مکاتبه جناب آقای دکتر اکبری مدیرکل محترم بیمه سلامت استان گیلان با دبیر انجمن داروسازان گیلان درخصوص افزایش سقف ریالی تأیید داروهای پرونده ای در داروخانه ها

شما ممکن است این را هم بپسندید