دسته: تسلیت

پیام تسلیت درگذشت پدر گرانقدر همکار محترم جناب آقای دکتر رضا مسیحای اکبر داروساز معتمد شهرستان لنگرود

پیام تسلیت درگذشت پدر گرانقدر همکار محترم جناب آقای دکتر رضا مسیحای اکبر داروساز معتمد شهرستان لنگرود

اعلامیه برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت شادروان اسماعیل علیپور کارشناس متعهد و گرانقدر بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح گیلان و فرزند دلبندش ملیکا علیپور و تسلیت به خانواده مرحومان

اعلامیه برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت شادروان اسماعیل علیپور کارشناس متعهد و گرانقدر بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح گیلان و فرزند دلبندش ملیکا علیپور و تسلیت به خانواده مرحومان

اطلاعیه برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت مادر گرامی همسر همکار ارجمندمان جناب آقای دکتر حسن انصاری موسس داروخانه شبانه روزی دکتر انصاری منجیل

اطلاعیه برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت مادر گرامی همسر همکار ارجمندمان جناب آقای دکتر حسن انصاری موسس داروخانه شبانه روزی دکتر انصاری منجیل

 

اعلام برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت خواهرزاده گرامی همکار ارجمندمان سرکار خانم دکتر فروغ مهدیزاده مقدم و پیام تسلیت به ایشان

اعلام برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت خواهرزاده گرامی همکار ارجمندمان سرکار خانم دکتر فروغ مهدیزاده مقدم و پیام تسلیت به ایشان

اعلام برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت مادر گرامی همکار ارجمندمان جناب آقای دکتر احمد دلسوز بحری و پیام تسلیت به ایشان

اعلام برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت مادر گرامی همکار ارجمندمان جناب آقای دکتر احمد دلسوز بحری و پیام تسلیت به ایشان

اعلام برگزاری مراسم سومین روز درگذشت برادر گرامی همکار ارجمندمان جناب آقای دکتر محمد صادق صُمتی فومنی و پیام تسلیت به ایشان

اعلام برگزاری مراسم سومین روز درگذشت برادر گرامی همکار ارجمندمان جناب آقای دکتر محمد صادق صُمتی فومنی و پیام تسلیت به ایشان

اعلام برگزاری مراسم سومین روز درگذشت مادر گرانقدر همکار عزیزمان سرکار خانم دکتر مریم منجمی و پیام تسلیت به ایشان

اعلام برگزاری مراسم سومین روز درگذشت مادر گرانقدر همکار عزیزمان سرکار خانم دکتر مریم منجمی و پیام تسلیت به ایشان

اعلام مراسم خاکسپاری و سومین و هفتمین روز درگذشت پدر گرانقدر سرکار خانم دکتر لیلا عشقی و پدر خانم جناب آقای دکتر کیان یعقوبی و تسلیت به ایشان

اعلام مراسم خاکسپاری و سومین و هفتمین روز درگذشت پدر گرانقدر سرکار خانم دکتر لیلا عشقی و پدر خانم جناب آقای دکتر کیان یعقوبی و تسلیت به ایشان

پیام تسلیت هیئت مدیره انجمن داروسازان گیلان بمناسبت درگذشت برادر گرامی جناب آقای دکتر قاسم محقق شلمانی

پیام تسلیت هیئت مدیره انجمن داروسازان گیلان بمناسبت درگذشت برادر گرامی جناب آقای دکتر قاسم محقق شلمانی

پیام تسلیت درگذشت خواهر گرانقدر همکار محترم سرکار خانم دکتر مهرناز طلوعی ثانی

پیام تسلیت درگذشت خواهر گرانقدر همکار محترم سرکار خانم دکتر مهرناز طلوعی ثانی

عرض تسلیت به همکار گرانقدر جناب آقای دکتر ابراهیم رأفت به جهت درگذشت مادر همسر گرامیشان ، مرحومه حاجیه خانم فهیمه ملک زاده شفارودی

عرض تسلیت به همکار گرانقدر جناب آقای دکتر ابراهیم رأفت به جهت درگذشت مادر همسر گرامیشان ، مرحومه حاجیه خانم فهیمه ملک زاده شفارودی