برچسب گذاری توسط: تقلبی

0

مکاتبه معاون محترم غذا و دارو گیلان آقای دکتر فیروز سرودی در خصوص اعلام غیر مجاز بودن فرآورده آرایشی و بهداشتی صابون Nobacter و لزوم جمع آوری آن در اسرع وقت

0

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص اعلام فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و دستور جمع آوری

هشدارها و اطلاعیه ها 0

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبدالهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص اعلام شماره پیامک و سایت سامانه ttac

هشدارها و اطلاعیه ها 0

مصاحبه آقای دکتر حمید خیری – مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران -درآمدی میلیاردی از فروش داروهای قاچاق – تقلبی

مصاحبه آقای دکتر حمید خیری – مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران -درآمدی میلیاردی از فروش داروهای قاچاق – تقلبی

هشدارها و اطلاعیه ها 0

تقلبی بودن محصول دارویی 500mg/50ml Mabthera به شماره سری ساخت R 8384 و تاریخ انقضای 2015/1

نامه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان مبنی بر تقلبی بودن محصول دارویی 500mg/50ml Mabthera به شماره سری ساخت R 8384 و تاریخ انقضای 2015/1