نویسنده: انجمن داروسازان

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام ممنوعیت مصرف واکسن های 4 ظرفیتی Influvac Tetra 2019-2020 در کودکان زیر 3 سال

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام ممنوعیت مصرف واکسن های 4 ظرفیتی Influvac Tetra 2019-2020 در کودکان زیر 3 سال

مکاتبه خانم دکتر فاطمه آقازاده مدیر محترم نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی در خصوص ریکال لوزارتان شرکت اکتوورکو

مکاتبه خانم دکتر فاطمه آقازاده مدیر محترم نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی در خصوص ریکال لوزارتان شرکت اکتوورکو

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیرا ن محترم شرکت های پخش دارو در خصوص دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیرا ن محترم شرکت های پخش دارو در خصوص دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با آقای دکتر جهانپور سرپرست محترم روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص اطلاع رسانی محل های عرضه شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه

مکاتبه خانم دکتر مهناز خانوی مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل با آقای دکتر جهانپور سرپرست محترم روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص اطلاع رسانی محل های عرضه شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه

مکاتبه آقای دکتر عباس کبریایی زاده ریاست محترم سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در خصوص اعلام برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)

مکاتبه آقای دکتر عباس کبریایی زاده ریاست محترم سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در خصوص اعلام برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)

مکاتبه ناخدا یکم حسن پورغلامی مدیر کل محترم تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان گیلان در خصوص تعهد داروی  ZOLEDRONIC ACID 5MG با نام تجاری ACLASTA ، از تاریخ 1395/07/25 که با شرایط اعلام شده در تعهد بیمه پایه قرار گرفته است :

مکاتبه ناخدا یکم حسن پورغلامی مدیر کل محترم تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان گیلان در خصوص تعهد داروی ZOLEDRONIC ACID 5MG با نام تجاری ACLASTA ، از تاریخ 1395/07/25 که با شرایط اعلام شده در تعهد بیمه پایه قرار گرفته است :

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری فرآورده (Rosastim (Filgrastim محصول شرکت بهین تامین روزآمد …

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری محلول موضعی ماینوکسیدیل 5% با نام تجاری Rogin …

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء دبیر محترم انجمن داروسازان آذربایجان شرقی با آقای دکتر نوربخش مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی در خصوص جوابیه غیر حرفه ای و نامتعارف معاونت محترم درمان سازمان تامین اجتماعی …

0

مکاتبه آقای دکتر اسماعیل نورصالحی – در خصوص اعلام برگزاری کنفراس « چالشهای بیماریهای غدد و متابولیسم در کودکان و بزرگسالان» مورخ 27 آبان 1395 در بیمارستان قائم رشت …