برچسب گذاری توسط: دکتر خیری

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مصاحبه آقای دکتر خیری مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با خبرنگار روزنامه سپید در ار تباط با جزئیات ورود بانک رفاه به عنوان عامل سوم در رابطه داروخانه ها و بیمه ها

مصاحبه آقای دکتر خیری مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با خبرنگار روزنامه سپید در ار تباط با جزئیات ورود بانک رفاه به عنوان عامل سوم در رابطه داروخانه ها و بیمه ها

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مصاحبه آقای دکتر حمید خیری مدیر محترم روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با خبرنگار سرویس «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خصوص آغاز طرح پرداخت مطالبات داروخانه ها از طریق بانک رفاه

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مصاحبه آقای دکتر خیری عضو هیئت مدیره و مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با خبر نگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران در خصوص جایگاه واقعی داروسازان

امت

انجمن داروسازان گیلان 0

متن سخنرانی آقای دکتر خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران و نایب رئیس انجمن داروسازان گیلان در مراسم یادبود زنده یاد آقای دکتر محمد رضا کاظم موسوی رئیس اسبق انجمن داروسازان گیلان

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مصاحبه آقای دکتر خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با روزنامه شهروند در ارتباط با طرح تحول نظام سلامت و نقش داروساز در آن

Dr. Kheiry- Mosahebe (93-2-7).exe       به نام خدا مصاحبه آقای دکتر خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با روزنامه شهروند در ارتباط با طرح تحول نظام سلامت و نقش داروساز در...

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

گزارش برگزاری مراسم روز داروسازی انجمن داروسازان ایران – مجری : آقای دکتر حمید علاف خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران

گزارش برگزاری مراسم روز داروسازی انجمن داروسازان ایران – مجری : آقای دکتر حمید علاف خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران

انجمن داروسازان گیلان 0

آقای دکتر حمید علاف خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران – پیشنهاد شعارها در ارتباط با روز داروساز

آقای دکتر حمید علاف خیری مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران – پیشنهاد شعارها در ارتباط با روز داروساز