برچسب گذاری توسط: مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر با آقای دکتر دیناروند ریاست محترم سازمان غذا و دارو در خصوص موضوع احتمال حذف مسئول فنی از شعبر شرکتهای نوزیع سراسری

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر با آقای دکتر نوبخت حقیقی ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل کمیته سه جانبه ای از نمایندگان سازمان غذا و دارو ، انجمن داروسازان ایران و کمیسیون بهداشت و درمان برای بررسی آئین نامه تاسیس داروخانه های طبیعی و سنتی  … 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر با آقای دکتر نوبخت حقیقی ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل کمیته سه جانبه ای از نمایندگان سازمان غذا و دارو ، انجمن داروسازان ایران و کمیسیون بهداشت و درمان برای بررسی آئین نامه تاسیس داروخانه های طبیعی و سنتی …

لوگو سازمان بیمه سلامت ایران (خدمات درمانی) 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر با آقای دکتر کبیر مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت در خصوص تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه های سراسر کشور

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر با آقای دکتر رسول دیناروند در خصوص اعلام مخالفت صریح انجمن داروسازان ایران با تاسیس هر گونه مراکز تحت عناوین مختلف برای عرضه فرآورده های طبیعی ، سنتی و گیاهان دارویی

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر با آقای دکتر رسول دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص بندهایی از آئین نامه ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها که مورد گلایه و نقد همکاران در شعب سراسر کشور بوده …

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر با آقای دکتر شهریاری ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعرفه خدمات دارویی در داروخانه ها

شورای اسلامی در خصوص تعرفه خدمات دارویی