برچسب گذاری توسط: انجمن داروسازان ایران

لوگو تبلیغات. رپورتاژ . معرفی محصول . نامه های رسیده 0

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران – پیرو قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران ، ارائه طرح جامع پوشش بیمه ای داروسازان و …

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر رئیس کرمی معاون محترم بهداشت و توانبخشی جمعیت هلال احمر در خصوص معضل توزیع داروهای خاص در محدوده خیابان ناصر خسروی تهران

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

نامه ریاست محترم انجمن د اروسازان ایران به آقای دکتر زالی ریاست کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازنگری موضوع تعیین ارزش نسبی خدمات داروسازان در بخش سرپایی در کتاب ارزش نسبی …

لوگو تبلیغات. رپورتاژ . معرفی محصول . نامه های رسیده 0

نامه آقای دکتر سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام برگزاری دومین دوره آموزشی ، مشاوره محصولات آرایشی بهداشتی

نامه آقای دکتر سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام برگزاری دومین دوره آموزشی ، مشاوره محصولات آرایشی بهداشتی

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

نامه آقای دکتر سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص صورتجلسه تنظیم شده با مدیران محترم شرکت نستله و پخش سایه سمن

نامه آقای دکتر سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص صورتجلسه تنظیم شده با مدیران محترم شرکت نستله و پخش سایه سمن

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

نامه آقای دکتر سجادی ـ اطلاعیه مهم انجمن داروسازان ایران

نامه آقای دکتر سجادی ـ اطلاعیه مهم انجمن داروسازان ایران ـ برنامه حضور جمعی از داروسازان کشور در تاریخ 24/5/93 در حرم مطهر اما خمینی

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

نامه آقای دکتر سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران ـ اعلام ارسال مقالات و … تا تاریخ 93/7/10 جهت چاپ در فصلنامه پیام انجمن داروسازان ایران

نامه آقای دکتر سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران ـ اعلام ارسال مقالات و … تا تاریخ 93/7/10 جهت چاپ در فصلنامه پیام انجمن داروسازان ایران

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

گزارش برگزاری مراسم روز داروسازی انجمن داروسازان ایران – مجری : آقای دکتر حمید علاف خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران

گزارش برگزاری مراسم روز داروسازی انجمن داروسازان ایران – مجری : آقای دکتر حمید علاف خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران