دسته: بازآموزی ها

اطلاعیه برگزاری بازآموزی تحت عنوان « سوء مصرف الکل و درمان آن ویژه داروسازان » مورخ 1398/8/23 با 3 امتیاز غیر مدون

اطلاعیه برگزاری بازآموزی تحت عنوان « سوء مصرف الکل و درمان آن ویژه داروسازان » مورخ 1398/8/23 با 3 امتیاز غیر مدون

اطلاعیه برگزاری بازآموزی تحت عنوان « دارودرمانی بیمار یهای زنان» مورخ 1398/8/2 با 3 امتیاز غیر مدون

اطلاعیه برگزاری بازآموزی تحت عنوان « دارودرمانی بیمار یهای زنان» مورخ 1398/8/2 با 3 امتیاز غیر مدون

اطلاعیه برگزاری بازآموزی تحت عنوان : « کاربرد گیاهان دارویی در بیماریهای قلبی عروقی ، تنفسی و گوارش» مورخ 98/7/18 با 3 امتیاز غیر مدون

اطلاعیه برگزاری بازآموزی تحت عنوان : « کاربرد گیاهان دارویی در بیماریهای قلبی عروقی ، تنفسی و گوارش» مورخ 98/7/18 با 3 امتیاز غیر مدون

اطلاعیه برگزاری بازآموزی « دارو درمانی سرطان و بیماریهای خونی» با چهار امتیاز مدون مورخ 98/6/28 از ساعت 8 لغایت 14 در محل انجمن داروسازان گیلان

اطلاعیه برگزاری بازآموزی « دارو درمانی سرطان و بیماریهای خونی» با چهار امتیاز مدون مورخ 98/6/28 از ساعت 8 لغایت 14 در محل انجمن داروسازان گیلان

اطلاعیه برگزاری بازآموزی غیر مدون با عنوان « بررسی آنتی بیوتیک ها» مورخ 98/6/7 ، رایگان به عنوان هدیه روز داروسازی

اطلاعیه برگزاری بازآموزی غیر مدون با عنوان « بررسی آنتی بیوتیک ها» مورخ 98/6/7 ، رایگان به عنوان هدیه روز داروسازی

اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی آموزشی با عنوان « ایمونوتراپی در سرطان ها » با امتیاز باز آموزی در بیمارستان پارس تهران مورخ 1398/5/7

اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی آموزشی با عنوان « ایمونوتراپی در سرطان ها » با امتیاز باز آموزی در بیمارستان پارس تهران مورخ 1398/5/7

انجمن داروسازان گیلان : اعلام برگزاری کنفرانس علمی یک روزه با عنوان « دارودرمانی افسردگی » با 3 امتیاز بازآموزی غیر مدون مورخ 98/4/27

انجمن داروسازان گیلان : اعلام برگزاری کنفرانس علمی یک روزه با عنوان « دارودرمانی افسردگی » با 3 امتیاز بازآموزی غیر مدون مورخ 98/4/27

اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی آموزشی با عنوان یائسگی با امتیاز باز آموزی در بیمارستان پارس تهران

اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی آموزشی با عنوان یائسگی با امتیاز باز آموزی در بیمارستان پارس تهران

اطلاعیه برگزاری بازآموزی غیر مدون با عنوان « پرفشاری خون» مورخ 1398/3/30 در انجمن داروسازان گیلان

اطلاعیه برگزاری بازآموزی غیر مدون با عنوان « پرفشاری خون» مورخ 1398/3/30 در انجمن داروسازان گیلان

مکاتبه آقای دکتر حسین عسکری مدیریت محترم آموزش بیمارستان پارس تهران ـ اعلام برگزاری کنفرانس علمی- آموزشی با امتیاز باز آموزی با عنوان «کانسر کولورکتال» مورخ 98/3/6

مکاتبه آقای دکتر حسین عسکری مدیریت محترم آموزش بیمارستان پارس تهران ـ اعلام برگزاری کنفرانس علمی- آموزشی با امتیاز باز آموزی با عنوان «کانسر کولورکتال» مورخ 98/3/6

اعلام برگزاری کنفرانس علمی یک روزه تحت عنوان « پیشگیری و کنترل HPV در زنان و زایمان» با سه امتیاز بازآموزی غیر مدون مورخ 98/2/12 در انجمن داروسازان گیلان

اعلام برگزاری کنفرانس علمی یک روزه تحت عنوان « پیشگیری و کنترل HPV در زنان و زایمان» با سه امتیاز بازآموزی غیر مدون مورخ 98/2/12 در انجمن داروسازان گیلان

اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی – آموزشی یک روزه با عنوان «حداقل بیماری باقیمانده (MRD) در لوسمی های حاد» با امتیاز باز آموزی‎ مورخ 1397/12/6 در بیمارستان پارس تهران

اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی – آموزشی یک روزه با عنوان «حداقل بیماری باقیمانده (MRD) در لوسمی های حاد» با امتیاز باز آموزی‎ مورخ 1397/12/6 در بیمارستان پارس تهران

اعلام تکرار برگزاری بازآموزی مدون « دارودرمانی زنان و زایمان » مورخ 97/12/2

اعلام تکرار برگزاری بازآموزی مدون « دارودرمانی زنان و زایمان » مورخ 97/12/2

اعلام تکرار برگزاری بازآموزی مدون « دارودرمانی زنان و زایمان » مورخ 97/12/2

اعلام تکرار برگزاری بازآموزی مدون « دارودرمانی زنان و زایمان » مورخ 97/12/2