مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص معرفی نمایندگان توزیع ماسک به داروخانه های استان

شما ممکن است این را هم بپسندید