دسته: مدیران عامل محترم کلیه شرکت های توزریع کننده دارو

مکاتبه آقای دکتر غلامحسین مهرعلیان مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل کلیه شرکتهای توزیع کننده دارو در خصوص توزیع داروها بر اساس قیمت مصوب سازمان

مکاتبه آقای دکتر غلامحسین مهرعلیان مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل کلیه شرکتهای توزیع کننده دارو در خصوص توزیع داروها بر اساس قیمت مصوب سازمان

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو در خصوص اعلام ممنوعیت توزیع داروهای بینماران خاص و آلبومین و IVIG  خارج از برنامه سازمان

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو در خصوص اعلام ممنوعیت توزیع داروهای بینماران خاص و آلبومین و IVIG خارج از برنامه سازمان

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کنننده دارو در خصوص ممنوعیت توزیع داروی  PCC

مکاتبه آقای دکتر محمد عبده زاده مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کنننده دارو در خصوص ممنوعیت توزیع داروی PCC

مکاتبه آقای دکتر غلامرضا اصغری معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو با مدیران محترم شرکت های وارداتی ، تولیدی و توزیع و پخش فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی در خصوص دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز

مکاتبه آقای دکتر غلامرضا اصغری معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو با مدیران محترم شرکت های وارداتی ، تولیدی و توزیع و پخش فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی در خصوص دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیران محترم شرکت های پخش دارو در خصوص نحوه توزیع و عرضه اقلام دارویی

مکاتبه خانم دکتر زهرا حصاری معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیران محترم شرکت های پخش دارو در خصوص نحوه توزیع و عرضه اقلام دارویی

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های پخش دارویی مجاز سراسری در خصوص فراخوان توزیع و پخش شیر خشک یارانه ای اطفال

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های پخش دارویی مجاز سراسری در خصوص فراخوان توزیع و پخش شیر خشک یارانه ای اطفال

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های داروسازی (تولید کننده ـ وارد کننده ـ مواد اولیه ) در خصوص عدم امکان تخصیص ارز مجدد و عدم صدور IRC برای پروفرما های غیر ارز کشور فروشنده

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های داروسازی (تولید کننده ـ وارد کننده ـ مواد اولیه ) در خصوص عدم امکان تخصیص ارز مجدد و عدم صدور IRC برای پروفرما های غیر ارز کشور فروشنده

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو در خصوص اختصاص نام کاربری و رمز عبور (کلیه شرکت های پخش)

مکاتبه آقای دکتر اکبر برندگی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل با مدیران عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو در خصوص اختصاص نام کاربری و رمز عبور (کلیه شرکت های پخش)