مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم دبیر ستاد کنترل و مقابله با بیماری کووید 19 و معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت در خصوص در نظر گرفتن اقشار جامعه پزشکی جزء مشاغل آسیب دیده و …

شما ممکن است این را هم بپسندید