دسته: انجمن داروسازان گیلان

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان در خصوص مفتوح بودن داروخانه ها بر اساس ساعت فعالیت اعلام شده ، با توجه به دستور دادستانی قوه قضائیه

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان در خصوص مفتوح بودن داروخانه ها بر اساس ساعت فعالیت اعلام شده ، با توجه به دستور دادستانی قوه قضائیه

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص تماس داروخانه ها جهت تهیه مواد ضدعفونی کننده و ماسک  …

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص تماس داروخانه ها جهت تهیه مواد ضدعفونی کننده و ماسک …

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان در خصوص فروش داروهای آرامبخش و خواب آور بدون نسخه پزشک به طور OTC

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان در خصوص فروش داروهای آرامبخش و خواب آور بدون نسخه پزشک به طور OTC

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم  غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص پیگیری از طریق مراجع مسئول برای تامین مواد ضد عفونی کننده ، ماسک ، دستکش و  …

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر فیروز سرودی معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص پیگیری از طریق مراجع مسئول برای تامین مواد ضد عفونی کننده ، ماسک ، دستکش و …

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان در خصوص فروش ملزومات پزشکی و مواد ضد عفونی کننده  …

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان در خصوص فروش ملزومات پزشکی و مواد ضد عفونی کننده …

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان در خصوص اعلام پیشنهادات و نظرات همکاران مبنی بر موکول نمودن برگزاری مجمع پایان سال انجمن به بعد از سال 98 با توجه به شیوع ویروس کرونا

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان در خصوص اعلام پیشنهادات و نظرات همکاران مبنی بر موکول نمودن برگزاری مجمع پایان سال انجمن به بعد از سال 98 با توجه به شیوع ویروس کرونا

اطلاعیه برگزاری بازآموزی انجمن داروسازان گیلان تحت عنوان « آنتی بیوتیک ها» مورخ  1398/12/1 با 3 امتیاز غیر مدون

اطلاعیه برگزاری بازآموزی انجمن داروسازان گیلان تحت عنوان « آنتی بیوتیک ها» مورخ 1398/12/1 با 3 امتیاز غیر مدون

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – اطلاع رسانی به همکاران محترم داروساز استان در خصوص تجمع مسالمت آمیز در سالن اجتماعات سازمان مرکزی نظام پزشکی کل در تهران روز شنبه مورخ  98/11/19 ساعت 12 ظهر

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – اطلاع رسانی به همکاران محترم داروساز استان در خصوص تجمع مسالمت آمیز در سالن اجتماعات سازمان مرکزی نظام پزشکی کل در تهران روز شنبه مورخ 98/11/19 ساعت 12 ظهر

فصلنامه حکمت گیل انجمن داروسازان گیلان « تابستان و پاییز 1398 »  شماره  180-179

فصلنامه حکمت گیل انجمن داروسازان گیلان « تابستان و پاییز 1398 » شماره 180-179

179-180-Tabestan&Paeez-98

آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – ارائه فیش واریزی مبلغ یکصد میلیون ریال کمک همکاران انجمن داروسازان گیلان به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان

آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – ارائه فیش واریزی مبلغ یکصد میلیون ریال کمک همکاران انجمن داروسازان گیلان به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – اعلام به موسسین محترم داروخانه در خصوص مراجعه به معاونت محترم غذا و دارو جهت دریافت توکن

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – اعلام به موسسین محترم داروخانه در خصوص مراجعه به معاونت محترم غذا و دارو جهت دریافت توکن

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با همکاران داروساز در خصوص تاسیس داروخانه تعاونی در شهر رشت با هماهنگی اداره کل امور دارو …

مکاتبه آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان با همکاران داروساز در خصوص تاسیس داروخانه تعاونی در شهر رشت با هماهنگی اداره کل امور دارو …

اطلاعیه برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت مادر گرامی همسر همکار ارجمندمان جناب آقای دکتر حسن انصاری موسس داروخانه شبانه روزی دکتر انصاری منجیل

اطلاعیه برگزاری مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت مادر گرامی همسر همکار ارجمندمان جناب آقای دکتر حسن انصاری موسس داروخانه شبانه روزی دکتر انصاری منجیل

 

آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – اطلاع رسانی گردهمایی در خصوص گزارش سه ماهه پاییز 98 در سالن اجتماعات انجمن داروسازان گیلان راس ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/10/19

آقای دکتر روزبه رسولی دبیر انجمن داروسازان گیلان – اطلاع رسانی گردهمایی در خصوص گزارش سه ماهه پاییز 98 در سالن اجتماعات انجمن داروسازان گیلان راس ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/10/19