مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام غیر مجاز بودن هر گونه تبلیغ جهت فروش دارو و مکمل از طریق فضای مجازی

شما ممکن است این را هم بپسندید