برچسب گذاری توسط: دکتر میرسنبل

0

مکاتبه آقای دکتر سید احمد میرسنبل دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر جعفر عباسپور مسئول محترم کارگروه مسئولین فنی انجمن داروسازان استان گیلان مبنی بر اعلام حقوق ساعتی قائم مقام

انجمن داروسازان گیلان 0

گزارش آقای دکتر سید احمد میرسنبل دبیر محترم انجمن داروسازان گیلان از جلسه مشترک اعضاء هیئت مدیره انجمن داروسازان گیلان با آقای محمد احمدی پور معاونت محترم امنیتی سیاسی استانداری گیلان مورخ 95/3/9

انجمن داروسازان گیلان 0

مکاتبه آقای دکتر سید احمد میرسنبل دبیر انجمن داروسازان گیلان با موسسین داروخانه های استان در خصوص پرداخت مطالبات داروخانه های طرف قرارداد با سازمان بیمه تامین اجتماعی در قالب طرح جدید و از طریق بانک رفاه کارگران

لوگو سازمان بیمه سلامت ایران (خدمات درمانی) 0

مکاتبه آقای دکتر سید احمد میرسنبل دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر علی اکبری ریاست محترم سازمان بیمه سلامت استان گیلان در پی بررسی کسورات بعضی از داروخانه ها در خصوص بیمه های روستایی که به پزشکان متخصص ارجاع داده می شود …

نامه های صادره از انجمن 0

مکاتبه آقای دکتر سید احمد میرسنبل دبیر انجمن داروسازان گیلان با آقای دکتر محمد رضا نقی پور معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص اخذ حق فنی داروساز در محل داروخانه خصوصی طرف قرارداد با آن معاونت محترم …

l;hjfi