مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – قابل توجه موسسین و مسئولین فنی محترم داروخانه های استان گیلان در خصوص اعلام غیر مجاز بودن محلولهای ضد عفونی کننده با برندهای Xinova ، تریتاسپت و پارس الکل و خودداری از خرید برندهای مشکوک و ناشناس

شما ممکن است این را هم بپسندید