برچسب گذاری توسط: حق فنی

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر رئیس محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر اولیایی منش مدیر کل محترم دفتر ارزیابی فن آوری معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص بررسی کد خدمات داروسازان در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ، با توجه به حذف هزینه مکانیزاسیون از تعرفه داروخانه ها

سازمان غذا و دارو 0

مکاتبه آقای دکتر رسول دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو با مقام محترم وزارت بهداشت ـ ارسال آئین نامه اجرایی قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن در حوزه داروسازی جهت استحضار و ابلاغ

انجمن داروسازان گیلان 0

مکاتبه آقای دکتر سید احمد میرسنبل دبیر انجمن داروسازان گیلان با مدیر عامل محترم بیمه ایران مرکز گیلان در خصوص اعلام حق فنی ارائه خدمات دارویی در داروخانه در سال 1394 با توجه به مصوبه مورخ 1394/2/6 هیئت محترم وزیران

0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با جناب آقای دکتر رسول دیناروند در خصوص درخواست اعلام نظر حقوقی انجمن داروسازان ایران مربوط به دستورالعمل وزیر محترم بهداشت و درمان مبنی بر تعیین و اعلام خدمات فنی داروسازان …

لوگو انجمن داروسازان ایران 0

مکاتبه آقای دکتر رهبر مژدهی آذر ریاست محترم انجمن داروسازان ایران با آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص مصوبه هیئت محترم وزیران راجع به ضرایب K خدمات و مراقبت های سلامت …

حق فنی - تعرفه خدمات داروسازان 0

نامه آقای دکتر مهدی پیرصالحی مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر ـ ابلاغ دستورالعمل تعرفه خدمات دارویی در سال 93

نامه آقای دکتر مهدی پیرصالحی مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر ـ به معاونت های محترم غذا و دارو سراسر کشور به پیوست ابلاغ دستورالعمل تعرفه خدمات دارویی در سال...

انجمن داروسازان گیلان 0

نامه ریاست انجمن داروسازان گیلان به مقام محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی ـ در خصوص لغو تعرفه حق فنی داروسازان توسط دیوان عدالت اداری

نامه ریاست انجمن داروسازان گیلان به مقام محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی ـ در خصوص دستور لغو تعرفه حق فنی داروسازان توسط دیوان عدالت اداری

حق فنی - تعرفه خدمات داروسازان 0

مصاحبه آقای دکتر خیری ـ مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با خبرگزاری مهر ـ در خصوص لغو تعرفه حق فنی

مصاحبه آقای دکتر خیری ـ مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با خبرگزاری مهر ـ در خصوص لغو تعرفه حق فنی