مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو ـ پیرو نامه شماره 73/الف95 مورخ 95/2/7 انجمن ایران در رابطه با ضابطه جدید تعرفه و قیمت گذاری داروهای ساحته شده انسانی و ارائه پیشنهاد در این مورد

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.