برچسب گذاری توسط: مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام نیاز منطقه چوبیندر استان قزوین جهت تاسیس داروخانه …

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص مشکل حلالیت ویال سفپیم 1 گرمی ساخت شرکت دارویی لقمان

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص مشکل حلالیت ویال سفپیم 1 گرمی ساخت شرکت دارویی لقمان

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری محصول فلوراژین ـ ژل واژینال ـ شرکت اهران تجارت

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص جمع آوری محصول فلوراژین ـ ژل واژینال ـ شرکت اهران تجارت

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص نظارت دقیق تر بر نحوه درج محاسبات هزینه های دارویی موضوع بیمه تکمیلی درمان شرکت بیمه ایران استان گیلان

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص نظارت دقیق تر بر نحوه درج محاسبات هزینه های دارویی موضوع بیمه تکمیلی درمان شرکت بیمه ایران استان گیلان

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص راه اندازی سامانه مدیریت داروخانه ها (HIX)

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص راه اندازی سامانه مدیریت داروخانه ها (HIX)

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو گیلان در خصوص ابلاغ رای کمیته فنی مکمل و شیر خشک

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو گیلان در خصوص ابلاغ رای کمیته فنی مکمل و شیر خشک

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص داروی  Dysport تقلبی

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص داروی Dysport تقلبی

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری محلول استریل تزریقی سدیم کلراید 0/9 درصد 500  میلی لیتری ساخت شرکت Baxter هند

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری محلول استریل تزریقی سدیم کلراید 0/9 درصد 500 میلی لیتری ساخت شرکت Baxter هند

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو گیلان در خصوص عدم تحویل داروهای روانگردان به مراجعان بدون نسخه و نسحه تکراری

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو گیلان در خصوص عدم تحویل داروهای روانگردان به مراجعان بدون نسخه و نسحه تکراری

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری فرآورده های با نام آنتی آنمی ، آنتی پارازیت ، آنتی فلاتولنس ، آنتی اولسر ، ضد عفونت زنان ، لیور ، کمپلکس ای ، اچ و بخور ضد سینوزیت تولیدی شرکت نوش داروی توسن سلامت  …

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری فرآورده های با نام آنتی آنمی ، آنتی پارازیت ، آنتی فلاتولنس ، آنتی اولسر ، ضد عفونت زنان ، لیور ، کمپلکس ای ، اچ و بخور ضد سینوزیت تولیدی شرکت نوش داروی توسن سلامت …

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص قیمت مصوب داروی  SANDOSTATIN LAR 20MG AMPS

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص قیمت مصوب داروی SANDOSTATIN LAR 20MG AMPS

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام نیاز به تاسیس داروخانه دانشگاه علوم پزشکی فسا

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اعلام نیاز به تاسیس داروخانه دانشگاه علوم پزشکی فسا

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه گیلان در خصوص جمع آوری فرآورده هایی تحت عناوین جوپار دکتر نیک و شربت ستاک …

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه گیلان در خصوص جمع آوری محصول قرص جوشان ویتامین ث با برند Vitafizz …