مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص توزیع ماسک در سطح داروخانه های استان

شما ممکن است این را هم بپسندید