دسته: کمک ها

مکاتبه هیئت مدیره انجمن داروسازان گیلان با همکاران محترم داروساز و موسسین محترم داروخانه ها در خصوص کمک مالی به انجمن

مکاتبه هیئت مدیره انجمن داروسازان گیلان با همکاران محترم داروساز و موسسین محترم داروخانه ها در خصوص کمک مالی به انجمن

آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – ارائه فیش واریزی مبلغ یکصد میلیون ریال کمک همکاران انجمن داروسازان گیلان به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان

آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – ارائه فیش واریزی مبلغ یکصد میلیون ریال کمک همکاران انجمن داروسازان گیلان به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروساران ایران در خصوص کمک به داروخانه ای که در فاجعه سیل اخیر دچار خسارت 100 % شده

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروساران ایران در خصوص کمک به داروخانه ای که در فاجعه سیل اخیر دچار خسارت 100 % شده

مکاتبه کمیته داروخانه داران شبانه روزی استان گیلان – ارائه لیست کمک مالی و خرید اقلام بهداشتی و ارسال آن به مناطق سیل زده

مکاتبه کمیته داروخانه داران شبانه روزی استان گیلان – ارائه لیست کمک مالی و خرید اقلام بهداشتی و ارسال آن به مناطق سیل زده