مکاتبه آقای دکتر غلامحسین مهرعلیان مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص اعلام برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی 2 روزه مورخ 17 و 18 دی ماه 98 با عنوان «چگونگی طراحی و احراز کیفیت و بازرسی سیستم های تولید آب دارویی»

شما ممکن است این را هم بپسندید