دسته: انجمن داروسازان استان / شهرستان

اعلام آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان گیلان (1398/6/6)

اعلام آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان گیلان (1398/6/6)

مکاتبه آقای دکتر بقائی دبیر محترم انجمن داروساران استان البرز با آقای دکتر جوانشیر مدیر کل محترم بیمه سلامت آن استان در خصوص پرداخت دیون معوقه داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر بقائی دبیر محترم انجمن داروساران استان البرز با آقای دکتر جوانشیر مدیر کل محترم بیمه سلامت آن استان در خصوص پرداخت دیون معوقه داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر حجت اله یزدان شناس ریاست محترم انجمن داروسازان استان آذربایجان شرقی و ریاست مجمع نمایندگان داروسازان ایران با ریاست محترم بیمه دی شعبه تبریز در خصوص عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر حجت اله یزدان شناس ریاست محترم انجمن داروسازان استان آذربایجان شرقی و ریاست مجمع نمایندگان داروسازان ایران با ریاست محترم بیمه دی شعبه تبریز در خصوص عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر محمد امین حیدری ریاست محترم انجمن داروسازان ایلام در خصوص عدم رعایت مفاد قرارداد توسط بیمه دی

مکاتبه آقای دکتر محمد امین حیدری ریاست محترم انجمن داروسازان ایلام در خصوص عدم رعایت مفاد قرارداد توسط بیمه دی

مکاتبه آقای دکتر شهرام کلانتری ریاست محترم انجمن داروسازان کرمان در خصوص اعلام واریز کمک های اهدایی همکاران داروسازان استان کرمان به استان لرستان

مکاتبه آقای دکتر شهرام کلانتری ریاست محترم انجمن داروسازان کرمان در خصوص اعلام واریز کمک های اهدایی همکاران داروسازان استان کرمان به استان لرستان

مکاتبه آقای دکتر شهرام کلانتری ریاست محترم انجمن داروسازان کرمان در خصوص اعلام واریز دومین مرحله کمک های اهدایی همکاران داروسازان استان کرمان

مکاتبه آقای دکتر شهرام کلانتری ریاست محترم انجمن داروسازان کرمان در خصوص اعلام واریز دومین مرحله کمک های اهدایی همکاران داروسازان استان کرمان

مکاتبه آقای دکتر شهرام افضلی ریاست محترم انجمن داروسازان کرمانشان در خصوص اعلام خلاصه اقدامات انجام شده توسط انجمن داروسازان آن استان در مناطق زلزله زده

مکاتبه آقای دکتر شهرام افضلی ریاست محترم انجمن داروسازان کرمانشان در خصوص اعلام خلاصه اقدامات انجام شده توسط انجمن داروسازان آن استان در مناطق زلزله زده

مکاتبه هیئت مدیره محترم انجمن داروسازان استان کردستان با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی آن استان در خصوص پرداخت مطالبات داروخانه های استان کردستان

مکاتبه هیئت مدیره محترم انجمن داروسازان استان کردستان با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی آن استان در خصوص پرداخت مطالبات داروخانه های استان کردستان

مکاتبه هیئت مدیره محترم انجمن داروسازان استان کردستان با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی آن استان در خصوص ارائه خدمات دارویی به بیمه شدگان نیروهای مسلح

مکاتبه هیئت مدیره محترم انجمن داروسازان استان کردستان با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی آن استان در خصوص ارائه خدمات دارویی به بیمه شدگان نیروهای مسلح

مکاتبه موسسین داروخانه های استان مرکزی با مدیریت محترم درمان سازمان تامین اجتماعی آن استان در خصوص اعتراض به عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها مطابق قرارداد

مکاتبه موسسین داروخانه های استان مرکزی با مدیریت محترم درمان سازمان تامین اجتماعی آن استان در خصوص اعتراض به عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها مطابق قرارداد

مکاتبه دکتر ارمغان هوشیار فرد دبیر محترم انجمن داروسازان استان گلستان با آقای دکتر حسینی گرامی مدیر کل محترم سازمان بیمه سلامت در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر

مکاتبه دکتر ارمغان هوشیار فرد دبیر محترم انجمن داروسازان استان گلستان با آقای دکتر حسینی گرامی مدیر کل محترم سازمان بیمه سلامت در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر

مکاتبه انجمن داروسازان استان زنجان با آقای دکتر سید نژاد مدیریت محترم شرکت بیمه دی شعبه استان زنجان در خصوص تاخیر طولانی مدت پرداخت مطالبات داروخانه ها

مکاتبه انجمن داروسازان استان زنجان با آقای دکتر سید نژاد مدیریت محترم شرکت بیمه دی شعبه استان زنجان در خصوص تاخیر طولانی مدت پرداخت مطالبات داروخانه ها

مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان استان مرکزی با آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص نیاز به تنظیم قرارداد دوطرفه و قانونمند بین داروخانه و بیمه ها

مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان استان مرکزی با آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص نیاز به تنظیم قرارداد دوطرفه و قانونمند بین داروخانه و بیمه ها

مکاتبه هیئت مدیره محترم انجمن داروسازان استان کردستان با مدیر کل محترم سازمان بیمه سلامت آن استان در خصوص ابلاغیه های اخیر به داروخانه های طرف قرارداد مبنی بر محدودیت قانونی اعتبارات و اعلام سقف ریالی برای پذیرش نسخ مربوطه

مکاتبه هیئت مدیره محترم انجمن داروسازان استان کردستان با مدیر کل محترم سازمان بیمه سلامت آن استان در خصوص ابلاغیه های اخیر به داروخانه های طرف قرارداد مبنی بر محدودیت قانونی اعتبارات و اعلام سقف ریالی برای پذیرش نسخ مربوطه