برچسب گذاری توسط: مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو استان گیلاندر خصوص جمع آوری قرص کاربامازپین …

« جهت اطلاع آن دسته از داروخانه هایی که شیر خشک رژیمی توزیع می کنند » مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام عدم ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی

« جهت اطلاع آن دسته از داروخانه هایی که شیر خشک رژیمی توزیع می کنند » مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام عدم ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص مشکل نفوذ رطوبت به داخل ظرف داروی اورلپت 200

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص مشکل نفوذ رطوبت به داخل ظرف داروی اورلپت 200

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری کپسول های لانسوپرازول (سواسید) 30 میلی گرمی

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری کپسول های لانسوپرازول (سواسید) 30 میلی گرمی

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص فاقد اعتبار بودن فرآورده مهزل با شماره مجوز 90-91  …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص فاقد اعتبار بودن فرآورده مهزل با شماره مجوز 90-91 …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری مایع لنز با نام تجاری Free Base تولید شرکت صنعتی شکوهیه قم  …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری مایع لنز با نام تجاری Free Base تولید شرکت صنعتی شکوهیه قم …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری آمپول دگزامتازون  8mg/2ml ساخت شرکت کارخانجات داروپخش  …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری آمپول دگزامتازون 8mg/2ml ساخت شرکت کارخانجات داروپخش …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص ممنوع بودن وجود شیر خشک ، شیشه شیر و گول زنک (پستانک) در معرض دید در داروخانه ها  …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص ممنوع بودن وجود شیر خشک ، شیشه شیر و گول زنک (پستانک) در معرض دید در داروخانه ها …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری فرآورده (Rosastim (Filgrastim محصول شرکت بهین تامین روزآمد …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری محلول موضعی ماینوکسیدیل 5% با نام تجاری Rogin …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو استان گیلان در خصوص شکایت از بوی نامطبوع قرص متفورمین (Hexal) … 0

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو استان گیلان در خصوص شکایت از بوی نامطبوع قرص متفورمین (Hexal) …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو استان گیلان در خصوص اعلام جمع آوری نمونه های تقلبی شربت کتوتیفن (Zaditen)  … 0

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو استان گیلان در خصوص اعلام جمع آوری نمونه های تقلبی شربت کتوتیفن (Zaditen) …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو استان گیلان در خصوص اعلام اقلام دارویی کمیاب در شهریور ماه 1395 0

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو استان گیلان در خصوص اعلام اقلام دارویی کمیاب در شهریور ماه 1395

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو استان در خصوص گزارش سرقت اقلام زیر از یکی از داروخانه های تابعه استان زنجان و در صورت رویت ، اعلام مراتب به اداره نظارت بر امور دارویی معاونت غذا و دارو استان زنجان به شماره (33364982-024) 0

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو استان در خصوص گزارش سرقت اقلام زیر از یکی از داروخانه های تابعه استان زنجان و در صورت رویت ، اعلام مراتب به اداره نظارت بر امور دارویی معاونت غذا و دارو استان زنجان به شماره (33364982-024)