برچسب گذاری توسط: بیمه سلامت

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با روسای انجمن های شعب در خصوص ملاقات حضوری نمایندگان هیئت مدیره انجمن ایران با جناب آقای دکتر کبیر مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت در دفتر جناب آقای دکتر زالی ریاست کل محترم سازمان نظام پزشکی و اعلام ایشان مبنی بر مناسب نبودن وضعیت بودجه ای سازمان بیمه سلامت در تامین اعتبار و پرداخت معوقات داروخانه ها

lo

لوگو سازمان بیمه سلامت ایران (خدمات درمانی) 0

مکاتبه آقای دکتر پورکاظمی رئیس انجمن داروسازان گیلان با جناب آقای دکتر کبیر مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت کشور در خصوص مطالبات داروخانه های کشور از سازمان های بیمه گر و طرح جدید سازمان تامین اجتماعی مبنی بر قرارداد با بانک رفاه جهت پرداخت مطالبات

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مصاحبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با خبرگزاری فارس در خصوص تاخیر 6 ماهه دولت در پرداخت مطالبات داروخانه ها / احتمال تسویه نقدی نسخه با بیماران ـ مورخ 94/12/11

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تاخیر سازمان های بیمه در پرداخت مطالبات داروخانه ها

لوگو سازمان بیمه سلامت ایران (خدمات درمانی) 0

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاونت محترم غذا و دارو گیلان به پیوست نامه مدیر کل محترم بیمه سلامت استان در خصوص تعیین تکلیف نحوه ادامه همکاری داروخانه ها بعد از انتقال سرمایه

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

نامه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر به آقای ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص پیش نویس جدید قرارداد سازمان های بیمه گر با داروخانه ها