دسته: سازمان بیمه سلامت

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص ابلاغ راهنمای تجویز داروهای میتوکسانترون ، دی متیل فومارات و تری فلونماید

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص ابلاغ راهنمای تجویز داروهای میتوکسانترون ، دی متیل فومارات و تری فلونماید

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیرکل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص بازنگری فهرست داروهای پرونده ای و سقف تعدادی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیرکل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص بازنگری فهرست داروهای پرونده ای و سقف تعدادی

انجمن داروسازان گیلان :  اعلام آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان 1398/4/10

انجمن داروسازان گیلان : اعلام آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان 1398/4/10

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص داروهای قابل تجویز توسط پزشکان  MD , PHD  ایمونولوژی بالینی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص داروهای قابل تجویز توسط پزشکان MD , PHD ایمونولوژی بالینی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص پوشش بیمه سلامت مددجویان کمیه امداد امام خمینی (ره)

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص پوشش بیمه سلامت مددجویان کمیه امداد امام خمینی (ره)

اطلاع رسانی مراسم سوم و هفتم مادر گرامی آقای فرهاد بهمن پور  ریاست محترم اداره مالی اداره کل بیمه سلامت استان گیلان و عرض تسلیت به ایشان

اطلاع رسانی مراسم سوم و هفتم مادر گرامی آقای فرهاد بهمن پور ریاست محترم اداره مالی اداره کل بیمه سلامت استان گیلان و عرض تسلیت به ایشان

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص داروی انسولین قلمی گلارژین 450 واحدی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص داروی انسولین قلمی گلارژین 450 واحدی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص بیماران دیالیز صفاقی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص بیماران دیالیز صفاقی

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص اعلام لزوم دریافت مجدد کد رهگیری توسط داروخانه

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص اعلام لزوم دریافت مجدد کد رهگیری توسط داروخانه

اعلام آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه ها توسط ادارات بیمه در استان گیلان

اعلام آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه ها توسط ادارات بیمه در استان گیلان

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص اعلام پرداخت قسمتی از مطالبات دارذوخانه ها

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص اعلام پرداخت قسمتی از مطالبات دارذوخانه ها

 

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص نسخ دارویی متخصصین طب اورژانس و طب ورزش

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص نسخ دارویی متخصصین طب اورژانس و طب ورزش

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم اداره کل بیمه سلامت استان گیلان در خصوص پذیرش اسناد

مکاتبه آقای دکتر علی اکبری مدیر کل محترم اداره کل بیمه سلامت استان گیلان در خصوص پذیرش اسناد

مکاتبه هیئت مدیره محترم انجمن داروسازان استان کردستان با مدیر کل محترم سازمان بیمه سلامت آن استان در خصوص ابلاغیه های اخیر به داروخانه های طرف قرارداد مبنی بر محدودیت قانونی اعتبارات و اعلام سقف ریالی برای پذیرش نسخ مربوطه

مکاتبه هیئت مدیره محترم انجمن داروسازان استان کردستان با مدیر کل محترم سازمان بیمه سلامت آن استان در خصوص ابلاغیه های اخیر به داروخانه های طرف قرارداد مبنی بر محدودیت قانونی اعتبارات و اعلام سقف ریالی برای پذیرش نسخ مربوطه