برچسب گذاری توسط: سازمان تامین اجتماعی

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تاخیر سازمان های بیمه در پرداخت مطالبات داروخانه ها

سازمان بیمه تامین اجتماعی 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با جناب آقای دکتر نوربخش مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی در خصوص دستور حضور نماینده انجمن داروسازان ایران بعنوان ناظر در جلسات رسیدگی به اسناد پزشکی داروخانه ها

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با جناب آقای دکتر نوربخش مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی در خصوص بررسی سه مورد باقیمانده از مفاد قرارداد سازمانهای بیمه گر که با گذشت سه ماه هنوز همچنان مسکوت مانده است

سازمان بیمه تامین اجتماعی 0

مکاتبه آقای دکتر مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران جهت اعلام گزارش جلسه با آقای دکتر کبریایی زاده ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی در خصوص بازبینی و اصلاح مجدد قراردادها مورخ 94/6/7

سازمان بیمه تامین اجتماعی 0

نامه آقای دکتر سعید خانجانی سرپرست محترم دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی – در خصوص انسولین های قلمی

نامه آقای دکتر سعید خانجانی سرپرست محترم دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی – در خصوص انسولین های قلمی

سازمان بیمه تامین اجتماعی 0

کاهش تعهد پرداخت ریالی تعدادی از اقلام دارویی سازمان تامین اجتماعی

نامه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص کاهش تعهد پرداخت ریالی تعدادی از اقلام دارویی سازمان بیمه تامین اجتماعی

سازمان بیمه تامین اجتماعی 9

تغیرات جدید دارویی در بیمه تامین اجتماعی

داروی THEOPHYLLINE 100MG RET TAB  100MG  TABLET با کد ۲۴۰۳ به لیست تعهدات سازمانهای بیمه گر اضافه گردیده است. – داروي OCTREOTIDE با کدهاي 928، 2392، 2393، 2391 کما في السابق پرونده اي و پس تائيد در  دفتر...