دسته: تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر

اعلام آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان گیلان 1398/6/11

اعلام آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان گیلان 1398/6/11

اعلام آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان گیلان (1398/6/6)

اعلام آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان گیلان (1398/6/6)

انجمن داروسازان گیلان :  اعلام آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان 1398/4/10

انجمن داروسازان گیلان : اعلام آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان 1398/4/10

مکاتبه آقای دکتر بقائی دبیر محترم انجمن داروساران استان البرز با آقای دکتر جوانشیر مدیر کل محترم بیمه سلامت آن استان در خصوص پرداخت دیون معوقه داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر بقائی دبیر محترم انجمن داروساران استان البرز با آقای دکتر جوانشیر مدیر کل محترم بیمه سلامت آن استان در خصوص پرداخت دیون معوقه داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر روحانی در رابطه با مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر روحانی در رابطه با مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت

مکاتبه انجمن داروسازان ایران – اعلام آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه های سراسر کشور توسط سازمانهای بیمه گر

مکاتبه انجمن داروسازان ایران – اعلام آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه های سراسر کشور توسط سازمانهای بیمه گر

اعلام آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه های استان گیلان توسط ادارات بیمه استان

اعلام آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه های استان گیلان توسط ادارات بیمه استان

مکاتبه آقای دکتر حجت اله یزدان شناس ریاست محترم انجمن داروسازان استان آذربایجان شرقی و ریاست مجمع نمایندگان داروسازان ایران با ریاست محترم بیمه دی شعبه تبریز در خصوص عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر حجت اله یزدان شناس ریاست محترم انجمن داروسازان استان آذربایجان شرقی و ریاست مجمع نمایندگان داروسازان ایران با ریاست محترم بیمه دی شعبه تبریز در خصوص عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها

گزارش آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان در خصوص پیگیری مطالبات داروخانه ها از بیمه دی

گزارش آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان در خصوص پیگیری مطالبات داروخانه ها از بیمه دی

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر محمد عباسی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد با شبکه های بهداشت و درمان از پایان خرداد 1397 و درخواست اقدامات عاجل نسبت به پرداخت مطالبات

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر محمد عباسی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد با شبکه های بهداشت و درمان از پایان خرداد 1397 و درخواست اقدامات عاجل نسبت به پرداخت مطالبات

انجمن داروسازان گیلان ـ اعلام آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان گیلان

انجمن داروسازان گیلان ـ اعلام آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان گیلان

مکاتبه انجمن داروسازان ایران ـ اعلام آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه های سراسر کشور توسط سازمان های بیمه گر

مکاتبه انجمن داروسازان ایران ـ اعلام آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه های سراسر کشور توسط سازمان های بیمه گر

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازن ایران با آقای زدا سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی در خصوص اعلام همکاران داروساز در سراسر کشور جهت پرداخت حداقل سه ماه از مطالبات داروخانه ها تا 15 اسفند

مکاتبه آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازن ایران با آقای زدا سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی در خصوص اعلام همکاران داروساز در سراسر کشور جهت پرداخت حداقل سه ماه از مطالبات داروخانه ها تا 15 اسفند

آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان گیلان

آخرین وضعیت پرداختی بیمه ها در استان گیلان