اعلام تسلیت درگذشت همکار گرانقدر مرحوم دکتر عبدالشکور هژیر امیری

شما ممکن است این را هم بپسندید