دسته: بیمه دی

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها ی طرف قرارداد توسط بیمه دی در استان

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها ی طرف قرارداد توسط بیمه دی در استان

مکاتبه آقای دکتر حجت اله یزدان شناس ریاست محترم انجمن داروسازان استان آذربایجان شرقی و ریاست مجمع نمایندگان داروسازان ایران با ریاست محترم بیمه دی شعبه تبریز در خصوص عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر حجت اله یزدان شناس ریاست محترم انجمن داروسازان استان آذربایجان شرقی و ریاست مجمع نمایندگان داروسازان ایران با ریاست محترم بیمه دی شعبه تبریز در خصوص عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر محمد امین حیدری ریاست محترم انجمن داروسازان ایلام در خصوص عدم رعایت مفاد قرارداد توسط بیمه دی

مکاتبه آقای دکتر محمد امین حیدری ریاست محترم انجمن داروسازان ایلام در خصوص عدم رعایت مفاد قرارداد توسط بیمه دی

گزارش آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان در خصوص پیگیری مطالبات داروخانه ها از بیمه دی

گزارش آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان در خصوص پیگیری مطالبات داروخانه ها از بیمه دی

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی رئیس کل محترم و عضو محترم شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با آقای اسماعیلی مدیر محترم سازمان بیمه دی استان گیلان در خصوص مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان استان گیلان مبنی بر  تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد با آن سازمان

مکاتبه آقای دکتر انوش برزیگر مشاور عالی رئیس کل محترم و عضو محترم شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با آقای اسماعیلی مدیر محترم سازمان بیمه دی استان گیلان در خصوص مکاتبه ریاست محترم انجمن داروسازان استان گیلان مبنی بر تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد با آن سازمان

مکاتبه آقای مصطفی اسماعیلی مدیر محترم بیمه دی استان گیلان در خصوص جلسات برگزار شده فیمابین  و تصمیمات متخذه

مکاتبه آقای مصطفی اسماعیلی مدیر محترم بیمه دی استان گیلان در خصوص جلسات برگزار شده فیمابین و تصمیمات متخذه

گزارش دیدار هیئت مدیره انجمن داروسازان گیلان با آقای مهندس جعفرزاده نماینده محترم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری مشکلات قرارداد بیمه دی با داروخانه ها مورخ 97/7/23

گزارش دیدار هیئت مدیره انجمن داروسازان گیلان با آقای مهندس جعفرزاده نماینده محترم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری مشکلات قرارداد بیمه دی با داروخانه ها مورخ 97/7/23

اطلاع رسانی آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان به همکاران محترم موسس داروخانه در خصوص بیمه دی

اطلاع رسانی آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان به همکاران محترم موسس داروخانه در خصوص بیمه دی

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان با آقای اسماعیلی مدیریت محترم بیمه دی استان گیلان در خصوص اعلام عدم  تمدید قرارداد توسط همکاران در صورت عدم پذیرش درخواست نامه اشاره شده

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان با آقای اسماعیلی مدیریت محترم بیمه دی استان گیلان در خصوص اعلام عدم تمدید قرارداد توسط همکاران در صورت عدم پذیرش درخواست نامه اشاره شده

مکاتبه آقای دکتر مهدی بیگدلی ریاست محترم انجمن داروسازان استان زنجان با آقای مهندس کاظمی مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تاخیر در پرداخت بیمه دی‎

مکاتبه آقای دکتر مهدی بیگدلی ریاست محترم انجمن داروسازان استان زنجان با آقای مهندس کاظمی مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تاخیر در پرداخت بیمه دی‎

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای عبدالله پاکاری مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان در خصوص مشکلات بیمه دی و درخواست تشکیل جلسه مشترک برای نتیجه بهینه

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای عبدالله پاکاری مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان در خصوص مشکلات بیمه دی و درخواست تشکیل جلسه مشترک برای نتیجه بهینه

مکاتبه آقای دکتر یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر سهراب جعفریان معاونت محترم بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان در خصوص مشکلات بیمه دی در تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد

مکاتبه آقای دکتر یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر سهراب جعفریان معاونت محترم بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان در خصوص مشکلات بیمه دی در تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای اسماعیلی مدیریت محترم بیمه دی استان گیلان در خصوص عدم دریافت مطالبات مهر ماه توسط تعداد زیادی از داروخانه ها و نیز کسورات انجام شده برای تعدادی دیگر از داروخانه ها

مکاتبه آقای دکتر کیان یعقوبی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای اسماعیلی مدیریت محترم بیمه دی استان گیلان در خصوص عدم دریافت مطالبات مهر ماه توسط تعداد زیادی از داروخانه ها و نیز کسورات انجام شده برای تعدادی دیگر از داروخانه ها