دسته: اخبار و تازه های صنفی داروسازی در استان

مکاتبه مدیریت محترم شرکت ایمن کار در خصوص معرفی فعالیت و خدمات شرکت در زمیتنه دستگاه های  UPS …

مکاتبه مدیریت محترم شرکت ایمن کار در خصوص معرفی فعالیت و خدمات شرکت در زمیتنه دستگاه های UPS …

عرض تسلیت به همکار گرانقدر سرکار خانم دکتر فاطمه باباپور به جهت درگذشت مادر گرامیشان مرحومه حاجیه خانم نرگس ملیانی لنگرودی

عرض تسلیت به همکار گرانقدر سرکار خانم دکتر فاطمه باباپور به جهت درگذشت مادر گرامیشان مرحومه حاجیه خانم نرگس ملیانی لنگرودی

انجمن داروسازان گیلان : اعلام برگزاری کنفرانس علمی یک روزه با عنوان « دارودرمانی افسردگی » با  3  امتیاز بازآموزی غیر مدون مورخ 98/4/27

انجمن داروسازان گیلان : اعلام برگزاری کنفرانس علمی یک روزه با عنوان « دارودرمانی افسردگی » با 3 امتیاز بازآموزی غیر مدون مورخ 98/4/27

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مسئولین فنی محترم داروخانه ها در راستای اجرای تبصره ماده 19  آیین نامه جاری تاسیس و اداره داروخانه ها

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مسئولین فنی محترم داروخانه ها در راستای اجرای تبصره ماده 19 آیین نامه جاری تاسیس و اداره داروخانه ها

اطلاعیه مهم جناب آقای دکتر پورکاظمی ، نائب رئیس محترم کارگروه مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر نظام پزشکی رشت ـ آخرین بخشنامه در خصوص قطعی کردن مالیاتن عملکرد 97

اطلاعیه مهم جناب آقای دکتر پورکاظمی ، نائب رئیس محترم کارگروه مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر نظام پزشکی رشت ـ آخرین بخشنامه در خصوص قطعی کردن مالیاتن عملکرد 97

مکاتبه آقای دکتر علی رضا زارع سرپرست محترم بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن در خصوص اعلام برگزاری مزایده جهت واگذاری داروخانه شبانه روزی بخش سرپایی این بیمارستان

مکاتبه آقای دکتر علی رضا زارع سرپرست محترم بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن در خصوص اعلام برگزاری مزایده جهت واگذاری داروخانه شبانه روزی بخش سرپایی این بیمارستان

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان ـ به اطلاع می رساند توزیع و عرضه الکل طبی در ظروف پت کهربایی و با لیبل شرکت الکل نصر لر ستان توسط شرکتهای تجهیزات پزشکی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می گردد.

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان ـ به اطلاع می رساند توزیع و عرضه الکل طبی در ظروف پت کهربایی و با لیبل شرکت الکل نصر لر ستان توسط شرکتهای تجهیزات پزشکی غیر مجاز بوده و تخلف محسوب می گردد.

مکاتبه آقای اسماعیل حبیبی مدیر محترم شرکت آدورا طب مرکز توزیع رشت در خصوص اعلام تغییر مکان شرکت و آدرس و شماره های جدید تلفن و فکس

مکاتبه آقای اسماعیل حبیبی مدیر محترم شرکت آدورا طب مرکز توزیع رشت در خصوص اعلام تغییر مکان شرکت و آدرس و شماره های جدید تلفن و فکس

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری فرآورده Zaditen به سری ساخت H0370

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری فرآورده Zaditen به سری ساخت H0370

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جعل سربرگ مطب

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جعل سربرگ مطب

اعلام شماره های جدید تلفن و فاکس انجمن داروسازان گیلان

اعلام شماره های جدید تلفن و فاکس انجمن داروسازان گیلان

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی محترم رئیس کل و عضو شورایعالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با مدیر کل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان گیلان در خصوص تاخیر پرداخت مطالبات پزشکان و موسسات پزشکی استان از آن بیمه از اسفند ماه سال 1396 تا کنون و درخواست اقدام به پرداخت مطالبات …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی محترم رئیس کل و عضو شورایعالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با مدیر کل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان گیلان در خصوص تاخیر پرداخت مطالبات پزشکان و موسسات پزشکی استان از آن بیمه از اسفند ماه سال 1396 تا کنون و درخواست اقدام به پرداخت مطالبات …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی محترم رئیس کل و عضو شورایعالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص تاخیر پرداخت مطالبات پزشکان و موسسات پزشکی استان از آن بیمه از مرداد ماه سال 1396 تا کنون و درخواست اقدام به پرداخت مطالبات …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی محترم رئیس کل و عضو شورایعالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با مدیر کل محترم بیمه سلامت استان گیلان در خصوص تاخیر پرداخت مطالبات پزشکان و موسسات پزشکی استان از آن بیمه از مرداد ماه سال 1396 تا کنون و درخواست اقدام به پرداخت مطالبات …

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی محترم رئیس کل و عضو شورایعالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان در خصوص تاخیر پرداخت مطالبات پزشکان و موسسات پزشکی استان از آن بیمه از شهریور ماه سال 1396 تا کنون و درخواست اقدام به پرداخت مطالبات ..

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی محترم رئیس کل و عضو شورایعالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با ریاست محترم دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان در خصوص تاخیر پرداخت مطالبات پزشکان و موسسات پزشکی استان از آن بیمه از شهریور ماه سال 1396 تا کنون و درخواست اقدام به پرداخت مطالبات ..