دسته: نمایشگاه – جشنواره …

مکاتبه آقای فرزاد پیلتن سرپرست محترم دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اعلام  نمایشگاه بین المللی بازرگانی DBX در سلیمانیه عراق

مکاتبه آقای فرزاد پیلتن سرپرست محترم دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اعلام نمایشگاه بین المللی بازرگانی DBX در سلیمانیه عراق

یادآوری – مکاتبه خانم سمیرا رحیمی مدیر بازرگانی و امور نمایشگاهی شرکت بلگانیک پارس کانسالتینگ در خصوص برگزاری نمایشگاه دارویی 2020 مادرید از تاریخ 20 الی 22 اسفند 1398

یادآوری – مکاتبه خانم سمیرا رحیمی مدیر بازرگانی و امور نمایشگاهی شرکت بلگانیک پارس کانسالتینگ در خصوص برگزاری نمایشگاه دارویی 2020 مادرید از تاریخ 20 الی 22 اسفند 1398

مکاتبه خانم سمیرا رحیمی مدیر بازرگانی و امور نمایشگاهی شرکت بلگانیک پارس کانسالتینگ در خصوص برگزاری نمایشگاه دارویی 2020 مادرید از تاریخ 20 الی 22 اسفند 1398

مکاتبه خانم سمیرا رحیمی مدیر بازرگانی و امور نمایشگاهی شرکت بلگانیک پارس کانسالتینگ در خصوص برگزاری نمایشگاه دارویی 2020 مادرید از تاریخ 20 الی 22 اسفند 1398

مکاتبه آقای علیرضا بهرامی نجات دبیر محترم مرکز تخصصی نمایشگاه مجازی در خصوص  همکاری با مرکز تخصصی نمایشگاه مجازی ایران

مکاتبه آقای علیرضا بهرامی نجات دبیر محترم مرکز تخصصی نمایشگاه مجازی در خصوص همکاری با مرکز تخصصی نمایشگاه مجازی ایران

اعلام برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی ، تخصصی و اختصاصی در کشور افغانستان از تاریخ 29 بهمن الی 2  اسفند ماه سال جاری

اعلام برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی ، تخصصی و اختصاصی در کشور افغانستان از تاریخ 29 بهمن الی 2 اسفند ماه سال جاری

مکاتبه آقای سید محمد رضا مرتضوی دبیر کل و عضو محترم هیئت مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران در خصوص برگزاری هفدهمین جشنواره «تولید ملی – افتخار ملی» در بهمن ماه سال جاری

مکاتبه آقای سید محمد رضا مرتضوی دبیر کل و عضو محترم هیئت مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران در خصوص برگزاری هفدهمین جشنواره «تولید ملی – افتخار ملی» در بهمن ماه سال جاری

آقای علی مرادی مجری محترم نمایشگاه ایران بیوتی و کلین 1398  ـ اعلام برگزاری نمایشگاه از تاریخ 2  تا 5  اردیبهشت 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

آقای علی مرادی مجری محترم نمایشگاه ایران بیوتی و کلین 1398 ـ اعلام برگزاری نمایشگاه از تاریخ 2 تا 5 اردیبهشت 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

اطلاعیه شرکت تجارت سفر شانا در خصوص دعوت به حضور در نمایشگاه بین المللی دارو و داروسازی مورخ 17 الی 24 آذر ماه 1397  در شهر دهلی ـ هند

اطلاعیه شرکت تجارت سفر شانا در خصوص دعوت به حضور در نمایشگاه بین المللی دارو و داروسازی مورخ 17 الی 24 آذر ماه 1397 در شهر دهلی ـ هند

مکاتبه آقای دکتر کیانوش جهانپور سرپرست محترم روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو  با مدیران عامل محترم کلیه شرکتهای دارو سازی در خصوص اعلام برگزاری نمایشگاه پزشکی سلامت هند Medicall New Delhi

مکاتبه آقای دکتر کیانوش جهانپور سرپرست محترم روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو با مدیران عامل محترم کلیه شرکتهای دارو سازی در خصوص اعلام برگزاری نمایشگاه پزشکی سلامت هند Medicall New Delhi

مکاتبه آقای علی مرادی مدیر عامل محترم شرکت سامع پاد نوین و مجری پاویون ایران در خصوص اعلام برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ، دارویی بهداشتی دوحه ، قطر از تاریخ 9 لغایت 12 مهر ماه سال جاری

مکاتبه آقای علی مرادی مدیر عامل محترم شرکت سامع پاد نوین و مجری پاویون ایران در خصوص اعلام برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ، دارویی بهداشتی دوحه ، قطر از تاریخ 9 لغایت 12 مهر ماه سال جاری

مکاتبه آقای فرزاد پیلتن مدیر کل محترم دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص درخواست اطلاع رسانی برگزاری پاویون ایران در شصتمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سوریه از 15 لغایت 24 شهریور ماه در دمشق

مکاتبه آقای فرزاد پیلتن مدیر کل محترم دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص درخواست اطلاع رسانی برگزاری پاویون ایران در شصتمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سوریه از 15 لغایت 24 شهریور ماه در دمشق

شرکت تجارت هوشمند هیراد – اعلام برگزاری نمایشگاه  2018EXPOPHARM   مونیخ – آلمان 10 الی 13 اکتبر

شرکت تجارت هوشمند هیراد – اعلام برگزاری نمایشگاه 2018EXPOPHARM مونیخ – آلمان 10 الی 13 اکتبر

مکاتبه آقای دکتر محمد بقایی دبیر محترم اولین کنفرانس بین المللی حلال در کازمتیک تهران 2018 – اعلام برگزاری کنفرانس در تاریخ 27 آوریل 2018 مصادف با 7 اردیبهشت 1397 در تهران و …

مکاتبه آقای دکتر محمد بقایی دبیر محترم اولین کنفرانس بین المللی حلال در کازمتیک تهران 2018 – اعلام برگزاری کنفرانس در تاریخ 27 آوریل 2018 مصادف با 7 اردیبهشت 1397 در تهران و …