مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل مخترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص لزوم ثبت اطلاعات مالکیتی و مکانی تبادلات فرآورده ها در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پایان روز نهم آذر ماه سال 1398

شما ممکن است این را هم بپسندید