برچسب گذاری توسط: تامین اجتماعی

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مصاحبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران با خبرگزاری فارس در خصوص تاخیر 6 ماهه دولت در پرداخت مطالبات داروخانه ها / احتمال تسویه نقدی نسخه با بیماران ـ مورخ 94/12/11

سازمان بیمه تامین اجتماعی 0

نامه آقای دکتر سعید خانجانی سرپرست محترم دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی – در خصوص انسولین های قلمی

نامه آقای دکتر سعید خانجانی سرپرست محترم دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی – در خصوص انسولین های قلمی

سازمان بیمه تامین اجتماعی 0

کاهش تعهد پرداخت ریالی تعدادی از اقلام دارویی سازمان تامین اجتماعی

نامه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص کاهش تعهد پرداخت ریالی تعدادی از اقلام دارویی سازمان بیمه تامین اجتماعی