برچسب گذاری توسط: ریکال

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه گیلان در خصوص جمع آوری فرآورده هایی تحت عناوین جوپار دکتر نیک و شربت ستاک …

مکاتبه آقای دکتر جمشید محمدی سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه گیلان در خصوص جمع آوری محصول قرص جوشان ویتامین ث با برند Vitafizz …

مکاتبه آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص اعلام ریکال فرآورده یوتروپین غیر اصیل

0

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص اعلام فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و دستور جمع آوری

0

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص اعلام جمع آوری فرآورده OSTivone RX Bone به شماره سری ساخت های اعلام شده …

هشدارها و اطلاعیه ها 0

مکاتبه معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص مکمل لاغری ذکر شده که متعلق به شرکت بازرگانی اریکه اهورا بوده و منجر به ایجاد صدمات در مصرف کننده گردیده …

0

مکاتبه معاونت محترم غذا و دارو گیلان در خصوص ریکال شیر خشک اطفال پگاه یارانه ای با سری ساخت های اعلام شده

href=”http://ipharm.ir/wp-content/uploads/2016/02/1179-1.gif” rel=”attachment wp-att-4293″> یر <a

0

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری کارتریجهای داروی پرزوکایین ـ ایی (لیدوکایین ـ اپی نفرین) دارای مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش …

0

مکاتبه آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو گیلان در خصوص جمع آوری فرآورده سنتی زوفاپلاس