برچسب گذاری توسط: مسئول فنی

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص اعلام مهارت های حرفه ای داروسازان عمومی برای اشتغال در داروخانه، بیمارستان، صنعت و توزیع دارو ، شرح خدمات مورد انتظار در این مراکز و …

0

اعلام آمادگی برای همکاری بعنوان مسئول فنی

  همکار محترم ما خانم دکتر حسن پور که فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستند و سابقه کار در داروخانه دکتر عابدینی تا اسفند 1393 رو دارند برای دریافت پیشنهادات کار بعنوان مسئول فنی اعلام...