سازمان بیمه سلامت (خدمات درمانی سابق)

.

آدرس جدید سایت اصلی سازمان بیمه سلامت :

http://www.ihio.gov.ir/Portal/Home/

 

دریافت فایلهای لیست قیمت و شرایط تعهد سازمان بیمه سلامت :

http://www.ihio.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=af004824-cbd0-4b51-bd89-6a484b2ad875

سایت تائید نسخه بیمه سلامت :

http://td.ihio.gov.ir/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.