دسته: دارایی و مالیات

اطلاعیه مهم جناب آقای دکتر پورکاظمی ، نائب رئیس محترم کارگروه مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر نظام پزشکی رشت ـ آخرین بخشنامه در خصوص قطعی کردن مالیاتن عملکرد 97

اطلاعیه مهم جناب آقای دکتر پورکاظمی ، نائب رئیس محترم کارگروه مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر نظام پزشکی رشت ـ آخرین بخشنامه در خصوص قطعی کردن مالیاتن عملکرد 97

مقاله آقای دکتر پورکاظمی نائب رئیس محترم کارگروه مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر سازمان نظام پزشکی رشت در خصوص چگونگی ارسال اظهارنامه سال 97 داروخانه ها و وظایف مالیاتی آنان در سال 98

مقاله آقای دکتر پورکاظمی نائب رئیس محترم کارگروه مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر سازمان نظام پزشکی رشت در خصوص چگونگی ارسال اظهارنامه سال 97 داروخانه ها و وظایف مالیاتی آنان در سال 98

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت به پیوست یک نسخه از راهنمای مالیاتی مشمولان گروه دوم و سوم که توسط جناب آقای دکتر پورکاظمی نایب رئیس محترم کارگروه مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر هیات مدیره نظام پزشکی رشت تنظیم گردیده است

مکاتبه آقای دکتر رضا قنبرپور مقدم معاون محترم فنی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت به پیوست یک نسخه از راهنمای مالیاتی مشمولان گروه دوم و سوم که توسط جناب آقای دکتر پورکاظمی نایب رئیس محترم کارگروه مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر هیات مدیره نظام پزشکی رشت تنظیم گردیده است

مقاله آقای دکتر پورکاظمی نائب رئیس محترم کارگروه تخصصی مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر نظام پزشکی رشت در خصوص تکمیل فرم خلاصه درآمد و هزینه

مقاله آقای دکتر پورکاظمی نائب رئیس محترم کارگروه تخصصی مالیات و عوارض شورای عالی و دبیر نظام پزشکی رشت در خصوص تکمیل فرم خلاصه درآمد و هزینه

Ba Takmil Form Kholase Daramad & Hazine ( Ezharname- Alalras )-97-9-25_2

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی رئیس کل محترم و عضو محترم شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با آقای برزگری مدیر کل محترم دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر پاسخ به استعلام شناسه مورد نظر در خصوص داروخانه های عرضه کننده کالا

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی رئیس کل محترم و عضو محترم شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با آقای برزگری مدیر کل محترم دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر پاسخ به استعلام شناسه مورد نظر در خصوص داروخانه های عرضه کننده کالا

مکاتبه آقای جمشید سمیع زاده ریاست محترم امور حسابرسی 554100 اداره کل امور مالیاتی استان گیلان در خصوص اعلام اسامی و آدرس دقیق داروخانه های فعال که فاقد سوابق مالیاتی در سطح  مرکز استان می باشند

مکاتبه آقای جمشید سمیع زاده ریاست محترم امور حسابرسی 554100 اداره کل امور مالیاتی استان گیلان در خصوص اعلام اسامی و آدرس دقیق داروخانه های فعال که فاقد سوابق مالیاتی در سطح مرکز استان می باشند

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با نمایندگان محترم جامعه داروسازی در شورایعالی سازمان نظام پزشکی در خصوص جداول مندرج در کتاب ضرایب امور مالیاتی سال 96 بویژه در حوزه محصولات آرایشی بهداشتی

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با نمایندگان محترم جامعه داروسازی در شورایعالی سازمان نظام پزشکی در خصوص جداول مندرج در کتاب ضرایب امور مالیاتی سال 96 بویژه در حوزه محصولات آرایشی بهداشتی

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای مهدی صادق دقیقی معاون محترم حسابرسی مالیاتی استان  و استعلام وضعیت بخشودگی جرایم …

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای مهدی صادق دقیقی معاون محترم حسابرسی مالیاتی استان و استعلام وضعیت بخشودگی جرایم …

مکاتبه آقای دکتر پورکاظمی دبیر محترم هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت و نائب رئیس کمیسیون تخصصی مالیات و عوارض شورای عالی به آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص  جرایم مطالبه شده گزارش فصلی

مکاتبه آقای دکتر پورکاظمی دبیر محترم هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت و نائب رئیس کمیسیون تخصصی مالیات و عوارض شورای عالی به آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص جرایم مطالبه شده گزارش فصلی

مکاتبه آقای دکتر پورکاظمی دبیر محترم هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت به آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص  ارسال گزارش فصلی

مکاتبه آقای دکتر پورکاظمی دبیر محترم هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان رشت به آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص ارسال گزارش فصلی

مکاتبه آقای دکتر یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای مهدی صادق دقیقی معاونت محترم حسابرسی مالیاتی مرکز استان در خصوص درخواست ایجاد هماهنگی با سایر استانها نسبت به بخشودگی صد در صد جرایم ماده 169 مکرر

مکاتبه آقای دکتر یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای مهدی صادق دقیقی معاونت محترم حسابرسی مالیاتی مرکز استان در خصوص درخواست ایجاد هماهنگی با سایر استانها نسبت به بخشودگی صد در صد جرایم ماده 169 مکرر

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی رئیس کل و عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای سید کامل تقوی نژاد رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص  بخشودگی جرایم

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی رئیس کل و عضو محترم شورای عالی نظام پزشکی کشور و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با آقای سید کامل تقوی نژاد رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم