفیت های پزشکی از راه دور

نامه شماره 375 مورخ 99/5/19 – مکاتبه معاون فنی و نظارت نظام پزشکی ایران با معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان درخصوص تبریک انتصاب دکتر جان بابائی بعنوان مسئول هماهنگی استفاده از ظرفیت های پزشکی از راه دور

نامه 367 مورخ 99/5/19 – مکاتبه معاون محترم فنی و برنامه ریزی نظام پزشکی با معاونت محترم بهداشتی دانشگاه درخصوص اعتراض به اخطاریه درمورد تعطیلی مراکز بدلیل عدم ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت

نامه 367 مورخ 99/5/19 – مکاتبه معاون محترم فنی و برنامه ریزی نظام پزشکی با معاونت محترم بهداشتی دانشگاه درخصوص اعتراض به اخطاریه درمورد تعطیلی مراکز بدلیل عدم ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی رشت در خصوص اطلاع رسانی ثبت نام کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سامانه کارا

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی رشت در خصوص اطلاع رسانی ثبت نام کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سامانه کارا

مکاتبه معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی رشت با ریاست انجمن داروسازان گیلان درخصوص اعتراض به میزان مالیات تشخیص اولیه

مکاتبه معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی رشت با ریاست انجمن داروسازان گیلان درخصوص اعتراض به میزان مالیات تشخیص اولیه

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی و ریاست سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص اعلام به همکاران محترم داروساز جهت تسویه بدهی حق عضویت

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی و ریاست سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص اعلام به همکاران محترم داروساز جهت تسویه بدهی حق عضویت

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با کلیه همکاران محترم داروساز استان گیلان در خصوص پرداخت حق عضویت نظام پزشکی تا پایان خرداد ماه 1399

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با کلیه همکاران محترم داروساز استان گیلان در خصوص پرداخت حق عضویت نظام پزشکی تا پایان خرداد ماه 1399

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم دبیر ستاد کنترل و مقابله با بیماری کووید 19 و معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص در نظر گرفتن اقشار جامعه پزشکی جزء مشاغل آسیب دیده و …

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم دبیر ستاد کنترل و مقابله با بیماری کووید 19 و معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص در نظر گرفتن اقشار جامعه پزشکی جزء مشاغل آسیب دیده و …

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با همکاران داروساز استان در خصوص پرداخت حق عضویت نظام پزشکی

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با همکاران داروساز استان در خصوص پرداخت حق عضویت نظام پزشکی

مکاتبه آقای دکتر بابک پورقلیچ مدیر کل محترم حوزه ریاست سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص تفاهم نامه مالیاتی

مکاتبه آقای دکتر بابک پورقلیچ مدیر کل محترم حوزه ریاست سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص تفاهم نامه مالیاتی

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص انجام مکاتبات جعلی گسترده با سربرگ سازمان نظام پزشکی کل کشور …

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص انجام مکاتبات جعلی گسترده با سربرگ سازمان نظام پزشکی کل کشور …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای دکتر ظفرقندی ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام اعتراض جامعه پزشکی مبنی بر رویت تفاهم نامه مالیاتی  …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و ریاست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای دکتر ظفرقندی ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام اعتراض جامعه پزشکی مبنی بر رویت تفاهم نامه مالیاتی …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای جواد انوری مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان در خصوص  مقطوع شدن مالیات عملکرد 97 برخی از مودیان و افزایش سقف مالیاتی از ده برابر به سی برابر

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای جواد انوری مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان در خصوص مقطوع شدن مالیات عملکرد 97 برخی از مودیان و افزایش سقف مالیاتی از ده برابر به سی برابر

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص اعلام موارد فزاینده سرقت، جعل و سوء استفاده از مهر اعضای محترم نظام پزشکی و درخواست اطلاع رسانی به اعضای محترم انجمن …

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص اعلام موارد فزاینده سرقت، جعل و سوء استفاده از مهر اعضای محترم نظام پزشکی و درخواست اطلاع رسانی به اعضای محترم انجمن …