دسته: حق فنی

بیانیه داروسازان و دانشجویان داروسازی سراسر کشور شرکت کننده در همایش اعتراض به حذف عناوین خدمات داروسازان در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت توسط دیوان عدالت اداری ، به حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی

بیانیه داروسازان و دانشجویان داروسازی سراسر کشور شرکت کننده در همایش اعتراض به حذف عناوین خدمات داروسازان در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت توسط دیوان عدالت اداری ، به حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام تعرفه خدمات سرپایی دارویی جهت اجرا و اطلاع رسانی به داروخانه ها

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام تعرفه خدمات سرپایی دارویی جهت اجرا و اطلاع رسانی به داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر شهریاری ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی راجع به تعرفه مدیریت خدمات دارویی داروسازان در داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر شهریاری ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی راجع به تعرفه مدیریت خدمات دارویی داروسازان در داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر شهریار اسلامی تبار مدیر کل محترم بازرسی ، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در خصوص تعرفه مدیریت خدمات دارویی

مکاتبه آقای دکتر شهریار اسلامی تبار مدیر کل محترم بازرسی ، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در خصوص تعرفه مدیریت خدمات دارویی

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر پزشکیان نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص تعرفه مدیریت خدمات دارویی داروسازان در داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر پزشکیان نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص تعرفه مدیریت خدمات دارویی داروسازان در داروخانه ها

مکاتبه هیئت رئیسه محترم مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با آقای دکتر ایرح فاضل رئیس کل محترم سازما نظام پزشکی در خصوص تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها   …

مکاتبه هیئت رئیسه محترم مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با آقای دکتر ایرح فاضل رئیس کل محترم سازما نظام پزشکی در خصوص تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها …

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با داروسازان کشور در خصوص اعلام رای حذف تعرفه حق فنی داروخانه ها توسط دیوان عدالت اداری برای پنجمین بار در طول 9 سال و تقاضای ابلاغ هر چه سریعتر ویرایش چهارم از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ، شامل خدمات داروسازان در داروخانه و بیمارستان از مقام محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با داروسازان کشور در خصوص اعلام رای حذف تعرفه حق فنی داروخانه ها توسط دیوان عدالت اداری برای پنجمین بار در طول 9 سال و تقاضای ابلاغ هر چه سریعتر ویرایش چهارم از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ، شامل خدمات داروسازان در داروخانه و بیمارستان از مقام محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص رای به حذف تعرفه حق فنی داروخانه ها توسط دیوان عدالت اداری و درخواست جلوگیری از تضییع حقوق داروسازان و بیماران

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص رای به حذف تعرفه حق فنی داروخانه ها توسط دیوان عدالت اداری و درخواست جلوگیری از تضییع حقوق داروسازان و بیماران

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر هاشمی مقام محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص درخواست تعیین و ابلاغ تعرفه جدید برای داروخانه ها در سال 97

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر هاشمی مقام محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص درخواست تعیین و ابلاغ تعرفه جدید برای داروخانه ها در سال 97

خبرگزاری مهر : آقای دکتر غلامرضا اصغری ریاست محترم سازمان غذا و دارو در دیدار با دانشجویان داروسازی اعلام کردند – مذاکره با مجلس برای ابطال رای حذف حق فنی داروخانه ها

خبرگزاری مهر : آقای دکتر غلامرضا اصغری ریاست محترم سازمان غذا و دارو در دیدار با دانشجویان داروسازی اعلام کردند – مذاکره با مجلس برای ابطال رای حذف حق فنی داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر علیرضا مدرکیان ریاست محترم سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان همدان با آقای دکتر ایرج فاضل ریاست محتر سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص لغو حق مدیریت خدمات دارویی در دیوان عدالت اداری

مکاتبه آقای دکتر علیرضا مدرکیان ریاست محترم سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان همدان با آقای دکتر ایرج فاضل ریاست محتر سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص لغو حق مدیریت خدمات دارویی در دیوان عدالت اداری

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر فاضل ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کشور – درخواست ملاقات با ریاست محترم قوه قضائیه در رابطه با ابطال تعرفه

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر فاضل ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کشور – درخواست ملاقات با ریاست محترم قوه قضائیه در رابطه با ابطال تعرفه

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داوسازان ایران با آقای دکتر جهانگیری معاون محترم نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی در خصوص ایفاد کدهای پیشنهادی مربوط به خدمات داروسازان در کتاب  CPT در 52 عنوان و  …

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داوسازان ایران با آقای دکتر جهانگیری معاون محترم نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی در خصوص ایفاد کدهای پیشنهادی مربوط به خدمات داروسازان در کتاب CPT در 52 عنوان و …

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص پیشنهاد ارائه ماده واحده ای که تعیین تعرفه ارزش خدمات داروخانه ها را به وزارت بهداشت محول نماید و  …

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص پیشنهاد ارائه ماده واحده ای که تعیین تعرفه ارزش خدمات داروخانه ها را به وزارت بهداشت محول نماید و …