دسته: دسته‌بندی نشده

مکاتبه مدیریت محترم شرکت ایمن کار در خصوص معرفی فعالیت و خدمات شرکت در زمیتنه دستگاه های  UPS …

مکاتبه مدیریت محترم شرکت ایمن کار در خصوص معرفی فعالیت و خدمات شرکت در زمیتنه دستگاه های UPS …

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در رابطه با مدیریت پسماند در داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در رابطه با مدیریت پسماند در داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام فراخوان موسسه خیریه کهریزک استان البرز جهت حمایت از سالمندان و معلولین

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام فراخوان موسسه خیریه کهریزک استان البرز جهت حمایت از سالمندان و معلولین

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص اعلام موارد فزاینده سرقت، جعل و سوء استفاده از مهر اعضای محترم نظام پزشکی و درخواست اطلاع رسانی به اعضای محترم انجمن …

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص اعلام موارد فزاینده سرقت، جعل و سوء استفاده از مهر اعضای محترم نظام پزشکی و درخواست اطلاع رسانی به اعضای محترم انجمن …

مکاتبه آقای حمید نظری مدیر محترم مشارکتهای مردمی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز در خصوص اعلام مشارکت در طرح مهرگان

مکاتبه آقای حمید نظری مدیر محترم مشارکتهای مردمی آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز در خصوص اعلام مشارکت در طرح مهرگان

مکاتبه آقای علی خدابخشیان مدیر محترم فروشگاه تجارت اول ، اولین بازار معاملات بین بنگاهی مبنی بر در اختیار گذاشتن یک وب سایت اختصاصی  و اعلام فروش ویژه از تاریخ 14 الی 21 مهر ماه  …

مکاتبه آقای علی خدابخشیان مدیر محترم فروشگاه تجارت اول ، اولین بازار معاملات بین بنگاهی مبنی بر در اختیار گذاشتن یک وب سایت اختصاصی و اعلام فروش ویژه از تاریخ 14 الی 21 مهر ماه …

مکاتبه خانم دکتر پروین ذاکری میلانی ریاست محترم دانشکده داروسازی تبریز با آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران – اعلام برگزاری اولین کنگره بین المللی فارماکولوژی و فاکوتراپی در تاریخ 30 آیان الی 2 آذر 97 در تبریز

مکاتبه خانم دکتر پروین ذاکری میلانی ریاست محترم دانشکده داروسازی تبریز با آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران – اعلام برگزاری اولین کنگره بین المللی فارماکولوژی و فاکوتراپی در تاریخ 30 آیان الی 2 آذر 97 در تبریز

اعلام آمادگی شرکت معتبرسازان ایران در خصوص معرفی خدمات

اعلام آمادگی شرکت معتبرسازان ایران در خصوص معرفی خدمات

عرض تسلیت آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران به آقای دکتر محمود فاضل عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بمناسبت درگذشت پدر شان.

عرض تسلیت آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران به آقای دکتر محمود فاضل عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بمناسبت درگذشت پدر شان.

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام هزینه خدمات ارائه شده به ا عضاء محترم در سال 1397

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام هزینه خدمات ارائه شده به ا عضاء محترم در سال 1397

مکاتبه آقای محمد رضا بوترابی مدیر عامل محترم شرکت تهران بوران نماینده انحصاری شرکت  Procter & Gamble در ایران – اعلام لیست محصولات وارداتی

مکاتبه آقای محمد رضا بوترابی مدیر عامل محترم شرکت تهران بوران نماینده انحصاری شرکت Procter & Gamble در ایران – اعلام لیست محصولات وارداتی

مکاتبه آقای دکتر کوروش دری ریاست محترم انجمن داروسازان استان سمنان در خصوص پیشنهاد تدوین سند توسعه اشتغال داروسازان

مکاتبه آقای دکتر کوروش دری ریاست محترم انجمن داروسازان استان سمنان در خصوص پیشنهاد تدوین سند توسعه اشتغال داروسازان

اطلاعیه آژانس مسافرتی و گردشگری نقش سفر در خصوص اعلام آمادگی عقد قرارداد جهت ارائه خدمات

اطلاعیه آژانس مسافرتی و گردشگری نقش سفر در خصوص اعلام آمادگی عقد قرارداد جهت ارائه خدمات

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر چراغعلی مشاور محترم سیاست گذاری و اجرایی سازمان غذا و دارو در رابطه با تاسیس هلپ شاپ ها و …

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر چراغعلی مشاور محترم سیاست گذاری و اجرایی سازمان غذا و دارو در رابطه با تاسیس هلپ شاپ ها و …