مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص پیگیری از طریق مراجع مسئول برای تامین مواد ضد عفونی کننده ، ماسک ، دستکش و …

شما ممکن است این را هم بپسندید